CZ   |   EN

Mykologické listy: obsah / content

147 [2021] 146 [2020] 145 [2020] 144 [2020] 143 [2019] 142 [2019] 141 [2019] 140 [2018] 139 [2018] 138 [2018] 137 [2018] 136 [2017] 135 [2017] 134 [2016] 133 [2016] 132 [2016]
131 [2016] 130 [2015] 129 [2015] 128 [2014] 127 [2014] 126 [2014] 125 [2013] 124 [2013] 123 [2013] 122 [2013] 121 [2012] 120 [2012] 119 [2012] 118 [2011] 117 [2011] 116 [2011] 115 [2011] 114 [2010] 113 [2010] 112 [2010] 111 [2010] 110 [2010] 109 [2009] 108 [2009] 107 [2009] 106 [2009] 105 [2008] 104 [2008] 103 [2008] 102 [2007] 101 [2007] 100 [2007]
99 [2007] 98 [2006] 97 [2006] 96 [2006] 95 [2006] 94 [2005] 93 [2005] 92 [2004]
90-91 [2004] 89 [2004] 88 [2004] 87 [2004] 86 [2003] 84-85 [2003] 83 [2003] 82 [2002]
81 [2002] 80 [2002] 79 [2001] 78 [2001] 77 [2001] 76 [2001] 75 [2000] 74 [2000] 73 [2000] 72 [2000] 71 [1999] 70 [1999] 69 [1999] 68 [1999] 67 [1998] 66 [1998] 65 [1998] 64 [1998] 63 [1997] 62 [1997] 61 [1997] 60 [1997] 59 [1996] 58 [1996] 57 [1996] 56 [1995] 55 [1995] 54 [1995] 53 [1994] 52 [1994] 51 [1994] 50 [1993] 49 [1993] 48 [1992] 47 [1992] 46 [1992] 45 [1991] 44 [1991] 43 [1991] 42 [1991] 41 [1990] 40 [1990] 39 [1990] 38 [1989] 37 [1989] 36 [1989] 35 [1989] 34 [1989] 33 [1988] 32 [1988] 31 [1988] 30 [1988] 29 [1987] 28 [1987] 27 [1987] 26 [1987] 25 [1986] 24 [1986] 23 [1986] 22 [1986] 21 [1985] 20 [1985] 19 [1985] 18 [1985] 17 [1984] 16 [1984] 15 [1984] 14 [1984] 13 [1983] 12 [1983] 11 [1983] 10 [1983] 09 [1982] 08 [1982] 07 [1981] 06 [1982] 05 [1981] 04 [1981] 03 [1981] 02 [1981] 01 [1980]

Indexy článků a jmen taxonů z čísel / index of papers and taxa published


Vols. 1-50 (1980-1993) – a special supplement in 1996

Vols. 51-60 (1994-1997) – Mykologické listy No. 63: 8-28, 1997

Vols. 61-70 (1997-1999) – Mykologické listy No. 72: 29-46, 2000

Vols. 71-80 (1999-2002) – Mykologické listy No. 81: 14-32, 2002

Vols. 81-90 (2002-2004) – Mykologické listy No. 92: 34-61, 2004

Vols. 91-100 (2004-2007) – Mykologické listy No. 103: 51-76, 2007

Index rodových a druhových názvů hub / Index of Taxa : 51-100 (1994-2007)

Seznam článků podle autorů / List of papers according to authors : 51-100 (1994-2007)

Abstrakty / abstracts


Abstrakty článků / Abstracts : 84-119 (2003-2011)


Obsahy čísel / Volumes contentMykologické listy # 1, 1980      full issue   (2.58MB)

Slovo úvodem - 1

Pouzar Z.: Štítovka jelení (Pluteus cervinus) a podobné druhy - 2

Šebek S.: Nový druh rodu Trametes Fr.: Outkovka voňavá - 3

Pouzar Z.: Význam typů v taxonomické práci - 4

Šebek S.: Evidence typových exemplářů hub - 7

Svrček M.: Věnujeme pozornost houbám některých mimolesních ekotopů - 8

Mikolajek J.: Nález Geastrum melanocephalum v Českém krasu - 10

Kubička J.: Nové pochyby o jedovatosti čechratky podvinuté - 11

Šebek S.: Jedovatý dvojník bedly černající – Macrolepiota venenata Bon - 12

Zemřel ing. Karel Kříž – 14

Za Tomášem Čermákem – 15

Kotlaba F.: Návštěvy prof. dr. Rolfa Singera v ČSSR r. 1976 a 1979 - 16

Zprávy o akcích, programy - 17

back to content

Mykologické listy # 2, 1981      full issue   (3.61MB)

Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1981- 1985 - 1

Kotlaba F.: Neobyčejně vzácná lupenatá houba pretnatka žlutá (Chamaeota fenzlii) v Československu - 3

Pouzar Z.: Význam typů v taxonomické práci (1. pokračování) - 6

Svrček M.: Je možno určovat exsikáty lupenatých hub bez znalosti jejich makroznaků v živém stavu? - 8

Rod J.: Makromycety skleníků - 10

Kubička J.: Další jedovatý pavučinec – Cortinarius splendens Henry - 11

Šebek S.: Pozor na penízovku širokolupennou! - 13

Hlůza B.: Na pomoc nové mapovací akci - 14

Antonín V.: Profesor dr. Vladimír Rypáček, DrSc sedmdesátiletý - 15

Šebek S.: Prof. dr. Karel Cejp čestným členem ČMS - 15

Šebek S.: Čestný odznak „Zlatý Cantharellus“ - 16

Šebek S.: Ceny čs. literárního fondu uděleny - 16

Hanuš L.: Zemřel Antonín Marek - 18

Růžička I.: Odešel PhMr. Karel Voneš – mykolog a neúnavný popularizátor houbařství - 18

Kubát K.: Jan Šimr (2.9.1900- 3.9.1980) - 19

Kuthan J.: Za zesnulým MUDr. Jaroslavem Veselským - 20

Zprávy o akcích - programy - 21

back to content

Mykologické listy # 3, 1981      full issue   (4.01MB)

Urban Z.: Mykologie a ochrana rostlin - 1

Pouzar Z.: Význam typů v taxonomické práci (dokončení) - 6

Hájek Z.: Naše nejčastější druhy rodu Coprinus (Pers. ex) S. F. Gray rostoucí na spáleništích - 4

Pouzar Z.:Co jsou podzimní „babky“? (Boletus fragilipes u nás) - 8

Kubička J.: Nový lošák pro naše území - 14

Hlůza B.: Je klouzek obecný potenciálně jedovatý? - 15

Kubička J.: Další jedovatý druh čepičatky – Galerina autumnalis (Peck) Smith et Sing. Nalezen v Evropě - 16

Kubička J.: Je krásnoporka podobná jedovatá? - 16

Baier J.: Dr. Bohuslavu Hubovi k devadesátinám - 17

Antonín V.: Květoslava Koncernová - 65 let - 17

Semerdžieva M.: Rozloučení s PhDr. et RNDr. Bernardem Farbrem - 19

Hlůza B.: Jaromír Diener - 75 let - 19

Kuthan J.: Postřehy z jednání mykologů v NDR – 20

Fellner R.: Mykologická problematika na semináři ve Špindlerově mlýně - 22

Zprávy o akcích - programy - 24

back to content

Mykologické listy # 4, 1981      full issue   (3.73MB)

Šebek S.: K našim úkolům v ochraně hub - 1

Klán J.: Fayodia gracilipes - kalichovka dvouvýtrusná - v Československu - 2

Entz J., Polda Z. a Sedláček J.: Příspěvek k poznání vzácnějších druhů hub z Liberecka I. - 5

Hák J.: Dva vzácné druhy ryzců z okolí Trutnova - 7

Antonín V.: Příspěvek k poznání makromycetů ve státní přírodní rezervaci Holý kopec ve Chřibech - 9

Semerdžieva M.: Mykologická toxikologie v Československu - 11

Kuthan J.: 100 let od narození prof. dr. Jana Macků - 16

Šebek S.: Pětasedmdesátiny Ladislava Urbana - 17

Kotlaba F.: Význačný mykolog dr. E. Parmasto z SSSR v Československu - 18

Váňová M.: Spolupráce katedry nižších rostlin PřF UK s Botanickým ústavem Varšavské University - 20

Šebek S.: K počátkům Československé mykologické společnosti - 21

Kubička J.: Nová exsikátová sbírka československých hub - 23

Kuthan J.: Z kulinární soutěže v Liberci - 23

Zprávy o akcích - programy - 24

Z knihovny ČSVSM - 27

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 5, 1981      full issue   (3.62MB)

Pouzar Z.: Čtvrtstoletí naší společnosti v rámci ČSAV - 1

Nečásek J.: Mezidruhové křížení hub - 2

Pouzar Z.: Zajímavý dvojník třepenitky svazčité - 4

Šebek S.: Další nález hadovky (síťovky) dvojité v ČSR - 8

Hanuš L.: Možná jedovatost klouzku obecného? - 11

Šebek S.: První snahy o sdružování našich mykologů - 12

Sofron J.: Pozůstalost Václava Melzera - 15

Pouzar Z.: Autorství jména Amanita phaloides - 15

Zprávy o akcích - programy - 18

Z knihovny ČSVSM - 26

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 6, 1982      full issue   (3.52MB)

ČSVSM a závěry XVI sjezdu KSČ - 1

Nečásek J.: Endomykorrhizy a jiné symbiózy - 2

Klán J.: Fayodia pseudoclusilis v Československu - 5

Pouzar Z.: Nezvěstné druhy naší mykoflóry I. - 8

Horníček E.: Holubinky pod břízou - 10

Lizoň P. a Gáper J.: Gyrodon pivodus – hríbovník jelšový na Slovensku – 12

Kotlaba F.: Nejnižší známá lokalita hvězdovky trojité (Geastrum triplex) v Českých zemích - 14

Kuthan J.: Holubinka trávozelená - Russula aeruginea původcem otrav houbami? - 16

Osobní - 18

Kuthan J.: Za zesnulým Igorem Fábrym - 19

Pozůstalost Františka Tyttla - 19

Šebek S.: Naše nejstarší mykologické organizace - 20

Marková J.: Spolupráce katedry nižších rostlin PřF UK s Biologickou fakultou Moskevské státní univerzity - 23

Zprávy o akcích - programy - 24

Z knihovny ČSVSM - 28

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 7, 1981      full issue   (3.92MB)

Vliv imisí na lesy v ČSR - 1

Rod J.: Termíny pro vztah houba - houba - 3

Pouzar Z.: Nezvěstné druhy naší mykoflóry II. - 4

Mann J.: Slizák švýcarský poddruh tatranský - Chroogomphus helveticus ssp. tatrensis na Žamberecku - 5

Klán J.: Boletus satanas na území velké Prahy - 7

Hagara L.: Boletus torosus na južnom Slovensku - 8

Kubička J.: Amanita submembranacea na Boubíně? - 9

Klán J.: Květnatec archerův - Clathrus archeri v Krkonoších - 10

Cudlín P.: Pokus o aktivní ochranu vyšších hub - 13

Lepšová A.: Těžké kovy a houby - 15

Lizoň P.: Šestdesiatnik Ernest Futó - 19

Šebek S.: Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze - 20

Zprávy o akcích - programy - 23

Z knihovny ČSVSM - 27

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 8, 1982      full issue   (4.04MB)

Pozdrav zástupce prezídia ČSAV našemu shromáždění - 1

Šebek S.: VII. Celostátní mykologická konference v Českých Budějovicích - 2

Uvolňovanie bazídiospór z plodníc trúdnika Bjerkandera adusta - 7

Horníček E.: Holubinky sekce Urentinae R. Maire emend. Romagn. - 9

Antonín V.: Zajímavý nález v Moravském krasu: Xerula melanotricha Dorfelt - 11

Kuthan J.: Na pomoc mykofloristické praxi - 14

Kult K., Kuthan J. a Fellner R.: Zájemcům o mykofloristiku, mykocenologii a příbuzné obory - 16

Kubička J.: Správné jméno čirůvky tygrované - 17

Proti hmyzím škůdcům - 19

Pouzar Z.: Data důležitá pro mykologickou nomenklaturu - 20

Zasloužilí členové ČSVSM - 22

K pětasedmdesátinám dr. V. J. Staňka - 22

Zprávy o akcích - programy - 24

Z knihovny ČSVSM - 27

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 9, 1982      full issue   (4.17MB)

Třicet let práce Čs. Akademie věd - 1

Šutara J.: Pýchavka lambinonova - Lycoperdon lambinonii - 2

Horníček E.: Holubinky sekce Urentinae R. Maire emend. Romagn - 5

Ondřej M.: Mykofloristika parazitických imperfektních hub na Moravě - 9

Hampejs J.: Poznámka k výskytu muchomůrky zelené na lokalitě Semčice v letech 1981- 82 - 10

Kotlaba F.: Je žampión koroptví - Agaricus phaeolepidotus jedlý? - 12

Cudlín P.: Současný stav a výzkum ektomykorrhiz v zemích západní Evropy I. Velká Británie - 16

Holubová – Jechová V.: Mykologický ústav ve Velké Británii - 18

Kubička J.: Houby na známkách - 21

Šebek S.: K 200. výročí narození Vincence Julia Krombholze - 22

Zprávy o akcích – programy - 24

Z knihovny ČSVSM - 27

Redakční sdělení - 29

back to content

Mykologické listy # 10, 1983      full issue   (3.45MB)

Fond míru a solidarity národní fronty ČSSR - 1

Pouzar Z.: Změny ve výchozím bodu mykologické nomenklatury - 2

Svrček M.: Dva málo známé mikrokavernikolní disckomycety - 4

Klán J.: Pleuritis eryngii v Čechách - 7

Hájek Z.: Vzácnější spáleništní diskomycet: Plicaria carbonaria - 11

Ondřej M.: Podíl Hynka Zavřela na rozvoji moravské mykofloristiky imperfektních hub - 14

Nečásek J.: Chemické základy vůně hub - 15

Kubičková J.: Rozšíření muchomůrky porfyrové v Jihočeském kraji - 17

Kubička J.: Lupenopórka červenožlutá v jižní části Čech - 17

Šebek S.: K šedesátinám Doc. RNDr. Zdeňka Urbana, DrSc. - 18

MUDr. Jiří Kubička sedmdesátníkem - 20

Zprávy o akcích – programy - 20

Obsah čísel 1- 10 - 22

Z dopisů redakci - 27

Z knihovny ČSVSM - 27

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 11, 1983      full issue   (3.52MB)

Pouzar Z.: Poznámka k závojence olovové a jejímu dvojníku - 1

Gáper J.: Uvolňovanie spór z Trametes versicolor a Stereum hirsutum v priebehu ontogenetického vývinu - 2

Kubička J.: Geastrum triplex nebo G.indicum? - 5

Kotlaba F a Pouzar Z.: Geastrum triplex versus G. indicum - 6

Antonín V. a Vágner A.: Zajímavější nálezy makromycetů na Moravě v letech 1980- 1982 - 7

Ondřej M.: Mizející foliikolní imperfektní houby - Taeniolella plantaginis (Corda) Hudges - 10

Fellner R.: Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM - stav členské základny k 1.IV.1983 - 12

Hájek Z., Hájek Z. a Vondrovský J.: První zaznamenané nálezy kačenek na Plzeňsku - 16

Hermann M.: Houbařská osvěta a poradenství v NDR - 17

Šebek S.: Ilustrátoři Krombholzova díla - 19

Osobní - 23

Zprávy o akcích- programy - 23

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 12, 1983      full issue   (3.99MB)

Bulletin ČSAV: Znečištěné ovzduší - 1

Pouzar Z.: Problém identity naší battarrovky - 3

Hájek Z.: Zajímavá vřeckatá houba Urnula craterium v Plzni- Doudlevcích - 8

Ondřej M.: Zamyšlení nad úkoly mykofloristiky imperfektů na Moravě - 10

Krejzová R.: Výzkum houbových nemocí hmyzu ve Velké Británii - I. - 12

Hampejs J.: K možnosti využití hub v biologickém boji proti plevelům - 14

Šebek S.: Připravujeme soupis čs. mykologů a lichenologů - 18

Šebek S.: Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze - II. - 20

Osobní - 22

Zprávy o akcích- programy - 23

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 13, 1983      full issue   (3.78MB)

Šebek S.: Tři zajímavé případy anomálních plodnic vyšších hub - 1

Sommerau J.: Problém mykotoxinů - 6

Kotlaba F. a Podskalský Z.: Příspěvek k otázce jedlosti bedly hřebenité - 9

Krejzová R.: Výzkum houbových nemocí hmyzu ve Velké Británii - II. - 12

Svrček M.: Další nález muchomůrky olšové- Amanita friabilis (P. Karst.) Bas ve středních Čechách - 15

Ondřej M.: K mykofloristice foliikolních mikromycetů - 16

Hampejs J.: K výskytu sněti kukuřičné na některých lokalitách okresu Mladá Boleslav v roce 1983 - 17

Rod J.: Interakce fungikolních hub - 19

Horníček E.: Pečárka či žampión? - 19

Škubla P.: Mykológia v rámci stredoškolskej odbornéj činnosti - 20

Osobní - 21

Zprávy o akcích- programy - 22

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 14, 1984      full issue   (3.65MB)

Hagara L.: Mycena uracea na Slovensku - 1

Hájek Z.: Čirůvka límcová na Plzeňsku - 2

Kubička J.: Helmovky s červeným ostřím lupenů - 3

Antonín V.: Slzivka širokolupenná - zajímavý druh z okruhu Hebeloma sacchariolens - 5

Hejný S. a Kotlaba F.: Nález chorošů Inonotus tamaricis a Ganoderma resinaceum v Egyptě - 7

Hejný S.: Poznámky ke kulinářskému využití šafránky červenožluté - 11

Kubička J.: Muchomůrka pozlacená - Amanita inaurata - 14

Ondřej M.: Mykofloristika imperfektních mikromycezů v roce 1983 - 14

Hampejs J.: Padlí dubové na lokalitě Semčice v roce 1983 - 15

Osobní - 16

Zprávy o akcích- programy - 19

Z knihovny ČSVSM - 26

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 15, 1984      full issue   (3.71MB)

Pouzar Z.: Dva velké objevy současné mykologie - 1

Šebek S.: Pečárka Pilátova v Praze - 4

Havelík L.: Nová lokalita Sarcoscypha coccinea ve středních Čechách - 7

Ondřej M.: Fusicladiella melaeana (Fuck.) Hughes znovu nalezena - 9

Hampejs J.: Houby rodu Rhytisma na javorech v parcích Mladé Boleslavi - 11

Kubička J.: Inocybe aeruginascens Babos –nový halucinogenní druh vyšších hub - 13

Pouzar Z.: Landkammerovy poznatky o barevných reakcích druhů rodu Agaricus s alfa naftolem - 15

Hejný S. a Hejná O.: Nakládání hub do soli po leningradsku - 17

Významné pocty našemu členovi - 20

Zemřel nestor české mykologie - 21

K úmrtí profesora Jaromíra Dienera - 21

Jmenování - 21

Šebek S.: Prameny k dějinám mykologie na našem území - 21

Celostátní seminář na téma „Mykotoxiny“ - 24

Seminář „Hodnocení zdravotního stavu rostlin“ - 25

Paulech C.: Seminář o hubových chorobách obilnín - 25

Fellner R.: Diskuse o ochraně hub ve Špindlerově Mlýně - 25

Výstava „Naše houby ve svém životním prostředí“ v Moravském muzeu v Brně (V. Antonín) - 26

Upozornění našim čtenářům - 27

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 16, 1984      full issue   (3.67MB)

Otčenášek M.: K současnému stavu a výhledům mykologickému výzkumu - 1

Pouzar Z.: Klíč k určování našich mecháčků (Arrhenia) - 7

Lizoň P.: Príspevok do diskusie o propagácii hubárstva - 10

Biber J.: Nová lokalita vzácného chřapáče přilbovitého v ČSSR - 13

Záhorovská E.: Príspevok k poznaniu mykoflóry Devínskej Kobyly - 14

Hájek Z.: Nalezena vzácná štítovka Godeyova - 16

Nečásek J.: Soma aAmanta muscaria - 17

Kubička J.: Poznámky k námelovým otravám - 20

Pouzar Z.: Čtvrt století bez Ivana Charváta - 22

Řepová A.: Studium mikroskopických hub v Leningradě - 24

Holubová V. a Svrček M.: Zájemcům o aktivní účast v „Komisi pro taxonomii mikroskopických hub“ - 25

Hejtmánek M.: Seminář o morfogenezi hub - 26

Lizoň P.: II. trenčianské mykologické dni - 27

Opravy v knize „Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů“ - 28

back to content

Mykologické listy # 17, 1984      full issue   (3.8MB)

Kotlaba F.: Pholiota albocrenulata nalezena v Čechách - 1

Šebek S.: Křehutička rýhovaná na Hrabanově - 4

Šutara J.: Poznámky ke druhu Xerocomus porosporus - 7

Horníček E.: Barevné reakce u pečárek - 11

Nečásek J.: Soma a Amanta muscaria - II. část - 13

Řepová A.: Vliv herbicidů na půdní mykoflóru - 18

Šebek S.: Dvě životní jubilea otce a syna Ladislava Čelakovského - 20

Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1985 - 21

Zprávy o akcích- programy - 22

Rozhledy - 26

back to content

Mykologické listy # 18, 1985      full issue   (3.8MB)

Výzva k pomoci lesnímu hospodářství - 1

Šebek S.: Nad novými stanovami naší Společnosti - 2

Kotlaba F.: Outkovka polorozvitá - Antrodia variiformis v ČSSR - 5

Hák J.: Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý - 9

Láznička O.: Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1984 - 10

Ondřej M.: Výsledky mykofloristiky imperfektních hub v roce 1984 - 12

Hampejs J.: Houba rodu Trichoderma na hálkách sněti kukuřičné - 13

Kubička J.: Některé novinky o helmovkách - Mycena - 16

Klindera L.: Akutní otrava po požití hnojníku inkoustového a alkoholu - 17

Kubička J.: Poznámky k otravám hnojníkem inkoustovým - 17

Kuthan J.: Za zesnulým MUDR. Jiřím Kubičkou - 18

Příhoda A.: Za malířem hub Otakarem Zejbrlíkem - 19

Pišút I.: K jubileu lichenologa Alexandra Zahlbrucknera - 20

Cudlín O.: Současný stav výzkumu mykorrhizy v zemích západní Evropy- II.Německá spolková republika - 21

Kubička J.: Ještě květnatec Archerův - Anthurus Archeri - 23

Kubička J.: Psathyrella berolinensis v Čechách - 23

Zprávy o akcích- programy - 24

Rozhledy - 26

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 19, 1985      full issue   (3.65MB)

Urban Z.: Do nové pětiletky - 1

Pouzar Z.: Nová terminologie stadií u hub (1.část) - 3

Kuthan J.: Problémy kolem nomenklatury z kongresu v Sydney - 5

Lazebníček J.: Rozšíření hnilob dřevin poškozených zvěří - 8

Holec S. a Míka F.: Vzácnější nálezy ze semináře Lactarius Plzeň 1983 - 11

Polster M.: Výskyt toxigenních plísní a mykotoxinů v ČSSR - 14

Šebek S.: Jan Nečásek šedesátníkem - 16

Kuthan J.: K významnému životnímu jubileu Mily Herrmannové - 18

Fellner R.: Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM - činnost a stav členské základny k 1.IV.1985 - 18

Zprávy o akcích- programy - 22

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 20, 1985      full issue   (3.61MB)

Urban Z.: Československá vědecká společnost pro mykologii do 8. pětiletky - 1

Pouzar Z.: Nová terminologie stadií u hub (dokončení ) - 2

Šebek S.: Mykofloristický příspěvek z Radouče u Ml. Boleslavi - 4

Hagara L.: Pezizales z okolia Bystričky v okr. Martin (Malá Fatra) - 6

Hampejs J.: K výskytu hub rodu Alternaria na okr. Mladá Boleslav - 9

Kluzák Z.: Zajímavý fenomén hřibu ze sekce Boletus (Edules Fr.) - 13

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Nejstarší nález hvězdovky bradavkové v Československu - 15

Houda J.: Zajímavý teratologický jev u hadovky zápašné sukničkovité - 16

Polster M.: Význam psychrotolerantních plísní v potravinách - 18

Kuthan J.: Aurel Dermek šedesátníkem - 20

Pouzar Z. a Šašek V.: Hlívy jako masožravé houby - 21

Fassatiová O.: Mezinárodní symposium o rodu Penicillium a Aspergillus - 22

Z činnosti sekcí a komisí - 23

Zprávy o akcích, programy - 24

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 21, 1985      full issue   (3.94MB)

Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1986- 1990 - 1

Semerdžieva M. a Staněk M.: Kultury běločechratky obrovské z čarodějného kruhu z Prahy - 4

Lévai J.: Otravy houbami v Maďarské lidové republice v uplynulých letech - 7

Fellner R.: Mykososiekologický index a jeho použití - 10

Šebek S.: K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Rypáčka, DrSc. - 16

Šebek S.: Prof. Dr. Zdeněk Urban, DrSc. Novým předsedou ČSVSM - 18

Šebek S.: Šedesátiny Mirko Svrčka - 18

Kuthan J.: RNDr. Ivan Pišút, CSc., padesátníkem - 19

Pouzar Z.: Rozloučení s RNDr. Jaroslavem Veselým - 20Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1986 - 20

Zprávy o akcích- programy - 20

back to content

Mykologické listy # 22, 1986      full issue   (3.85MB)

Skalický V.: Vyšší jednotky u hub (1.část) - 1

Urban Z.: K mykososiekologickému indexu závazných parazitických hub - 4

Funfálek A.: Alergie u pěstitelů hlív - Pleurotus - 5

Hampejs J.: Studium mykoflóry semen - 7

Kotlaba F.: Hřib příživný na Hřebenech a jeho ekologie - 11

Herink J.: Nejsevernější lokalita hřibu příživného v Čechách - 14

Hájková V.: První lokalita holubinky velkovýtrusé v západních Čechách - 15

Hájek Z.: Nové nálezy lupenatých hub na Plzeňsku: Lactarius albipes - 17

Kuthan J.: Clathrus archeri (Berk.)Dring na Slovensku - 18

Lackovičová A.: 125.výročie narodenia lichenologa Alexandra Zahlbrucknera - 19

Zprávy o akcích- programy - 23

back to content

Mykologické listy # 23,      full issue   (4.12MB)

Skalický V.: Vyšší jednotky u hub (2.část) - 1

Šutara J.: Poznámky ke hřibu cizopasnému - 5

Urban Z.: Rez na jalovci - Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC. - 8

Láznička O.: Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě - 10

Hájek Z., Holec S. a Míka F.: Pozoruhodné nálezy Cordyceps ophioglossoides na Moravě - 11

Biber J.: Další krok v ochraně vzácných a ohrožených druhů hub - 12

Šebek S.: K ochraně hřibu příživného ve středním Polabí - 13

Neumannová V.: Aflatoxiny a jejich účinky - 15

Nečásek J.: K šedesátinám prof.Zdeňka Kluzáka - 17

Cudlín P.: Současný stav výzkumu mykorrhiz v zemích západní Evropy- III.Francie - 18

Zprávy o akcích- programy - 22

back to content

Mykologické listy # 24, 1986      full issue   (3.77MB)

Otčenášek M.: K dlouhodobé prognóze československé mykologie - 1

Pikálek P.: Fungitoxicita a některé aspekty rezistence hub k účinkům fungitoxických látek - 3

Kluzák Z.: Šíření hřibu cizopasného- Boletus parasiticus - v jižních Čechách- 8

Kotilová L. a Kuthan J.: Taxonomické problémy v okruhu šupinovky zhoubné - Pholiota destruens - 11

Hagara L.: Melanoleuca kavinae (Pil. et Ves.) Sing. V Karpatech - 13

Šutara J.: Lycoperdon norvgicum - 16

Lizoň P.: Karol Kalchbrenner (1807- 1886) - 19

Janitor A.: Spomienka na prof. Rogera Heima - 19

Cudlín P.: Výsledky studia mykorrhizy na československých pracovištích - 20

Zprávy o akcích- programy - 23

back to content

Mykologické listy # 25, 1986      full issue   (4.04MB)

Urban Z.: Ještě k dlouhodobé prognóze československé mykologie - 1

Pouzar Z.: Nové poznatky o houbových endofytech - 2

Hampejs J.: Ještě k využití hub v biologickém boji proti plevelům - 6

Houda J.: Klouzek tridentský rosre na Džbánu - 10

Láznička O.: Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v r.1985 - 11

Semerdžieva M.: Mykofilatelie ve světě (s přílohou I- IV) - 13

Šebek S.: Hodnocení ohrožení čs. druhů rodu Amanita na základě jejich mykososiekologického indexu - 15

Pouzar Z.: Významná pocta světovému mykologovi - 18

Kotlaba F.: Dvacet let od smrti ředitele Rudolfa Veselého - 18

Hřebík F.: Vzpomínky na podbrdského mykologa Václava Stejskala - 21

Šebek S.: O životě mykologa Václava Stejskala - 23

Fellner R.: Monitorování změn v druhové diversitě hub na trvalých plochách v imisních oblastech: informace o projektu - 25právy o akcích- programy - 26

back to content

Mykologické listy # 26, 1987      full issue   (3.95MB)

Urban Z.: Ochrana genofondu- důležitý předpoklad pro biotechnologii - 1

Hájek Z.: První nález pstřenovce dubového v Západočeském kraji - 3

Šebek S.: Nález prášivky bažinné v severních Čechách - 4

Kotlaba F.: Nové jméno bondarcevky horské a její nové lokality u nás - 5

Ondřej M.: K výskytu hub rodu Geoyerfyella Kolv Československu - 8

Hampejs J.: Poznatky ke skládkovým hnilobám jablek - 9

Láznička O.: Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě - 11

Ondřej M.: Mizející mikromycety? - 17

Šebek S.: Mapování ohrožených druhů hub - 18

Funfálek A.: Biologický test k určení přítomnosti jedovatých hub - 20

Frágner P.: Biologický boj proti plevelům nebo proti člověku? - 22

Funfálek A.: Ohlas Krombholzových názorů v soudobé literatuře - 24

Zprávy o akcích - programy - 25

back to content

Mykologické listy # 27, 1987      full issue   (3.32MB)

Šebek S.: Náš příspěvek k ochraně hub v minulých deseti letech - 1

Antonín V.: Klíč našich prstnatých druhů rodu václavka- Armillaria (Fr.)Statude - 4

Hájková V. a Hájek Z.: Vzácný nález mapovaného druhu pavučince skvělého - 7

Mann J.: Vyšší houby žijící na plodnicích velkých hub - 8

Ondřej M.: Houby rodu Spermospora Sprague na travách v Československu - 11

Semerdžieva M.: Problémy mykologické ekotoxikologie - 13

Fragner P. a Štíchová S.: Zymologické vyšetřování spermatu- nový trend ve veterinární mykologii - 14

Nečásek J.: Houby ve Starém zákoně - 16

Jesenská Z.: Zriaďovanie a náplň práce pracovníka mykologie v hygienickém službe - 18

Kuthan J.: Dr. Fr. Kotlaba, CSc., šedesátníkem - 22

Zprávy o akcích- programy - 22

back to content

Mykologické listy # 28, 1987      full issue   (3.99MB)

Urban Z.: K akčnímu programu ČSVSM - 1

Pouzar Z.: Nové rozčlenění Collybia dryophila - 2

Ječný V.: Buněčné hlenky řádu Dictyosteliales u nás - 4

Hampejs J.: Poznámky k houbě Alternaria alternata - 7

Fragner P.: AIDS zvyšuje výskyt kryptokokózy: Kryptokokóza- častá příčina smrti u nemocných AIDS - 11

Semerdžieva M.: Přehled činnosti sekce pro mykologickou toxikologii ČSVSM - 17

Herink J.: Zjišťování výskytu otrav houbami v ČSR - 18

Hlůza B.: Výsledky mapování jedovatých hub v ČSSR - 19

Kotlaba F.: Červený seznam hub, Červená kniha ČSSR a ochrana hub v Evropě - 21

Fellner R.: Problémy ochrany mykorrhizních hub v imisních oblastech Krkonoš - 22

Koncernová K.: Vzpomínka na ing. K. Kříže - 23

Šebek S.: Vysoké ocenění práce RNDr. Františka Kotlaby, CSc. - 27

Zprávy o akcích- programy - 28

back to content

Mykologické listy # 29, 1987      full issue   (4.08MB)

Urban Z.: Současné podněty v rozvoji mykologie - 1

Šebek S.: Muchomůrka pošvatá (Amanita vaginata) s prstenem - 2

Mann J.: Rozšíření houževnatce pohárovitého v Čechách - 4

Láznička O.: Podzimní mykoflóra teplejší části jihozáp. Moravy v r.1986 - 7

Stuchlíková E. et al.: Rozšíření rzi pšeničné v r.1986 - 9

Sitar J.: K vlivu fází Měsíce na růst hub - 10

Salata B.: Rozšíření chráněných druhů hub v Lublinském kraji - 15

Kluzák Z.: Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích (mykol. bibliografie) - 16

Šebek S.: Bibliografie Mykol. zpravodaje (1957- 1977) / Recenze / - 19

Šebek S.: Houby horských smrčin a podhorských smrkových porostů v Československu / Recenze / - 19

Škubla P.: Atlas húb od L.Hagaru- navá mykologická publikácia / Recenze / - 20

Cagaš B.: Prof. E. Baudyš - mykolog a fytopatolog - 21

Zprávy o akcích- programy - 25

back to content

Mykologické listy # 30, 1988      full issue   (3.52MB)

Šutara J.: Omphaliaster asterosporus - 1

Kuthan J.: Nalezneme zajímavý druh Gastrocybe lateritia i v ČSSR? - 6

Houda J.: Smrž tlustonohý- původce xerotermních lesostepí - 9

Hájek Z.: Entoloma platyphylloides v ČSSR - 11

Fragner P.: Černé kvasinky - 12

Lizoň P.: Obchod hubami v ČSSR- problémy a východiska - 16

Svrček M.: Zimní mykologická exkurze na Brdské hřebeny - 18

Semerdžieva M.: Ohlasy na sympozium „Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka“, Praha 1987 - 21

Mykologická bibliografie - 24

Osobní - 25

Zprávy o akcích- program - 26

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 31, 1988      full issue   (3.65MB)

Šebek S.: Zpráva o mimořádném valném shromáždění ČSVSM - 1

Hagara L. a Sand J.: Macrotyphula rigida Berthier na Slovensku - 2

Hájek Z.: Zajímavý druh malé helmovky - Mycena nucicola Huijsm - 4

Bacigálová K.: Príspevok k poznaniu druhov rodu Taphrina na Slovensku - 5

Holubová- Jechová V.: Významný rod Tolypocladium W. Gams (Hyphomycetes) - 8

Kotlaba F.: Zjišťování lokalit hub pro Červenou knihu ČSSR - V.díl - 11

Lazebníček J.: Z činnosti Evropské komise pro ochranu hub (EPCF) - 14

Lévai J.: Specifické metody k určování druhů hub při otravách houbami - 18

Jesenská Z.: Úlohy a činnost referenčního laboratoria na vyšetrovanie mikroskopických húb a mikotoxínov vo Výskumnom ústave preventívného lekárstva v Bratislave - 21

Houda J.: Čertoplach a satan- houby křtěné jedem - 23

Houda J.: Za Marií Křížovou - 24

Zprávy o akcích- programy - 25Mykologická bibliografie - 28

back to content

Mykologické listy # 32, 1988      full issue   (3.58MB)

Chlumská J.: Vztahy mezi mikroorganismy a rostlinami v půdě - 1

Tondl F.: Russula nana v Západních Tatrách - 4

Šutara J.: Klíč našich druhů rodu Lycoperdon - 8

Rod J.: Zástupci rodu Botrytis parazitující na cibuli kuchyňské - 10

Frágner P. a Miřejovský P.: „Primární“ a „sekundární“ formy mykóz člověka, např. u kokcidioidomykozy - 14

Urban Z.: Je možná ochrana některých ohrožených druhů rzí a snětí? - 17

Kluzák Z.: Několik poznámek k českým názvům hub - 19

Babej M.: K 170.výročí narodenia profesora Fridricha Hazslinszkého - 20

Zprávy o akcích- programy - 22

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 33, 1988      full issue   (4.3MB)

Skála E.: Chřapáč černý - Helvella corium - na Teplicku - 1

Šutara J.: Klíč našich druhů rodu Lycoperdon (dokončení) - 3

Řepová A.: Materiály k seznamu druhů mikroskopických hub izolovaných v ČSSR v roce 1986 - 8

Fragner P.: Kvasinky a ABO krevní skupiny? - 13

Skalický V.: Problematika ochrany biotrofně parazitických hub - 15

Hampejs J.: Houby v biologickém boji proti plevelům - 18

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Muchomůrka tygrovaná nebo panterová? - 22

Málek I.: Jak jsme chodili na houby? - 25

Kotlaba F.: Čestné uznání ČSVSM - 26

Zprávy o akcích- programy - 27

Nabídka sborníků ČSVSM - 30

Redakční sdělení - 32

back to content

Mykologické listy # 34, 1989      full issue   (4.14MB)

Pozvání na VIII.celostátní vědeckou mykologickou konferenci - 1

Antonín V.: Taxonomické a nomenklatorické poznámky k prstnatým druhům roduArmillaria u nás - 2

Kluzák Z.: Nová lokalita hřibu dřevožijného - Buchwaldoboletus lignicola - v jižních Čechách - 7

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Nález prášivky polní na přirozeném stanovišti - 9

Láznička O.: Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflory jihozápadní Moravy v letech 1986- 88 - 11

Vlasák J.: Dvě nové lokality rezavce Andersonova v Československu - 13

Fragner P.: Zygomykózy v ČSSR - bibliografie - 15

Urban Z.: Povijnice a parasitofytofotodermatitis - 17

Šebek S.: Silibinin- nový lék proti otravám muchomůrkou zelenou - 18

Ondřej M.: Problematika ochrany folikolních mikromycetů - 20

Houba J.: Teratologické pomnožování (dvojčata až čtyřčata) u hadovky smrduté - Phallus impudicus L. - 23

Kotlaba F. a Skalický V.: Správné bibliografické citování prací - 25

Šebek S.: Ing. Jan Kuthan - šedesát let - 27

Zprávy o akcích - programy - 29

back to content

Mykologické listy # 35, 1989      full issue   (3.27MB)

Kluzák Z.: Mykologům k úvaze - 1

Láznička O.: Další vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě - 3

Hagara L.: Vzácnejšie peniazovky zo sekcie Vestipedes - 5

Antonín V.: Slzivka ohňomilná - Hebeloma pyrophilum Moreno et Moser - nový druh naší mykoflóry - 8

Hák J.: Entoloma politum f. pernitrosum (P. D. Orton) Noordel. v Krkonoších - 11

Hagara L.: Lycoperdon floccosum v Podunajskej rovině - 13

Nečásek J.: Houby a Matthioli - 14

Frágner P.: Méně známý původci zygomykóz - 18

Frágner P.: Pythium insidiosum - 21

Řepová A.: Ovlivnění půdních mikroskopických hub herbicidy - 22

Koncernová K.: Poslední rozloučení s RNDr. Annou Podporovou - 25

Zprávy o akcích - programy - 25

back to content

Mykologické listy # 36, 1989      full issue   (4.28MB)

Antonín V., Černý A. a Šebek S.: VIII.celostátní mykologická konference v Brně skončila - 1

Vampola P.: Pórnatka klamná - Ceriporiopsis aneuriny - vzácný druh naší mykoflóry - 5

Vampola P.: Pórnatka polštářovitá - Antrodia pulvinascens - nalezena na Českomoravské vrchovině - 7

Tondl F.: Amanta nivalis Greville v Záp. Tatrách - 10

Kukulka T.: Rozšíření houževnatce pohárovitého na Moravě - 13

Lizoň P.: Za Aurelom Dermekom - 14

Janitor A.: Spomienka na nedožité devadesátiny Igora Fábryho - 15

Marvanová L.: Sbírky mikroorganismů jako jedna z možností uchování genofondu mikroskopických hub - 16

Šebek S.: Ochrana psammofytní mykoflóry ve středním Polabí - 19

Tichý H. a Houda J.: Chráněná mykologická lokalita na Lounsku - 20

Fragner P.: Cryptococcus neoformans v moči nemocných AIDS - 21

Šebek S.: Zoocecidie na plodnicích lesklokorky ploské (Ganoderma applanatum) v Praze - 23

Gáper J.: Predběžná informacia o stave poznania drevokazných húb v sídlech Slovenska - 26

Zprávy o akcích- programy - 26

back to content

Mykologické listy # 37, 1989      full issue   (4.03MB)

Lazebníček J.: Ochrana hub a jejich životního prostředí v činnosti Evropské komise pro ochranu hub v letech 1987- 1989 - 2

Arnolds E. a Jansen A. E.: Budoucí činnost Evropské komise pro ochranu hub (ECPF) - 6Rezoluce Evropské komise pro ochranu hub, přijatá na závěrečném zasedání 10.kongresu evropských mykologů v Tallinnu dne 24.srpna 1989 - 8

Šebek S.: Houby na dřevinách a sídlištní zeleň v Nymburce - 9

Tondl F.: Omphalina hudsoniana anebo Phytoconis viridis? - 13

Jesenská Z.: Mykotoxíny- súčasný pohlad mykologičky- lekárky - 15

Fragner P.: Galactomyces geotrichum (Butler et Petersen) Redhead et Malloch - 19

Houda J.: Vícečetná embrya ve vajíčku hadovky smrduté - 20

Kuthan J.: 10.kongres evropských mykologů v Tallinu (Estonská SSR) 21.- 25. VIII. 1989 (dokončení z č. 36/89) - 21

Kuthan J.: Mykofloristická inventarizace chráněných území Slovenska - 27Setkání českých a slovenských mykologů v Prešově v r. 1990 - 28Z činnosti sekce pro mykologickou toxikologii v roce 1989 - 29Zpráva z činnosti sekce pro experimentální mykologii v r. 1989 - 29Letošní podzimní cyklus přednášek - 29Mykologická bibliografie - 30

Urban Z.: Sdělení čtenářům a odběratelům České mykologie - 31

back to content

Mykologické listy # 38, 1989      full issue   (3.48MB)

Skalický V.: Anamorfa, teleomorfa, holomorfa - 1

Vampola P.: Poznatky k rozlišení pórnatky zelenající - Ceriporia viridans a pórnatky odlišné - Ceriporia excelsa - 3

Kluzák Z. a Papoušek T.: Klouzek sibiřský - Suillus sibiricus - v ČSR - 5

Kuthan J.: Současný výskyt malformovaných plodnic druhů Collybia dryophilla a Lycoperdon pyriforme - 8

Fragner P.: Pleurophoma pleurospora - agens nové lidské mykózy - 10

Kotlaba F.: Zpřesnění kategorií a kritérií mykososiekologického indexu - 11

Lazebníček J.: Deset let od odchodu ing. K.Kříže - 13

Lazebníček J.: K rozšíření lesklorodky ploské s hálkami mouchy Agathomyia wankowiczi v ČSR - 18

Houda J.: Další houbové novotvary (zoocecidie) lesklorodky ploské z lounského Podlesí - 19

Šebek S.: Další lokality lesklorodky ploské se zoocecidiemi - 20

Tichý H.: Houby v potravě havranů polních - 20

Hampejs J.: Poznámky k výskytu mísenky oranžové v r. 1989 v okr. Opava - 21

Šebek S.: K mapování ohrožených druhů hub v ČSR - I. - 22

Příhoda A.: Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích - 24

Šebek S.: Votum separátům k článku doc. ing. A. Příhody - 25

Zprávy o akcích- programy - 26

back to content

Mykologické listy # 39, 1990      full issue   (3.64MB)

Vampola P.: Poznámky k rozlišení pórnovidky různopóré - Schizopora paradoxa a pórnovidky obecné - Schizopora radula - 1

Mann J.: Dvě význačné holubinky ze sekce Ingratae - Russula farinipes Rommel in Britz.a Russula illota Romagn- 3

Holec J.: Phallogaster saccatus Morg. nalezen v Nízkých Tatrách - 5

Entz J. - Sedláček J.: Bolbitius variicolor Akt. - 6

Pravda VI.- Tondl F.: Lepota cortinarius J. E. Lange v Československu - 8

Frágner P.: Phaeotrichocomis crotalariae - nové agens lidské keratitidy - 11

Frágner P.: Penicillióza při AIDS - 12

Kotlaba F.: „Střípky“ z X. kongresu evropských mykologů v Estonsku - 13

Houda J.: Řasy jako epifyti na houbách - 16Mykologická literatura - 17

Fellner R.: Výsledky výzkumu mykorrhizních symbióz na československých pracovištích:nové výsledky a projekty - 19

Fellner R.: Monitorování stavu poškození lesních porostů v rámci úkolu útvaru ekologického monitoringu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti - 20

Funfálek A.: Mimořádné studium základů mykologie v rámci University III.věku - 20

Antonín V.: Seznam druhů hub nalezených v průběhu exkurzí VIII.celostátní mykologické konference v Brně - 21

back to content

Mykologické listy # 40, 1990      full issue   (3.78MB) Naplnit snahy a cíle vědecké společnosti - 1

Gáper J.: Sporulácia niektorých trúdnikov v městském prostředí - 2

Kotlaba F. a Kukulka T.: Rozšíření bělochoroše slzícího v Československu - 4

Kuthan J.: Nové druhy hub z Československa a Evropy - 6

Fragner P.: Trichosporon cutaneum - 12

Fragner P.: Lidská pythióza - 14

Šutara J.: Popis mikroznaků druhu Suillus sibiricus - 14

Vostatek M.: Mykotoxiny makro- a mikromycetů - 16

Fellner R.: Ke koncepci mykologického výzkumu a tzv. check- listu makromycetů Československa - 17

Urban Z.: Pozdrav našemu čestnému předsedovi prof. RNDr. et PhMr. Vladimíru Rypáčkovi, DrSc., členu korespondentu ČSAV - 20

Šebek S.: Zemřel dr. Vladimír Musílek - 21

Holubová V.: Návštěva a přednáška prof. Keisuke Tubakiho z Japonska - 22

Paulech P.: Seminář o hubových chorobách obilnín - 22

Antonín V.: Seznam druhů nalezených v průběhu exkurzí VIII. celostátní mykologické konference v Brně (dokončení) - 23

Šebek S.: Jindra Papoušková: Houby města České Budějovice (Recenze) - 26

Kuthan J. a Kotlaba F.: Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích- I. (Recenze) - 27

Program podzimního cyklu přednášek, konaných v Praze na schůzích ČSVSM v r.1990 - 28

back to content

Mykologické listy # 41, 1990      full issue   (3.72MB)

Vampola P.: Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré - Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé - S. carneogrisea - 1

Vampola P.: Poznámky k rozlišení bělochoroše mléčného- Postia lactea a choroše mírného- Postia tephroleuca - 3

Kukulka T.: Rozšíření a ekologie trsnatíce lupenitého na Moravě a ve Slezsku - 4

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Mozkovna rosolovitá - Ascotremella faginea v záp. Čechách - 5

Vostatek M.: Hromadná otrava hnojníkem inkoustovým - 8

Fragner P.: Arthrobotrys oligospora- původce keratitidy - 10

Urban Z.: Histoplasma capsulatum Darling - 11

Šebek S.: Nové lokality lesklorodky ploské se zoocecidiemi - 12

Fellner R. a Antonín V.: Práce na soupisu hub ČSFR I. - 3

Landa J.: Russulales Newsletter - nový specializovaný list- výzva ke spolupráci - 17

Kuthan J.: Vzpomínka na MUDr. Jaroslava Veselského - 18

Zprávy o akcích- programy - 19

Mykologická literatura - 28

back to content

Mykologické listy # 42, 1991      full issue   (3.78MB)

Sdělení členům ČSVSM - 1

Antonín V.: Špička listožijná - Marasmius setosus (Sow.) Noordel., méně častý druh naší mykoflóry - 3

Vampola P.: Rozděrka blanitá - Sistotrema muscicola nový druh československé mykoflóry - 5

Biber J.: Jarní mykoflóra v porostu devětsilů v Milešovském středohoří - 8

Gáper J.: Špecializácia dřevokazných húb na jednotlivé skupiny drevín v sídlech Slovenska - 10

Fragner P.: Hendersonula toruloidea a Scytalidium hyalinum - 14

Fragner P.: Onychocola canadensis Singler- 15

Fragner P.: Tetraploa aristata patogenní pro člověka - 16

Semerdžieva M.: Význam sbírky stopkovýtrusých hub - 17

Vostatek M.: Mykotoxiny - 18

Antonín V.: Blahopřejeme Květoslavě Koncerové - 19

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Sedmdesátiny dr. Milicy Tortičové - 19

Kotlaba F.: Mykoložka starostkou - 19

Kotlaba F. a Pouzar Z.: K nedožitým devadesátým narozeninám prof. RNDr. K. Cejpa, CSc. - 21

Kuthan J.: Zemřel pan Ernest Futó Ernö - 22

Zprávy o akcích - programy - 23Mykologická bibliografie - 27Krátká sdělení - Služby čtenářům - 28

back to content

Mykologické listy # 43, 1991      full issue   (3.98MB)

Hák J.: Cortinarius pseudocrassus Ortonna Jihlavsku - 1

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Phellinus vorax - ohňovec zhoubný nalezen v Čechách - 3

Gáper J.: Špecializácia dřevokazných húb na jednotlivé skupiny drevín v sídlech Slovenska (dokončení) - 4

Kukulka T.: Rozšíření a ekologie choroše smolonohého na Moravě a ve Slezsku - 5

Louda V.: Makromycety Slovanského údolí v Plzni - 6

Fragner P.: Invazní infekceSarcinosporon inkin - 8

Fragner P.: Sacharomyces cerevisiae jako patogen - 10

Šašek V.: Antimutagenní účinek hub - 11

Otčenášek M.: K riziku profesionální infekce při práci s potencionálně patogenními mikroskopickými houbami - 12

Fragner P.: Diseminovaná daktylarióza u člověka - 14

Šašek V.: Degradace aromatických látek znečišťujících životní prostředí pomocí lignikolních hub - 16

Kuthan J.: Vesmírné mykogeografie? - 18

Plaváček P.: Sledování výskytu vatovce obrovského - Langermania gigantea (Batsch: Pers.) Rosk. provázeného běločechratkou obrovskou - Leucopaxillus giganteus (Sibth.: Fr.) Sing. - 19

Vobejda J.: Proč ubývá hub - 20

Hlůza B.: Osmdesátiny Jaroslava Kupky - 21

Kotlaba F.: Jaroslav Brodský- nenaplněný život nadějného mykologa - 22

Hlůza B.: Mapování jedovatých druhů hub v Československu pokračuje - 25

Fellner R. a Antonín V.: Práce na soupisu hub ČSFR II. - 25

Zprávy o akcích- programy - 26

back to content

Mykologické listy # 44, 1991      full issue   (4MB)

Sdělení členům ČSVSM - 1

Biber J.: Conocybe intrusa (Peck) Sing. - čepičatka slivková- nalezena v severních Čechách - 4

Valter J.: K článku Z. Kluzáka v Myk. Listech č.35- „Mykologům k úvaze“ - 6

Hlaváček P.: Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gild.- k jeho proměnlivosti - 7

Frágner P.: Mykologické vyšetřování mumií - 8

Frágner P.: Laboratorní nákazy - 9

Jesenská Z.: Mikromycety a nozokomiálne nákazy - 11

Rieger M. a Revaincová B.: Mikroskopické houby jako alergizující činitel - 13

Vostatek M.: Požití novoziru MN- 80 - 16

Kuthan J.: Prof. Dr. Rolf Winter - 85 let - 17

Babej M.: Andrej Kmet, osobnost minulosti a dneška - 17

Antonín V.: Mykolog v Národním parku Great Smoky Mountains - 21

Zprávy o akcích- programy:

Výsledky současného taxonomického studia zástupců řádu Ophiostomatales - 24Oznámení o akcích, různé - 25Mykologická bibliografie - 26Redakční sdělení - 27Obsah a tiráž - 28

back to content

Mykologické listy # 45, 1991      full issue   (3.8MB)

Šutara J.: Čechratka bílá - Paxillus albidulus - 1

Tondl F.: Rhodophyllus svrcekii a Entoloma sericatum - 4

Hagara L.: Pholiota flammuloides – dvojník druhu Pholiota flammans - 5

Lizoň P.: Poznámky o Leucopaxillus lepistoides (Maire) Sing. - 6

Kotlaba F.: Dvě nové lokality bělochoroše wynneova (Tyromyces wynnei) v Československu - 8

Kukulka T.: První ověřený nález bondarzevky horské - Bondarzevia mesenteria - v Československu na listnáči - 10

Fragner P.: Exophiala pisciphila v lidském onemocnění - 12

Fragner P.: Kontaktní ekzémy ve výrobě krmných kvasnic - 13

Fragner P. a Miřejovský P.: Prehistorický případ kokcidiomykózy? - 14

Fragner P.: Exoantigen pro určení Exophiala spinifera - 15

Otčenášek M.: Původce feohyfomykózy - Wangiella dermatitidis – izolován v Československu - 16

Vostatek M.: Lidský faktor a intoxikace muchomůrkou zelenou - 17

Lizoň P.: Mykologia v USA. I. Cornellova Universita, Ithaca, NY - 19

Tichý H.: Poznámka k článku V. Antonína - 21

Vostatek M.: Mykofloristika v lokálních publikacích - 21

Houda J.: Ještě k výskytu vatovce obrovského provázeného běločechratkou obrovskou - 22

Babej M.: Zajímavá deformace u křemenáče osikového - 22

Fellner R.: Druhé pracovní zasedání Evropské rady pro ochranu hub (ECCF) - 23

Kult K. a Kuthan J.: Setkání českých a slovenských mykologů v novohradských horách - 25

Z jednání schůze hlavního výboru ČSVSM 4.XI.1991 v Praze - 27
Členům ČSVSM a všem příznivcům vědecké mykologie - 27
Z redakčního stolu - 28
Služba čtenářům - 28

back to content

Mykologické listy # 46, 1992      full issue   (4.12MB)

Zpráva o činnosti ČSVSM při ČAAV za rok 1991 - 1

Tondl F.: Houby na hadcích v SPR Miletínky na Šumavě - 3

Kukulka T.: Rozšíření a ekologie choroše voštinovitého - Polyporus moriv ČSFR - 8

Mihál I.: Príspevok k poznaniu mykoflóry Královopolských Nízkých Tater - 10

Kabát V.: Zaujímavé druhy pečiarok Panského hája - 13

Fragner P.: Schizophyllum commune jako lidský patogen - 16

Fragner P.: Otitis media vyvolaná Blastomyces dermatitidis - 17

Fragner P.: Lidská infekceSporovolomyces salmonicolor - 18

Fragner P.: Původcem keratitidy nebyla Arthrobotrys oligospora ale Cephaliophora irregularis - 19

Fragner P.: Iasiodiplodia theobromae v lidské rohovce jako intrahyfální hyfy - 19

Fragner P.: Ketokonazol při blastomykóze - 20

Lizoň P.: Mykologia v U.S.A. 2. New Yorská Botanická Zahrada, Bronx - 21

Kotlaba F.: K šedesátinám prom. biol. Zdeňka Pouzdra, CSc. - 23

Zprávy o akcích- programy:

Správa o činnosti bratislavském pobočky ČSVSM za rok 1991 - 24Z jednání 30. pracovního zasedání sekce pro mykologickou toxikologii - 24Pozvání na seminář „Intoxikace houbami I. - Falloidní (hepatorenální) syndrom - 25

Kluzák Z.: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. Chronolog. seznam prací s mykologickou tématikou z let 1987- 1991 - 25

Redakce: Recenze knihy: P. Fragner: Určování kvasinek izolovaných z lidského organizmu - 26
Služba čtenářům: Laboratoř pro toxiny hub a rostlin - 27
Sdělení členům ČSVSM - 28

back to content

Mykologické listy # 47, 1992      full issue   (3.84MB)

Šutara J.: Rody Paxillus a Tapinella - 1

Micka K.: Melzerovy poznatky o chemických reakcích hub - 3

Míka F.: Méně známé druhy čeledi Bolbitiaceae - 7

Míka F.: Zajímavá polničkaAgrocybe temulenta- polnička kožobarvá - 9

Míka F.: Inocybe ionipesv západních Čechách - 12

Houda J. a Hlaváček P.: Tremiscus helvelloides a Amanita echonocephala spolu a Amanita strobiliformis - zajímavé mykologické sousedství - 13

Lazebníček J.: Houby Novohradských hor - 16

Fragner P.: Nosokomíální aspergillózy - 18

Fragner P.: Systémové kandidózy po transplantaci kostní dřeně - 19

Fragner P.: Blahovičník jako zdroj kryptokokózy - 20

Fragner P.: Botryomyces a botryomykóza - 21

Míka F.: Coprinus romagnesianus - hnojník šupinkatý - nalezen v Plzni - 22

Holec J.: Mykologie na univerzitě v Tübingenu - 24

Fellner R.: Co nového ve výzkumu mykorrhiz, lesnické mykologii a ochraně hub - 27

Osobní - 28

back to content

Mykologické listy # 48, 1992      full issue   (5.24MB)

Zápis volební komise ČSVSM - 1

Kotlaba F.a Pouzar Z.: Tricholoma nauseosum a T. dulciolens, dvě „nové“ čirůvky v Československu - 2

Tondl F.: Myriosclerotinia caricis- ampullaceae (Nyberg.)Buchw. na Šumavě - 4

Kotlaba F.: Některé houby (makromycety) sbírané v Maroku - 7

Pouzar Z.: Nález květnatce Archerova (Anthurus archeri) v Českém lese - 11

Záhorovská E.: Príspevok k poznaniu myxomycetov Slovenska - 11

Mihál I.: K výskytu niektorých askomycétných druhov v podmienkach jedlobukového lesného porastu - 14

Fragner P.: Genciánová violeť při kandidózách v Zaire - 17

Fragner P.: Zázračný Terbinafin? - 18

Fragner P.: Candida krusei- endoftalmitis - 18

Fragner P.: Krátké

Zprávy: Onychomykózy v Británii. - Amorolfin v léčení onychomykóz. - Sepse způsobené Rhodotorulami.- Penicilliosis - 19

Otčenášek M. a Buchta V.: Citlivost a rezistence potencionálně patogenních mikromycetů k antibiotikům jako pomocné kriterium jejichrozlišení - 20

Houda J., Tichý H. a Vlačiha V.: O ochraně hub v Československu na konferenci OSN- UNCED v Brazílii - 23

Kotlaba F.: Houby poprvé u nás chráněny zákonem - 24Osobní: Čestné členství. - Výroč í- životní jubilea - 27

Janitor A.: Septuagenario PhMr. Pavel Lalok CSc. ad salutem! - 28

Šutara J.: Několik poznámek k nálezům rosolovce červeného v oblasti Džbánu - 29

Lizoň P.: Mykológia v U.S.A. 3. Harvardova univerzita v Cambridge - 29

Fellner R.: Práce na soupisu hub ČSFR III. - 31

Fellner R.: 4. mezinárodní sympozium k arktické a alpinské mykologii (ISAM IV.) - 32

Rod J.: Seminář Plasmodiophora brassicae - původce nádorovosti brukvovitých - 33

Fellner R.: Metodologické problémy při studiu houbové flóry - 34

Zprávy o akcích - redakční sdělení - 37

back to content

Mykologické listy # 49, 1993      full issue   (4.08MB)

Kotlaba F.: Doplněk k cévnatým rostlinám a houbám Soběslavských blat - 1

Vampola P.: Poznámky k rozšíření a ekologii pórnovidky drobnopóré - Schizopora flavipora v Československu - 7

Kotlaba F.: Pátrejme po masečíku kulovitém - Sarcosoma globusum - 8

Holec J.: Mycena silvie- nigrae nalezena v Čechách neboli pozor na „Mycena alkalina“ - 10

Míka F.: Dva význačné druhy rodu Galerina - 12

Kabát V.: Zaujímavý druh pečiarky juhozápadnej části Malých Karpat - 14

Fragner P.: Histoplasmosis farciminosi - 15

Houda J.: Hypertrofie u pižmovky vyvolaná rzí Puccinia argentata (Schulz.)Wint. - 17

Kotlaba F.: Poslední obhajoby kandidátských disertací z mykologie - 17

Fellner R.: Práce na soupisu hub- IV - 18

Salata B. a Hlůza B.: Mykologická problematika na 49. sjezdu PTB, 1- 5.IX.1992, Kielce - 19

Urban Z.: Osmá evropská a středozemská konference o obilních rzích a padlí travním, Ferising- Weihenstephan, 7.- 12.září 1992 - 19

Sláviková E.: Zomrela Dr. Anna Kocková - Kratochvílová - 21

Liška J.: In memoriam RNDr. Věra Holubová - Jechová, CSc. - 22

Kotlaba F.: Sto let od narození Ivana Charváta - 24

Kotlaba F.: Šedesát let prof. RNDr. Antona Novackého,CSc. - 25

Zprávy o akcích- programy - 27
Redakční sdělení - 28
Služba čtenářům - 29

back to content

Mykologické listy # 50, 1993      full issue   (3.3MB)

Vampola P.: Mediteránní choroš- ohňovec jižní- Phellinus pseudopunctatus nalezen na Moravě - 1

Antonín V.: První nález štítovky hnědé žíhané- Pluteus brunneoradiatus v České republice - 4

Míka F.: Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné I. - 6

Vampola P.: Co je ohňovec obecný- Phellinus ignarius? - 9

Pouzar Z.: Houbová povaha Pneumocystis carinii - 12

Fragner P.: Padesát let od přípravy prvního českého penicilínu - 15

Příhoda A.: K titulům profesora dr. Karla Cejpa - 22

Kotlaba F.: Prof. Dr. Josef Velenovský (1858- 1949) - 23

Slavíček J.: Poznámky k článku F. Tondla: „Rhodophyllus svrcekii a Entoloma seracatum“(ML č. 45/1991) - 25

Kotlaba F.: Recenze knihy - Pavol Škubla: Vreckový atlas húb. - 26

Zprávy o akcích - 29
Redakční sdělení - 30

back to content

Mykologické listy # 51, 1994      full issue   (3.48MB)

Kotlaba F.: Naše nejzápadnější lokalita Schizopora carneolutea(Corticiaceae) - 1

Míka F.: Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné II - 2

Láznička O.: Další zajímavé a vzácnější druhy makromycetů na JZ Moravě v letech 1989- 1993 - 4

Vampola P.: Tropický choroš pórnatice pásovaná - Rigidoporus zonalit nalezen v Čechách - 6

Hagara L.: Čo je Xerocomus babidus z dubín? - 10

Pouzar Z.: Mykologické novinky: 1. Suillus clintonianus (Peck) O. Kuntze- klouzek hnědooranžový - 11

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Rozrůstající se popelnička aneb Vascellum redivivum - 12

Tondl F.: Plísňové toxiny - příčiny hromadných otrav lidí a zvířat - 14

Kotlaba F.: Rukopis Červené knihy- nižší rostliny - 18

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Dvojité jubileum dr. Alberta Piláta - 25

Kotlaba F.: Odešel doc. RNDr. Vladimír Skalický, CSc. - 27

Fellner R.: Třetí pracovní zasedání Evropské rady pro ochranu hub (ECCF) - 28

Sdělení členům ČVSM - 30

back to content

Mykologické listy # 52, 1994      full issue   (2.74MB)

Tondl F.: Entoloma triste- vzácný druh naší mykoflóry - 1

Vampola P.: Poznámky k síťkovci trojbarvému- Daedaleopsis trikolor - 2

Vampola P.: Poznámky ke komplexu bělochoroše modravého- Postia cesia - 5

Záhorovská E.: Slizovky (Myxomycetes) vypestované vo vlhkých komórkách - 7

Soukup F.: Parazitické vystupování dřevomorky lesní (Serpula himantioides Fr. P.Karst) v ČR - 12

Antonín V.: Šedesát pět let profesora Aloise Černého - 14

Antonín V.: Šedesát pět let ing. Jana Kuthana - 14

Kuthan J.: PhDr. Ladislav Hagara- padesátníkem - 15

Kuthan J.: Zemřel prof. dr. Rolf Singer - 15

Kotlaba F.: Vzpomínka na paní Mílu Herrmannovou (1905- 1993) - 17

Kotlaba F.: Zemřel MUDr. Ferdinand Hřebík - 19

Helebrant L.: Vzpomínka na RNDr. Václava Herverta, CSc. - 20

Soukup F. a Jančařík V.: Vzpomínka na přítele a malíře Antonína Zezulu - 21

Kotlaba F.: Ladislav Hagara: Atlas hub (Recenze) - 23

Knihovní a výpůjční řád knihovny ČVSM - 24

Zprávy o akcích - 27
Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 53, 1994      full issue   (3.1MB)

Mihál I.: Niekolko poznámok k druhovém diverzite askomycétov submontánnych bučín - 1

Zíta V.: Klíč k určení evropských druhů rodu Geastrum Pers. - 5

Zíta V.: Hvězdova Šmardova- Geastrum smardae V. J. Staněk- vzácný druh evropské mykoflóry - 10

Vampola P.: Pórnatka pomerančová- Auriporia aurulenta- poprvé nalezena v Čechách - 13

Láznička O.: Další dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě - 18

Kotlaba F.a Pouzar Z.: Nejjižnější lokalita Geastrum corollinum v Čechách a další nové lokality v České a Slovenské republice - 20

Hlůza B.: K 60.narozeninám ing. Jiřího Lazebníčka - 25

Kotlaba F.: Zpravodajca slovenských mykológov - 28

Zprávy o akcích, programy - 29

back to content

Mykologické listy # 54, 1995      full issue   (3.13MB)

Slavíček J.: Athelia teutoburgensis, nový druh mykoflóry České republiky - 1

Antonín V., Vampola P.a Vlasák J.: Nové nálezy outkovky neladné - Dichomitus squalens na Moravě a Slovensku - 4

Kotlaba F.: Terčka číškomilná - Lanzia echinophila v Čechách - 8

Tondl F.: Omphalina cyanophylla roste v Žofínském pralese - 9

Ostrý V. a Ruptich J.: Ergotismus- hygienický a zdravotní problém současnosti? - 12

Tichý H.: Změny v ochraně Velkého vrchu - 16

Houda J.: Přírodní park Džbán, útočiště vzácných hub - 17

Příhoda A.: Houby v baskické kuchyni - 19

Kuthan J.: Houby Baskicka - Setas del pais Vascos - Euskal- herriko zizak - 20

Babej M.: Anomália v raste divoch kozákov brezových - Leccinum scabrum - 20

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Odešel prof. dr. Ivan Málek - 22

Zprávy o akcích, programy - 23 Recenze - 28

back to content

Mykologické listy # 55, 1995      full issue   (2.91MB)

Lizoň P.: Nové vydanie mezinárodného kódu botanickém nomenklatúry - 1

Holec J.: Taxonomické zajímavosti našich šupinovek - 5

Vampola P.:Pórnatka kamčatská- Anomoporia kamtschatica- zajímavý druh naší mykloflóry - 11

Vampola P., Kotlaba F., a Pouzar Z.: Rezatec jilmový- Inonotus ulmicola- zajímavý dvojník rezavce šikmého- Inonotus obliquus - 13

Vampola P.a Vágner A.: Vzácná pórnatka široká- Hyphodontia latitans- nalezena na Moravě - 16

Vampola P.: Pórnatka žlutobílá- Junghuhnia luteoalba- nový choroš pro Českou republiku - 19

Kotlaba F.: Problémy při hodnocení ohrožení hub a červené seznamy hub - 21

Kotlaba F.: Vzpomínáme na dr. V. J. Staňka (1907- 1983) - 25Různé - 29

back to content

Mykologické listy # 56, 1995      full issue   (3.18MB)

Vampola P.: Příspěvek k poznání pórnatky třásnité- Junghuhnia separabilima - 1

Ostrý M.: Mykologie potravin- nově se rodící disciplína - 6

Kotlaba F.: Druhý doplněk k cévnatým rostlinám a houbám Soběslavských blat - 9

Slavíček J. a Samková V.: Geastrum berkeleyi opět nalezena v Čechách - 18

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Roste choroš hlinák šafránový- Aurantioporus croceus na Šumavě? - 20

Urban Z. a Prášil K.: RNDr. Mirko Svrček, CSc. - 70 let - 22

Svrček M.: Mykolog Václav Vacek (1895- 1951) a Národní muzeum - 26

Holmanová J.: Vzpomínka na známého fytopatologa a vědce RNDr. Václava Herverta, CSc. - 29

back to content

Mykologické listy # 57, 1996      full issue   (3.05MB)

Holec J.: Klíč k určování šupinovek ( Pholiota ) a přehled druhů známých z České republiky - 1

Záhorovská E.: Slizovky (Myxomycetes) Slovenska - 13

Kotlaba F.: Mizení prášivky polní- Bovista graveolens (Gasteromycetes) Slovenska - 19

Otčenášek M. a Buchta V.: Rezistence potencionálně patogenních mikromycetů k antimykotikům- závažný problém terapie mykóz - 22

Kotlaba F.:Červená kniha 4 Tajnosnubných rostlin SR a ČR vyšla! - 25

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Zemřela paní Ludmila Staňková - 26

Zprávy z akcí - 27

back to content

Mykologické listy # 58, 1996      full issue   (3.49MB)

Antonín V.: Klíč k určování středoevropských druhů rodů Marasmus a Setulipes - 1

Vampola P. a Pouzar Z.: Skeletocutis alutacea a Skeletocutis kuehneri –dva nové druhy chorošů pro Českou republiku - 13

Vampola P.: Poznámky k určování poroidních druhů rodu Trechispora - 17

Kotlaba F.: Autoři ilustrací hub v Červené knize 4 - 22 Recenze - 27

Zprávy z výboru ČVSM - 28

Zprávy o akcích - 30

back to content

Mykologické listy # 59, 1996      full issue   (3.39MB)

Vampola P.: Vzácná velkopórá chorošovitá houba outkovka medová –Antrodia neplita- nalezena na Slovensku - 1

Tichý H.: Hvězdovky (Geastrum) na Lounsku - 3

Jesenská Z.: Dva nové a vážné mykotoxiny - 7

Jesenská Z.: Historka lekárskej mykologie v USA - 11 Recenze - 14Osobní - 15

Zprávy z výboru ČVSM - 17Z knihovny ČVSM - 20Z dopisů členů - 25Různé - 27

back to content

Mykologické listy # 60, 1997      full issue   (3.35MB)

Tondl F.: Bedlička ohnivá (Lepiota ignicolor) –poznámky k ekologii a rozšíření - 1

Valter J.: Chřapáč černý – Helvella corium v České republice - 5

Ostrý V. a Ruprich J.: Futomosiny, mykotoxiny produkované druhy rodu Fusarium - 11

Urban Z.: Za Svatoplukem Šebkem - 18Z knihovny ČVSM (A. Kubátová, J. Klán, Z. Pouzar ) - 26Různé - 29

back to content

Mykologické listy # 61, 1997      full issue   (3.67MB)

Čížek K.: Vatičkové houby České republiky a Slovenska I. Tomemtellopsis bresadoliana – vatovečka nazelenalá - 1

Antonín V.: Penízovka Benoistova – Gymnopus benoistii, málo známý druh naší mikroflóry - 5

Jesenská Z.: Význam vláknitých mikromycét a ich toxínov v pracovnom ovzduší a v ovzduší bytov pre zdravie člověka - 9

Otčenášek M. a Buchta V.: Mikroskopické houby jako původci infekčních komplikací AIDS - 12

Svrček M.: Padesátému výročí založení ČVSM - 19

Recenze - 24

Osobní - 25

Zprávy z výboru ČVSM ( A. Kubátová, J. Klán, Z. Pouzar ) - 26

Různé (D. Novotný ) - 28

back to content

Mykologické listy # 62, 1997      full issue   (3.52MB)

Čížek K.: Myxarium subhyalinum – slizovník lilákovitý roste také v Čechách - 1

Varnu L.: Klúč na určovanie terestrických húb s ostnitým hymenoforom - 4

Piecková E.: Stručne o termorezistentných mikromycétach - 12

Zemánková M. a Zemánek A.: Vzácné houby v parku na Klíčově - 16

Svrček M.: K padesátému výročí založení ČVSM ( dokončení ) - 17

Valter J.: Příprava řezů hub ručním mikrotomem - 22

Recenze (Kotlaba F. – Jaroslav K. Man: Houbařské počteníčko ) - 25

Kotlaba F. a Pouzar yz.: Zemřel prof. Dr. E. J. H. Conner (1906- 1996 ) - 27

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar) - 29Různé - 29

back to content

Mykologické listy # 63, 1997      full issue   (3.66MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Vzpomínáme ing. Jana Kuthana (1929- 1997 ) - 1

Otčenášek M.: Syncephalastrum racemosum –původce myotické kolonizace traumatické rány - 6

Hlůza B.: Index Mykologických listů č. 51- 60 - 8

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar ) - 28Různé - 30

back to content

Mykologické listy # 64, 1998      full issue   (3.69MB)

Čížek K.: Vatičkové houby České republiky a Slovenska III. –Tomentella crinalis – vatička vlasatá - 1

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Naše ohnivce ( Phellinus ) a klíč k jejich určování - 5

Jesenská Z.: Penicillium nalgovience Laxa - 12

Holec J.: Mykologové a herbáře ve Vídni a a Innsbrucku - 16

Kubátová A.: Kurzy pořádané mezinárodním mykologickým ústavem v Anglii a Centrální sbírkou mikroskopických hub v Holansku v roce 1998 - 23

Zprávy o akcích (K. Prášil, M. Beran, V. Antonín) - 25

back to content

Mykologické listy # 65, 1998      full issue   (3.69MB)

Antonín V.: Klíč k určování evropských druhů rodu Marasmiellus - 1

Hagara L.: Opatovný nález Kavinia alboviridis na Slovensku - 9

Tichý H.: Další lokalita lesklorodky ploské se zoocecidiemi - 10

Piecková E.: Mikromycéty vo vnútornom prostředí veřejných budov- technické a zdravotné svislosti - 11

Kubátová A.: Co je nového ve studiu rodů Penecillum a Aspergillus? - 16

Antonín V.: Za Květoslavou Koncerovou - 23

Zprávy o akcích (B. Hlůza a E. Matejko- Gosztyla) - 24Zpráva z výboru ČVSM - 26Burza - 29

back to content

Mykologické listy # 66, 1998      full issue   (3.44MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska IV. Tomentella italica - vatička italská - 1

Hagara L.: Nové zbery rosolovkovitých húb rodu Heterochaetella - 5

Valter J.: Nálezy pórnovidky drobnopóré- Schizopora flavipora v jižních Čechách - 7

Láznička O.: Některé vzácnější a zajímavé makromycety sbírané na jihozápadní Moravě v letech 1994- 1996 - 10

Piecková E.: Čo je nové v mykotoxikologii? - 14

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Odešel profesor Karel Kult (1917- 1998) - 23

Kubátová A.: Novinky knihovny ČVSM - 26

Zprávy z výboru ČVSM - 27Mykologické vycházky - 28Různé - 28Žádost o spolupráci - 29

back to content

Mykologické listy # 67, 1998      full issue   (3.55MB)

Hagara L.: K ekológii druhu Lindtneria chordulata. - 1

Míka F.: Mykoflóra západočeské vápencové oblasti. Vrch Moučenka u Horažďovic v okrese Klatovy. - 3

Jesenská Z: Potravinárska mykológia na konci nášho tisícročia. - 20

Kotlaba F.: Filmový režisér Zdeněk Poskalský a houby. - 25

Kubátová A. a Prokinová E.: Novinky knihovny ČVSM. - 28

back to content

Mykologické listy # 68, 1999      full issue   (3.48MB)

Hrouda P.: Pleurotus – klíč a taxonomické poznámky - 1

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska IV. Pseudotomentella atrocyanea – vatovka modrovýtrusá. - 8

Antonín V.: Komentovaný klíč k určování evropských druhů rodů Chaetocalathus a Crinipellis- 12

Jesenská Z: Zdravotné problémy obyvateľov “plesňami" kontaminovaných bytov. - 15

Osobní - 22
Zprávy z výboru ČVSM - 24
Různé- 22

back to content

Mykologické listy # 69, 1999      full issue   (3.52MB)

Varjú L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – I. Hyfové systémy. - 1

Jindřich O.: Klíč k určování kuřátek rodu Ramaria, podrodu Echinoramaria. - 6

Láznička O.: Mykoflóra zámecké obory v Náměšti nad Oslavou v letech 1957- 1995. - 11

Kubátová A. a Martínková E.: Mikroskopické houby na lidských mumiích. - 21

Piecková E.: Správa zo 6. medzinárodného mykologického kongresu - 26

Pozvánka na seminář "Houby jako modelové organismy ve výzkumu a biotechnologii" - 29

back to content

Mykologické listy # 70, 1999      full issue   (0.97MB)

Varjú L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – II. Hymenium- 1

Čížek K.: Serendipita vermifera (Tremellaceae) – nový druh pro Českou mykoflóru - 5

Kučera T.: Nález druhu Volvariella surrecta na Plzeňsku - 9

Piecková E.: Mykotoxikologické aktuality - 10

Hlůza B.: Ing. Jiří Lazebníček – 65 let - 19

Antonín V.: Šedesát let Aloise Vágnera - 21

Pouzar Z.: Henri Romagnesi (7. II. 1912 – 18. I. 1999) - 23

Hlůza B.: Za Jaroslavem Kupkou - 24

Zprávy z výboru ČVSM - 26

Novinky z knihovny ČVSM - 28

Různé - 29

back to content

Mykologické listy # 71, 1999      full issue   (1.13MB)

Varjú L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – III.Sety, pokožka, chlamydospóry - 1

Jindřich O.: Klíč k určování kuřátek z podrodu Lentoramaria rodu Ramaria - 6

Piecková E. a Jesenská Z.: Je potrebné testovať citlivosť mikromycét na antimykotiká in vitro v klinických mikrobiologických laboratóriach? - 10

Holec J.: Zemřel Josef Herink - 16

Kotlaba F.: Potřeba latinské zkratky pro “zapsal" v přírodních vědách - 18

Prášil K., Kubátová A. a Marvanová L.: Seminář "Problematika anamorfního rodu Fusarium" - 20

Prášil K.: Exkurze sekce pro studium mikroskopických hub v ČR v roce 1998 - 23

Antonín V.: XIII. kongres evropských mykologů (Alcalá de Henares, 21.- 25. IX. 1999) - 27

Novinky z knihovny ČVSM (Holec J., Kubátová A., Prášil K.) - 29

Seznam členů ČSVM - 33

back to content

Mykologické listy # 72, 2000      full issue   (0.99MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republika a Slovenska V. Pseudotomentella nigra – vatovka černá - 1

Bieberová Z.: Dvě nové lokality slizečky chlupaté - Xerula melanotricha na Moravě - 6

Timoranská M.: Vzácnější druhy makromycetů polesí lesa Spálená u obce Zbelítov v okrese Písek - 9

Valter J.: Nové lokality bělochoroše slzícího (Oligoporus guttulatus) v jižních Čechách - 11

Piecková E.: Správa z 9. mezinárodného mykologického kongresu IUMS - 18

Osobní - 21

Zprávy z výboru ČVSM - 22

Novinky z knihovny ČVSM - 24

Holec J.: Výsledky soutěže “Herbářové položky roku 1999" a vyhlášení nového ročníku soutěže pro rok 2000 - 26

Holec J.: Mykologický herbář MUDr. Josefa Herinka - 28

Různé (Novotný D.) - 29

Index Mykologických listů č. 61- 70 (Hlůza B.) - 29

back to content

Mykologické listy # 73, 2000      full issue   (0.55MB)

Kotlaba F.: Třetí příspěvek k houbám Soběslavských blat - 1

Lazebníček J.: Další lokalita vzácné kornatcovité houby Pulcherricium caeruleum v Řecku - 13

Bieberová Z.: Ochrana hub – teorie a praxe - 17

Marková J.: Zemřel univerzitní profesor RNDr. Zdeněk Urban, DrSc. - 20

Šašek V.: Prof. Hans Peter Molitoris – 65 let - 22

Ostrý V., Karpíšková R.: 17. světová konference FOODMICRO 99 - 23

Zprávy o akcích - 25

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar) - 26

Různé (D. Novotný) - 28

Inzeráty, výzvy - 29

back to content

Mykologické listy # 74, 2000      full issue   (0.78MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska VI. Tomentella terrestris – vatička hnědovínová - 1

Zprávy z výboru ČVSM - 4

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Přehlížený druh našich lošáků – Sarcodon squamosus - 5

Deckerová H.: Nálezy vzácných hub v CHKO Poodří - 8

Jančovičová S.: Huby udržiavaných trávnatých plôch na dunajskom ostrove Sihoť v Bratislave (Slovensko) - 11

Tomšovský M.: Nález dvou vzácných askomycetů ze Slezských Beskyd - 15

Gódyová M., Šimonovičová A. a Franková E.: Biodeteriorácia kamenných substrátov pôdnymi mikromycétami - 17

Ostrý V.: Huitlacoche – mexická delikatesa? - 23

Holec J.: K pětasedmdesátinám dr. Mirko Svrčka - 24

Antonín V.: Za Jaroslavem Krejčím (13. 3. 1935 – 27. 2. 1999) - 25

Ostrý V.: Odborný seminář o biomarkerech mykotoxinů na SZÚ- CHPŘ v Brně - 26

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová) - 27

Recenze (J. Holec) - 28

Přehled článků v časopise Czech Mycology, roč. 51 (1999) - 29

back to content

Mykologické listy # 75, 2000      full issue   (0.78MB)

Kotlaba F. a Kocourková J.: První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách - 1

Zprávy z výboru ČVSM - 4

Bieberová Z.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území – NPP Malhotky, k.ú. Nevojice - 5

Ostrý V.: Historie epidemií ergotizmu - 15

Janitor A.: Spomienka na Igora Fábryho - 21

Vašutová M.: Setkání mladých mykologů ve Velemíně - 27

Ostrý V.: Odborný seminář o mykotoxinech v potravinách a krmivech na Techagru - 27

Novinky z knihovny ČVSM (K. Prášil) - 28

Výsledky voleb do výboru ČVSM - 30

back to content

Mykologické listy # 76, 2001      full issue   (0.85MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. VIII. Tomentellopsis submollis - vatovečka měkká - 1

Suková M. a Svrček M.: Hlízenka Curreyova (Myriosclerotinia curreyana) v Čechách - 4

Tondl F.: Hlíva pozemní - Pleurotus acerosus - nalezen na Šumavě - 9

Paulech P.: Výskyt niektorých hrdzí (Uredinales) v NPR Rozsutec v rokoch 1996- 1998 - 11

Holec J.: Některé změny v novém kódu botanické nomenklatury (Saint Louis Code) - 14

Zprávy z výboru a valné hromady ČVSM (J. Klán, A. Kubátová, Z. Pouzar) - 19

Osobní (Výročí členů ČVSM,

A. Kubátová) - 23

Holec J.: Výsledky soutěže - Herbářové položky roku 2000? - 25

Holec J.: Soutěž - Herbářové položky roku 2001? - 26

Zprávy o akcích (J. Kunert, V. Ostrý) - 27

Recenze (M. Gryndler) - 29

Křídová příloha: Galerie našich hub I (Myxomphalia maura (Fr.: Fr.) Hora - kalichovka spáleništní), (V. Antonín) Galerie našich hub II (Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kuyper - kalichovka Swartzova), (V. Antonín)

back to content

Mykologické listy # 77, 2001      full issue   (1.08MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. IX. Tomentella cinerascens - vatička popelavá - 1

Skála E.: Lanýže (Tuber) rostou i na Teplicku - 5

Novotný D.: Poznámky ke studiu mikroskopických hub dřevin a k onemocnění s tracheomykózními příznaky - 9

Rod J.: Užitečná rez - 19

Novinky z knihovny ČVSM - 20

Recenze (J. Hýsek, J. Krátká, J. Marková) - 20

Různé (V. Ostrý, V. Antonín, J. Holec) - 25

Inzeráty, výzvy - 30

Křídová příloha: Galerie našich hub III (Gymnopilus josserandii Antonín - šupinovka Josserandova), (V. Antonín) Galerie našich hub IV (Fayodia bishaerigera (J. Lange) Antonín et Noordel. kalichovka dvojvýtrusá), (V. Antonín)

back to content

Mykologické listy # 78, 2001      full issue   (0.69MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Outkovka Trogova v Čechách - 1

Tomšovský M.: Přehled druhů hub nalezených na prvním setkání mladých mykologů ve Velemíně - 5

Holec J.: Komentář k taxonomii a rozšíření druhů Pholiota cerifera a Pholiota squarrulosoides - 7

Piecková E.: Mikroskopické vláknité huby v textilných vláknach rastlinného pôvodu a ich zdravotný význam - 11

Rod J.: I fytopatogenní houby mohou psát dějiny - 17

Krakovská Z.: Aktuálne o antifungálnych látkach - 20

Zprávy z výboru ČVSM - 27

Zprávy o akcích (J. Holec) - 29

Inzeráty, výzvy - 30

Křídová příloha: Galerie našich hub V (Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.– šupinovka zlatozávojná), (J. Holec) Galerie našich hub VI (Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. – šupinovka ježatá), (J. Holec)

back to content

Mykologické listy # 79, 2001      full issue   (0.68MB)

Hagara L.: Nový zber Lindtneria trachyspora na Slovensku - 1

Tichý H.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území NPR Velký vrch u Vršovic, okr. Louny - 3

Piecková E.: Aktuálne o mykotoxínoch - 8

Ostrý V.: Praktické aspekty ochrany a podpory veřejného zdraví před mikromycety a mykotoxiny - 16

Recenze (M. Zemánková) - 24

Zprávy z výboru ČVSM - 25

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová) - 28

Zprávy o akcích (V. Antonín a A. Vágner) - 29

Křídová příloha:

Galerie našich hub VII (Cortinarius gentilis Fr.– pavučinec příbuzný), (M. Beran)

Galerie našich hub VIII (Cortinarius limonius (Fr.: Fr.) Fr. – pavučinec žlutoplavý), (M. Beran)

back to content

Mykologické listy # 80, 2002      full issue   (0.78MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska X. Pseudotomentella humicola – vatovka přezkatá - 1

Hagara L.: Hypochnella violacea - vzácna huba našich luhov - 4

Tondl F.: Lošáček statný (Phellodon confluens) skutečně roste na hrázi rybníka Naděje na Třeboňsku - 6

Bieberová Z.: Druhý příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území – NPR Větrníky, k. ú. Letonice - 7

Záhorovská E. a Lisická E.: Lamproderma arcyrioides (Myxomycota, Stemonitidaceae) fruktifikujúca na lišajníkoch - 12

Janitor A.: Ing Cyprián Paulech CSc. už nie je medzi nami - 14

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Odešel doc. ing. Antonín Příhoda - 15

Recenze (J. Holec) - 18

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová) - 19

Různé (J. Holec) - 21

Zprávy o akcích - 22

Osobní (J. Holec) - 28

Redakční sdělení - 28

back to content

Mykologické listy # 81, 2002      full issue   (0.72MB)

Jindřich O.: Určujeme dobře naše nejrozšířenější druhy kuřáteček – Clavulina coralloides, C. cinerea a C. rugosa? - 1

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XI. Tomentella asperula – vatička bělovrstvá - 4

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Na paměť dr. Jiřího Hlaváčka (1927-2002) - 7

Holec S.: Zemřel František Míka (1925-2000) - 11

Zprávy o akcích (K. Prášil, V. Antonín) - 13

Hlůza B.: Index Mykologických listů 71-80 - 14

Různé (V. Antonín, J. Holec) - 32

back to content

Mykologické listy # 82, 2002      full issue   (0.86MB)

Antonín V.: Klíč k určování středoevropských druhů rodu kalichovka - Xeromphalina - 1

Hagara L.: Callistosporium luteoolivaceum aj na Slovensku - 5

Deckerová H.: Makromycety PR “Černý les” u Šilheřovic, okr. Opava - 7

Valter J.: Nálezy dvou druhů vzácnějších dřevních hub - houževnatce vonného (Lentinus suavissimus) a hlívy fialové (Panus conchatus) - v jižních Čechách - 12

Skuhravá M.: Hálky na houbách - 16

Osobní - 18

Zprávy o akcích (V. Antonín, J. Holec) - 19

Zprávy z výboru ČVSM - 20

Různé (H. Tichý: Jak bylo splněno usnesení mykologů přijaté před 15 lety; J. Holec: Sborník z konference “Mykologický výzkum na Šumavě” vyšel!; Výzva redakce) - 23

back to content

Mykologické listy # 83, 2003      full issue   (0.89MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XII. Tomentella duemmeri – vatička Duemmerova - 1

Jindřich O.: Ramaria flavigelatinosa, nový druh kuřátek pro Českou republiku - 5

Holec J.: Ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) na Boubíně – první nález na Šumavě a nejvýše položený v Čechách - 8

Tichý H.: Vzácné makromycety okresu Louny - 10

Labuda R. a Mátéová S.: Zoznam druhových mien rodu Penicillium a ich synoným známych do roku 2000 - 14

Zprávy o akcích (J. Holec, V. Antonín a A. Vágner) - 24

Zprávy z výboru ČVSM - 26

Různé (J. Holec) - 28

back to content

Mykologické listy # 84-85, 2003      Abstracts       full issue   (1.05MB)

Beran M.: Druhy a infraspecifické taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezené na území ČR a SR - 1

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIII. Tomentella atramentaria – vatička inkoustová -20

Skála E.: Hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus) nalezen na Teplicku - 25

Bieberová Z.: Nová lokalita outkovky neladné (Dichomitus squalens) na Moravě - 28

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Dvě další lokality hvězdovky Šmardovy u nás - 31

Holec J.: Prachovčník bukový - Phleogena faginea – hromadný výskyt v Podyjí a poznámky k rozšíření v České republice - 33

Kubátová A.: Nové zněmy v taxonomii rodu Verticillium: revize sekce Prostrata - 38

Zprávy o akcích (H. Deckerová, L. Dušková a M. Havlová) - 47

Různé (O. Jindřich, M. Beran) - 51

Poděkování členům ČVSM (výbor) - 53

Výzva (M. Graca a V. Balner, R. Fellner) - 54

Opravy (redakce) - 57

Sdělení výboru ČVSM - 57

back to content

Mykologické listy # 86, 2003      Abstracts       full issue   (0.69MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIV. Tomentella galzinii – vatička Galzinova -1

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Masenka lišejníkovitá - Hypocreopsis lichenoides (tvrdohouby) nalezena v Čechách - 4

Jindřich O.: Kuřátka jarmuzová (Ramaria botrytis) a kuřátka narůžovělá (R. rubriper-manens) - snadno zaměnitelné druhy - 8

Zelený L.: Mykoflóra Farské skály (okr. Plzeň-jih) - 10

Černý K., Švecová A., Gregorová B. a Holub V.: Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. I. Nálezy v chráněných územích - 20

back to content

Mykologické listy # 87, 2004      Abstracts       full issue   (0.62MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Nápadná časně jarní lupenatá houba penízovka jarní – Collybia verna - 1

Holec J. a Beran M.: Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů - 4

Tichý H.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území. Přírodní památka „V hlu­bokém“ u Peruce, okr. Louny - 14

Černý K., Švecová A., Gregorová B. a Holub V.: Vybrané mikroskopické a dřevo­kazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. II. Nálezy mimo chráněná území - 18

Kotlaba F.: Odešel mykolog Zdeněk Kluzák(1926-2003) - 24

Recenze (J. Chalupský) - 26

Zprávy o akcích (M. Tůmová a M. Šilhánová, J. Holec, J. Klán. V. Antonín a A. Vágner) - 28

Zprávy z výboru ČVSM (J. Holec) - 31

Oznámení o konání valné hromady ČVSM - 33

back to content

Mykologické listy # 88, 2004      Abstracts       full issue   (0.88MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XV. Tomentella testa­ceogilva – vatička hlínožlutá - 1

Holec J. a Beran M.: Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (dokončení) - 6

Černý K., Švecová A., Gregorová B. a Holub V : Vybrané mikroskopické a dřevo­kazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení) - 16

Vašutová M.: Některé vzácnější makromycety Rožnovska (CHKO Beskydy) - 20

Janda D.: Sběr a uchování hlenek - 27

Tomšovský M.: Využití „obyčejného choroše“ v lékařství - 29

Novotný D.: Endofytické houby rostlin (1. část) - 31

Lazebníček J.: K 75. výročí narození profesora Bronislava Hlůzy - 35

Kotlaba F.: 120 let of narození mykologa Rudolfa Veselého (1884-1996) - 37

Zprávy o akcích (J. Holec, V. Antonín) - 40

Zprávy z výboru ČVSM - 41

Oprava (redakce) - 41

back to content

Mykologické listy # 89, 2004      Abstracts       full issue   (0.55MB)

Kotlaba F.: Čtvrtý příspěvek k houbám Soběslavských blat - 1

Bieberová Z.: Třetí příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území - NPP Váté písky, k.ú. Bzenec a k.ú.Vracov - 6

Tichý H.: Helvella albella - druh, na který se zapomnělo - 13

Novotný D.: Endofytické houby rostlin (2. část) - 15

Kotlaba F.: Způsob psaní měsíců sběrů v publikacích a na herbářových etiketách římskými číslicemi - 22

Hlůza B.: Ing. Jiří Lazebníček - 70 let - 24

Antonín V.: Alois Vágner - 65 let! - 26

Recenze: Škubla P., Mycoflora Slovaca (V. Antonín a J. Holec) - 29

Různé (J. Holec) - 30

Zprávy z výboru ČVSM - 31

back to content

Mykologické listy # 90-91, 2004      Abstracts       full issue   (1.14MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XVI. Tomentellopsis pusilla – vatovečka drobnovýtrusá - 1

Holec S. a Zelený L.: Další lokalita masenky lišejníkovité v Čechách - 6

Jindřich O. a Junek M.: Clavariadaulnoyae Quél., nový druh naší mykoflóry - 10

Holec J.: Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice - 12

Vlasák J.: Hledání chorošů v USA - 15

Antonín V.: Komentovaný klíč evropských druhů kalichovek z rodů Fayodia, Gamundia a Myxomphalia (Tricholomataceae, Agaricales) - 20

Kokeš P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku. 1 - 24

Novotný D.: Ophiostomatální houby - 27

Svrček M.: Fiktivní rozhovor s Albertem Pilátem (1903-1974) - 39

Holec J.: Rukověť k poznání mykologů - 44

Antonín V.: Marasmius wynnei nebo M. wynneae - 45

Recenze: Gáper J. a Pišút I., Mykológia (A. Janitor) - 45

Informace o akcích ( Cyklus přednášek brněnské pobočky ČVSM) - 47

Zprávy o akcích (Borovička J., Piecková E., Antonín V.) - 48

Zprávy z výboru ČVSM (Kubátová A.) - 51

Různé (Holec J., Švecová A.) - 52

back to content

Mykologické listy # 92, 2004      Abstracts       full issue   (1.16MB) Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XVII. Tomentella bresadolae – vatička velkovýtrusá - 1

Ripková S., Zaliberová M. a Kučera V.: Nález čiapočky močiarnej (Mitrula paludosa) na Záhorskej nížine a poznámky k jej výskytu na Slovensku - 6

Antonín V.: Hledejte nový druh lošáku - 10

Novotný D.: Mykobiota dubů a tzv. tracheomykózní onemocnění dubů - 11

Kotlaba F.: Devadesát let ing. Augustina Funfálka - 19

Janitor A.: Šestdesiatiny PhDr. Ladislava Hagaru, PhD.- 21

Recenze: V. Hrdina, R. Hrdina, L. Jahodář, Z. Martinec a V. Měrka - Přírodní toxiny a jedy (J. Chalupský) - 26

Informace o akcích (konference Mykoflóra Západných Karpát, přednášky ČVSM v Praze) - 27

Antonín V.a Holec J.: Evropská mykologická společnost - 28

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová) - 32

Hlůza B.: Index a rodový a druhový rejstřík Mykologických listů 81-91 - 34

back to content

Mykologické listy # 93, 2005      Abstracts       full issue   (0.74MB)

Pouzar Z.: Klíč k určování našich trepkovitek (Crepidotus) a poznámky k nim - 1

Holec J.: Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům - 10

Zíta V.:Nová lokalita vzácné břichatky Geastrum berkeleyi v České republice - 16

Pouzar Z. a Vampola P.: Příspěvek k poznání vzácné parazitické rosolovky chorošové – Tremella polyporina -17

Šilhánová M.: Nové poznatky o některých chorobách révy vinné (Vitis vinifera L.) - 20

Kotlaba F.: K devadesátým narozeninám MUDr. Jana Z. Cvrčka - 28

Úmrtí - 29

Recenze: M. Gryndler a kolektiv - Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin (M. Tomšovský) - 30

Holec J.: Dilema profesionálního mykologa - 31

Antonín V.: Mykologie makromycetů v Korejské republice - 32

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová) - 34

Informace o akcích (seminář Mykologický průzkum v chráněných územích ČR )- 35

Přehled článků uvěřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 56 (2004) – 35

back to content

Mykologické listy # 94, 2005      Abstracts       full issue   (0.65MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Dvacet pět let Mykologických listů - 1

Antonín V.: Komentovaný klíč ke středoevropským druhům helmovek z rodu Hemimycena - 3

Holec J.: Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v plzeňském kraji - 11

Skála E.: Nová lokalita mecháčku pozemního – Arrhenia acerosa – v jižních Čechách - 20

Novotný D.: Metody studia vnitřní mykobioty rostlin se zřetelem na endofy-tické houby - 22

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Odešla prom. biol. Ľudovíta Vítková, M.S. (1943-2005) - 25

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová) - 26

Informace o akcích (XVII. mezinárodní botanický kongres) - 27

Různé (Mycologia balcanica) - 31

Seminář "Mykologický průzkum v chráněných územích ČR", Praha, 23. dubna 2005 – Abstrakty - 32

back to content

Mykologické listy # 95, 2006      Abstracts       full issue   (0.94MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XVIII. Pseudotomentella atrofusca – vatovka černohnědá - 1

Kotlaba F.: Několik sběrů dřevních makromycetů z ostrova Ischia, Itálie- 6

Remešová J.: Druhové spektrum mikromycetů na transgenní a netransgenní kukuřici - 11

Herink J., Rychlík I. a Pouzar Z.: Škodlivé působení čirůvky zelánky na lidský organizmus - 20

Prášil K. a Suková M.: K osmdesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, CSc. - 25

Informace o akcích (Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, III. ročník; 9. mykologické dni na Slovensku) - 29

Úmrtí (J. Z. Cvrček) - 33

back to content

Mykologické listy # 96, 2006      Abstracts       full issue   (1.06MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIX. Tomentellopsis zygodesmoides – vatovečka hnědavá - 1

Deckerová H.: Evropské druhy rodu Biscogniauxia - 6

Kotlaba F.: Neobvyklá lokalita prášivky polní – Bovista graveolens – v Čechách - 12

Ripková S. a Kučera V.: Drobnojazýček zelený (Microglossum viride) a dutinovka otrubnatá (Encoelia furfuracea) – prehliadané druhy slovenskej mykoflóry? - 14

Kout J.: Nálezy dvou zajímavých a vzácných druhů hub ze skupiny Aphyllophorales v Čechách - Hericium erinaceus a Aleurodiscus disciformis - 20

Hlůza B.: Vzpomínka na profesora Jaromíra Dienera - 100 let od jeho narození (1906-1984) - 23

Výročí členů ČVSM - 28

Informace o akcích (R. Fellner, K. Prášil, P. Lizoň) - 29

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová) - 32

Novinky v knihovně ČVSM - 33

Přehled článků uveřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 57 (2005) - 35

back to content

Mykologické listy # 97, 2006      Abstracts       full issue   (0.69MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Větvovka olšová – Vuilleminia alni (Corticiaceae) – v Čechách - 1

Antonín V.: Znáte čechratku podvinutou? - 6

Jindřich O.: Nové lokality kuřátek horských (Ramaria largentii) v Čechách a na Moravě - 12

Vampola P. a Pouzar Z.: Příspěvek k poznání vzácného bělochoroše poříčního – Tyromyces fumidiceps - 14

Kout J.: Chorošovité houby přírodní památky V Houlištích a dvě nové lokality Pycnoporellus fulgens pro ČR - 17

Deckerová H.: Pleurotus calyptratus a Gyromitra fastigiata – dva překvapivé nálezy hub na ostravské haldě Lučina - 22

Müller J.: Další lokality rzi Frommeëlla mexicana var. indicae na Moravě - 24

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Vzpomínka na Svatopluka Šebka (1926–1996) - 27

Kotlaba F.: Autoři zpracování druhů hub v Červené knize 4 - 28

Fellner R.: Fragmenta ioannea collecta – výzva k publikování v novém periodiku - 30

Seminář „Houby a dřeviny“, Praha, 8. dubna 2006. Abstrakty - 31

Zprávy z výboru ČVSM – volby 2007 - 48

back to content

Mykologické listy # 98, 2006      Abstracts       full issue   (0.89MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XX. Tomentella cinereoumbrina– vatička šedohnědá - 1

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Tři druhy skupiny choroše kořenovníku vrstevnatého - 7

Deckerová H.: Problematika určování druhů rodu Geoglossum - 8

Ján S.: Rosolovec červený - Tremiscus helvelloides v západní části Šumavy - 12

Kříž M. a Skála E.: Vzácné vřeckovýtrusé houby čeledi Geoglossaceae v severozápadních Čechách - 15

Kokeš P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku II - 19

Recenze (V. Ostrý) – 27

Informace o akcích (V. Antonín; P. Lizoň; M. Beran a L. Edrová) - 29

Různé - 33

back to content

Mykologické listy # 99, 2007      Abstracts       full issue   (0.56MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Výskyt větvovky obecné – Vuilleminia comedens – na neobvyklých dřevinách a nové lokality větvovky lískové – Vuilleminia coryli – v České republice - 1

Vlasák J: Poznámky k ekologii vzácného choroše pórnatky nahořklé (Amyloporia sitchensis) - 4

Antonín V. a Vágner A.: První nález fajodky spáleništní – Fayodia anthracobia – v České republice - 8

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Ohnivec jurský - Sarcoscypha jurana (Ascomycota) v České republice - 10

Kout J.:

Velmi vzácný druh pevníkovka žloutková – Stereopsis vitellina – na jihu Čech - 13

Přikryl Z.: Některé zajímavější druhy hub v arboretu Kostelec n. Černými lesy - 15

Novotný D.: Sbírky kultur hub - 8

Výročí členů ČVSM v roce 2007 - 28

Kolařík M.: Dr. Jaroslav Weiser – mykologem proti své vůli? - 28

Kotlaba F.: Pětaosmdesátiny akademického malíře Bohumila Vančury - 32

Dvořák D., Koukol O. a Holec J.: 7. setkání mladých mykologů 2005 - 34

Různé (D. Novotný: Webové stránky ČVSM, jejich stav ke konci roku 2006 a kam s nimi dále) - 41

Zprávy z výboru ČVSM - 43

back to content

Mykologické listy # 100, 2007      Abstracts       full issue   (0.55MB)

Novotný D.: 100. číslo Mykologických listů – úvod - 1

Kubátová A. a Prášil K.: Výuka mykologie - 1

Antonín V., Holec J., Kubátová A. a Marvanová L.: Taxonomie hub - 4

Koukol O. a Novotný D.: Ekologie hub - 6

Gryndler M.: Současnost studia mykorizní symbiózy v České republice - 8

Šašek V. a Kunert J.: Studium fyziologie a biochemie hub - 10

Kolařík M.: Molekulární biologie a mykologie - 13

Halda J. P.: Lichenologie v České republice - 15

Klán J.: Lékařská mykologie a mykotoxikologie - 17

Ostrý V.: Mykologie potravin - 19

Novotný D. a Sedlářová M.: Fytopatologická mykologie - 21

Tomšovský M. a Jankovský L.: Lesnická mykologie - 24

Jablonský I.: Pěstování a využití hub v České republice - 26

Antonín V. a Prášil K.: Mykofloristický výzkum - 28

Beran M.: Ochrana hub (makromycetů) v České republice – současný stav - 31

Holec J. a Antonín V.: Herbářové sbírky hub - 34

Novotný D.: Sbírky kultur hub v České republice - 37

Novotný D.: Společnosti a organizace sdružující mykology - 39

Beran M.: Postavení a význam amatérů v současné mykologii v České republice - 40

Antonín V., Holec J., Kubátová A. a NovotnýD.: Mykologické časopisy a jiné mykologické publikace - 44

Antonín V., Holec J. a Novotný D.: Mykologické konference, semináře, exkurze a přednáškové cykly - 46

Novotný D.: Mykologie a internet - 48

Seznam členů české vědecké společnosti pro mykologii, o.s. (ČVSM, o.s.) - 50

Seznam autorů příspěvků - 54

back to content

Mykologické listy # 101, 2007      Abstracts       full issue   (1.01MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska 21. Tomentellopsis echinospora – vatovečka ostnovýtrusá – 1

Jindřich O.: Clavaria rosea – kyjanka růžová, vzácný druh evropské přírody, nalezena u Brna –7

Bušek B.:Inocybe asterospora Quél. f. velata Bon et Carteret – zajímavý nález v rámci mezinárodního mykologického setkání Tmejč 2006 – 9

Kotlaba F.: Pátý příspěvek k houbám Soběslavských blat – 13

Pešková V: Životní jubileum ing. Vlastislava Jančaříka, CSc. – 19

Recenze (M. Otčenášek, A. Kubátová) – 21

Informace o akcích (M. Kolařík a O. Koukol; V. Antonín) – 24

Různé (J. Valter: Fotografování makromycetů v ateliéru bez stínů) – 29

Zprávy z výboru ČVSM - 30Konference „Houby v antropogenním prostředí“, Praha, 14. dubna 2007. Abstrakty - 34

back to content

Mykologické listy # 102, 2007      Abstracts       full issue   (1.18MB)

Kříž M.: Nová lokalita kalichovky půvabné – Haasiella venustissima – v České republice- 1

Koukol O.: Chlór, špička žíněná a krystaly na myceliu - 4

Vampola P. a Vágner A.: Příspěvek k poznání vzácné chorošovité houby pórnatky narymské (Perenniporia narymica) - 8

Hagara L.: Nové nálezy Botryobasidium medium - 15<

Kotlaba F.: Nové lokality vzácné kornatcovité houby škrobnatce terčovitého - Aleurodiscus disciformis - v Čechách - 17

Valter J.: Mé nálezy hlízenky sasankové - Dumontinia tuberosa z jižních Čech - 21

Holec J.: Dr. František Kotlaba osmdesátníkem - 23

Prášil K.: Rozhovor s letošním sedmdesátníkem RNDr. Václavem Šaškem, CSc. - 30

Recenze(Novotný D., Kubátová A. ) - 38

Informace o akcích (Antonín V., Hýsek J. a Tomšovský M.; Nováková A. ; Hájek J. a Samková V. ) - 40

Oprava (Novotný D.– abstrakt z konference ČVSM) - 48

back to content

Mykologické listy # 103, 2008      Abstracts       full issue   (1.16MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXII. Tomentella subci- nerascens – vatička sivá - 1

Jindřich O.: Otidea tuomikoskii – nový druh pro naši mykofloru - 8

Hlůza B.: Mapování jedovatých druhů hub v České republice - 11

Holec J., Dvořák D. a Antonín V.: Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky - 16

Kokeš P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 3 - 24Výročí členů ČVSM v roce 2008 - 30

Deckerová H.: Vzpomínka na ing. Jana Kuthana- 30

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Některé osobnosti české mykologie – 1 - 32

Recenze(Marková J. ) - 37

Bibliografie dr. Václava Šaška, CSc. (Prášil K.) - 39

Zprávy z výboru ČVSM - 50

Hlůza B.: Mykologické listy 92–100: obsah, rodový a druhový rejstřík - 52

back to content

Mykologické listy # 104, 2008      Abstracts       full issue   (0.84MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Dva velmi vzácné druhy větvovek - Vuilleminia megalospora a Vuilleminia cystidiata (Corticiaceae) – v České republice - 1

Holec J: Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007 - 5

Holec J. a Adamčík S.:Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007- 13

Vampola P.: Dřevokazné houby v budovách - 21

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Zemřela chorvatská mykoložka dr. Milica Tortić (1920–2008) - 26

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Některé osobnosti české mykologie - 27

Vlasák J.: Choroše v národních parcích na severozápadě USA - 30

Zprávy z výboru ČVSM - 34

Výroční konference ČVSM, České Budějovice, 16. února 2008, abstrakty - 36

back to content

Mykologické listy # 105, 2008      Abstracts       full issue   (1.47MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIII. Amaurodon viridis – vatička zelená - 1

Vampola P.: Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana) - 10

Jindřich O., Kramoliš J. a Tmej L.: Clavaria zollingeri (Basidiomycetes,Clavariaceae) po více než 20 letech opět nalezena v České republice - 15

Hlůza B.: Současné znalosti o rozšíření muchomůrky slámožluté – Amanita gemmata (Fr.) Gillet v České republice - 20

Salava J. a Novotný D.: Identifikace Neofabraea alba pomocí polymerázové řetězové reakce - 23

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Některé osobnosti české mykologie – 3 - 30

Různé (J. Holec: MycoBank– databáze shromažďující novinky v nomenklatuře hub; redakce) - 34

back to content

Mykologické listy # 106, 2009      Abstracts       full issue   (1.12MB)

Kotlaba F.: Čirůvka osiková – Tricholoma frondosae, dvojník čirůvky zelánky - 1

Holec J. a Antonín V.: Bedla se žlutými lupeny – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla - 5

Tichý H.: Další nález klouzku žíhaného – Suillus collinitus – pod listnáči - 10

Hýsek J. a Vach M.: Sledování výskytu původců houbových chorob obilnin v posledních letech - 12

Müller J. a Sutorý K.: Nová lokalita vzácné rzi Puccinia australis na Slovensku - 20

Zelený L.: Příspěvek k poznání makromycetů PR Bělýšov (okres Klatovy) - 24

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Na památku anglického mykologa J. T. Palmera - 30

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Některé osobnosti české mykologie – 4 - 33

Recenze (K. Černý, D. Novotný) - 37

Zprávy o akcích (T. Würtherlová: Setkání mladých mykologů; přednášky ČVSM) - 40

Zprávy z výboru ČVSM - 41

Redakční sdělení - 43

back to content

Mykologické listy # 107, 2009      Abstracts       full issue   (1.45MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIV. Tomentella griseo­umbrina – vatička drobnovýtrusá - 1

Vampola P.: Příspěvek k poznání vzácného choroše plstnatce jižního (Spongipellis litschaueri) - 9

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Ekologie lesklokorky pryskyřičnaté - Ganoderma resinaceum– a její šíření v Čechách - 14

Antonín V.: První nález zvonečkovky modrošedé – Campanella caesia (Basidiomycota, Marasmiaceae) v České republice - 19

Hubka V.: Nedermatofytické vláknité houby izolované při suspektní onychomykóze - 23

Deckerová H. a Hlůza B.: K nedožitým osmdesátým narozeninám ing. Jana Kuthana (1929–1997) - 35

Zprávy o akcích (A. Kubátová: Život v půdě X; 10. setkání mladých mykologů; Omezení provozu mykologického herbáře Národního muzea (PRM)) - 38

Zprávy z výboru ČVSM - 42

Volby 2010 - 43

back to content

Mykologické listy # 108, 2009      Abstracts       full issue   (0.82MB)

Valda S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – I. část: Ascomycota - 1

Vampola P.: Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé (Junghuhnia luteoalba) - 14

Deckerová H.: Mykoflóra Štramberka a jeho okolí - 18

Kout J. a Vlasák J.: Vzácné choroše České republiky, zejména z jižních Čech - 22

Deckerová H. a Vašutová M.: K osmdesátým narozeninám Bronislava Hlůzy - 33

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Mykolog MUDr. Josef Herink – 10 let od jeho smrti - 36

Kotlaba F.: Dvě výročí profesora Josefa Velenovského (22. 4. 1858 – 7. 5. 1949) - 38

Recenze (J. Holec, A. Kubátová) - 39

Zprávy o akcích (M. Beran a L. Edrová: Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách; V. Antonín a M. Roháčová: Výstava „Houby zblízka“; V. Antonín: Výstava „Darwin“ v Moravském zemském muzeu) - 44

back to content

Mykologické listy # 109, 2009      Abstracts       full issue   (1.22MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXV. Tomentella atroarenicolor – vatička šídlonosná – 1

Kotlaba Z. a Pouzar Z.: Ekologie choroše lesklokorky tmavé – Ganoderma adspersum – v Čechách - 11

Tondl F.: Entoloma incarnatofuscescens – vzácný nebo přehlížený druh naší mykoflóry? - 16

Kubátová A., Kolařík M. a Jablonský I.: Trichoderma aggressivum - první nález v České republice - 18

Tichý H.: Chráněné a ohrožené druhy hub (makromycetů) v širším okolí Loun - 25

Kubátová A.: Významné životní jubileum doc. Olgy Fassatiové - 85 let - 30

Antonín V..: Alois Vágner sedmdesátníkem - 31

Recenze (D. Novotný) - 33

Zprávy o akcích(L. Edrová a M. Tomšovský: 1. česko- slovenská vědecká mykologická konference) - 34

Holec S., Chocholoušková Z., Kučera T.Č. a Zelený L.: Ohlédnutí za historií mykologie na Západočeské univerzitě v Plzni, doplněné o seznam diplomových a bakalářských prací obhájených na KBI ZČU v Plzni v letech 1998–2009 - 35

Logo České vědecké společnosti pro mykologii - 40

back to content

Mykologické listy # 110, 2010      Abstracts       full issue   (0.76MB)

Antonín V. a Tomšovský M.: Klíč k určování našich druhů václavek (Armillaria) s poznámkami k jednotlivým druhům - 1

Kotlaba F.: Bohatý výskyt škrobnatce terčovitého – Aleurodiscus disciformis (Corticiaceae) na javoru mléči - 7

Jindřich O.: Neolecta vitellina v České republice - 10

Novotný D.: Srovnání rychlosti růstu Colletotrichum acutatum na bramborovo- dextrózového agaru od různých výrobců - 13

Dvořák D. a Novotný D.: Přehled druhů nalezených během 9. setkání mladých mykologů v Uhřínově v Orlických horách - 18

Novotný D.: Dvě výročí A. C. J. Cordy (1809–1849) - 29

Výročí členů ČVSM - 32

Zprávy o akcích (Májek T.: 10. setkání mladých mykologů; Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2010) - 32

Zprávy z výboru ČVSM - 35

back to content

Mykologické listy # 111, 2010      Abstracts       full issue   (0.78MB)

Egertová Z. a Kříž M.: Čirůvečka oranžovějící – Dermoloma magicum v České republice - 1

Pouzar Z. a Kotlaba F.: ástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách I. Všeobecně o rodu a Dendrothele wojewodae - 6

Koukol O.: Co víme o druhu Acrodontium crateriforme? – 12

Kokeš P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 4 - 19

Recenze (J. Marková) - 26

Šašek V.: Uplynulo 110 let od narození prof. Karla Cejpa - 27

Zprávy o akcích (2. česko- slovenská vedecká mykologická konferencia 2011; 11. setkání mladých mykologů; 18. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov) - 30

Zprávy z výboru ČVSM - 32

Kotlaba F.: - Mykofejeton: Dobře odměněná námaha aneb hledal jsem škrobnatec – našel jsem kornatec - 34

back to content

Mykologické listy # 112, 2010      Abstracts       full issue   (0.96MB)

Vampola P.: Poznámky k outkovce jednobarvé – Cerrena unicolor - 1

Müller J.: Uromyces cristatus (Uredinales) se vyskytuje i v Čechách - 4

Holec J. a Borovička J.: Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou - 8

Tichý H.: Klouzek tridentský na Džbánu a v širším okolí Loun - 14

Recenze (J. Marková,Mahaffee et al., Compendium of hop diseases and pests.) - 16

Bareš I. a Veverka K.: Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Osmdesátníkem - 17

Zprávy z výboru ČVSM - 18

Hlůza B.: Mykologické listy 101–110: obsah, rodový a druhový rejstřík - 26

back to content

Mykologické listy # 113, 2010      Abstracts       full issue   (1.28MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVI. Tomentella ochraceo- olivacea – vatička naokrovělá - 1

Holec J. a Kříž M.: Závojenka kulatovýtrusá – Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR – 8

Pouzar Z. a Kotlaba F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách II: kornatec babykový – D. acerina a kornatec dubomilný – D. commixta - 14

Kotlaba F., Pouzar Z. a Kout J.: Lokality velmi vzácného choroše síťkovce trojbarvého – Daedaleopsis tricolor – v České republice - 20

Pešicová K.: Endofytické houby ovocných dřevin - 23

Chlebická M.: Významné životní jubileum RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – 85 let - 27

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Ke 120. výročí narození prof. dr. Karla Kaviny (1890–1948) - 30

Recenze (K. Bacigálová: Mycota (Huby). Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes: Taphrinales (Grmanníkotvaré), čeľ. Protomycetaceae, čeľ. Taphrinaceae.) – J. Marková - 33

Zprávy o akcích (Kubátová A.: Dojmy z workshopu „Micromyco 2010“) - 34

Zprávy z výboru ČVSM - 35

back to content

Mykologické listy # 114, 2010      Abstracts       full issue   (1.47MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVII. Pseudoto­mentella flavovirens – vatovka zelenavá - 1

Antonín V. a Komínková S.: Helmovka přeútlá (Mycena adscendens) – vzácná nebo přehlížená houba? - 9

Pouzar Z.: Mykolog Karel Kudrna (1861–1950) - 14

Zprávy o akcích (Korittová C.: 11. setkání mladých mykologů; přednášky brněnské pobočky ČVSM v r. 2011) - 16

Zprávy z výboru ČVSM - 18

Abstrakty příspěvků z workshopu MICROMYCO 2010, České Budějovice, 15.–16. září 2010 - 23

back to content

Mykologické listy # 115, 2011      Abstracts       full issue   (0.84MB)

Kotlaba F. a Pouzar Z.: ástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách III: kornatec pórkový – D. alliacea a kornatec našedlý – D. griseocana - 1

Kříž M.: Nové nálezy palečky Hollósovy –Tulostoma pulchellum – v Čechách - 8

Hagara L.: Identifikácia floristických lokalít Johanna Hrubyho v Považskom Inovci na západnom Slovensku - 16

Janďouková H.: Houby energeticky významných bylin - 22

Julák J., Pazlarová J., Savická D., Scholtz V. a Soušková H.: Fungicidní vlastnosti korónového výboje - 28

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Osmdesát let mykoložky RNDr. Růženy Krejzové, CSc. - 37

Zavřel J.: Herbert Tichý – 75 let - 38

Deckerová H.: Ing. Jiří Lederer v klubu šedesátníků - 39

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Vzpomínka na polského mykologa prof. dr. W. Wojewodu (1932–2010) - 41

Zprávy o akcích (Antonín V., Tomšovský M.: 19. setkání českých a slovenských mykologů) - 42

Zprávy z výboru ČVSM - 43

back to content

Mykologické listy # 116, 2011      Abstracts       full issue   (0.8MB)

Vampola P.: Poznámky k evropským druhům rodu outkovečka – Antrodiella - 1

Hagara L.: Prvé nálezy Sistotrema subtrigonospermum na Slovensku a v Českej republike - 24

Gáperová S. a Gáper J.: Výskyt trúdnika Fomes fomentarius v urbánnom prostredí Slovenska - 25

Kovaříčková A.: Endofytické houby v druhotně ztloustlých částech rostlin - 33

Sedlářová M.: Životní jubileum prof. ing. Aleše Lebedy, DrSc. – 60 let - 42

Klán J. a Antonín V.: Šedesátiny PhDr. Rostislava Fellnera, CSc - 44

Piecková E.: K významnému životnému jubileu MUDr. Zdenky Jesenskej, DrSc. - 51

Zprávy z výboru ČVSM - 53

back to content

Mykologické listy # 117, 2011      Abstracts       full issue   (1.18MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVIII. Tomentella caesiocinerea – vatička modrošedá - 1

Valda S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – II. část: Basidiomycota - 10

Jindřich O.: Ouško pestré – Otidea mirabilis v České republice - 27

Müller J.: Poznámky a doplnění k článku H. Janďourkové: Houby energeticky významných bylin - 31

Kotlaba F.: Osmdesát let mykologa Mgr. Zdeňka Moravce - 33

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Osmdesát let ing. Jiřího Valtra - 36

Antonín V. a Holec J.: Šedesát let ing. Jana W. Jongepiera - 37

Zprávy z výboru ČVSM – 40

Holec J.: Mykologické oddělení Národního muzea se přestěhovalo do nových depozitářů v Praze- Horních Počernicích - 42

back to content

Mykologické listy # 118, 2011      Abstracts       full issue   (1.03MB)

Holec J.: Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis- 1

Dvořák D.: Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii - 7

Tejklová T a Kramoliš J.: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice - 16

Kotlaba F. a Pouzar Z.: ástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách IV: kornatec vrbomilný –v D. salicicola a kornatec dvouvýtrusý – D. bisporigera - 20

Klán J.: Osmdesát let doc. RNDr. Josefa Chalupského - 25

Strnadová V. a Černý K: Životní jubileum RNDr. Boženy Gregorové, CSc. – 70 let – 26

Klán J.: Šedesát let doc. RNDr. Pavla Cudlína, CSc. - 28

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Šedesátiny mykologa Petra Vampoly - 36

Antonín V. a Tomšovský M.: XVI. kongres evropských mykologů, Řecko 2011 - 41

Antonín V. a Vágner A.: Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2012 - 42

Antonín V.: Dva nové mykologické časopisy - 43

back to content

Mykologické listy # 119, 2012      Abstracts       full issue   (0.83MB)

Vlasák J., Vampola P. a Kout J.: Nový nález pórnatky vláknité – Anomoloma myceliosum – v České republice - 1

Bieberová Z.: Amanita umbrinolutea, Amanita battarrae – synonyma nebo dva druhy? - 5

Kotlaba F.: Nová bohatá lokalita velmi vzácné kůžičky bledohnědé –Cytidiella albomellea (Corticiaceae s. l.) – v Čechách - 10

Egertová Z. a Kříž M.: Zajímavé nálezy hub z okolí zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí - 17

Kotlaba F.: Osmdesátiny prom. biol. Zdeňka Pouzara, CSc., a naše společná cesta mykologií - 24

Tondl F.: Sedmdesát let Ing. Tomáše Papouška - 29

Beran M.: Pavel Špinar oslavil šedesátiny - 31

Redakce - Úmrtí (Vlastislav Jančařík) - 34

Holec J.: Česky se nové taxony nepopisují – co v knize Holubinky být nemělo a jak se taxonomické novinky správně zveřejňují - 34

Zprávy z výboru ČVSM - 38

Cyklus mykologických přednášek, Praha 2012 - 39

back to content

Mykologické listy # 120, 2012      Abstracts       full issue   (0.82MB)

Holec J.: Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy / Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – two very similar species - 1

Jindřich O. et Kříž M.: Nové nálezy plošnatky hlízovité – Tremellodendropsis tuberosa – v České republice / New finds of Tremellodendropsis tuberosa in the Czech Republic - 8

Streiblová E., Gryndlerová H. et Gryndler M.: Lanýže: mykologické téma v evropském kontextu / Truffles: a mycological topic in the European context - 14

Ondřej M. et Ondráčková E.: Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám / Antagonistic and mycoparasitic efficacy of Clonostachys and Chaetomium strains against selected pathogenic fungi - 24

Šašek V.: Sedmdesátiny ing. Ivana Jablonského, CSc. / Ing. Ivan Jablonský, PhD septuagenarian - 29

Lizoň P.: Jubileum Laja Varnu / Lajo Varjú sexagenarian - 31

Kotlaba F. et Kubátová A.: Za mykoložkou doc. RNDr. Olgou Fassatiovou, CSc. / Mycologist Olga Fassatiová passed away - 32

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 35

back to content

Mykologické listy # 121, 2012      Abstracts       full issue   (1.19MB)

Tejklová T et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice / First record of Cortinarius solis-occasus (Cortinariaceae, Telamonia) in the Czech Republic - 1

Pouzar Z. et Kotlaba F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách V: kornatec maličký – D. minutissima a kornatec mandlovýtrusý – D. amygdalispora / Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia V: D. minutissima and D. amygdalispora - 6

Vihonská Z., Paceková J. et Olejníková P.: Využitie vlastností a produkčných schopností húb z rodu Trichoderma / Application of characters and production capability of fungi of the genus Trichoderma - 9

Bartoš P.: Recenze (Zdeněk Urban a Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky)) / Review (Zdeněk Urban and Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky)) - 21

Kolařík M.: Prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. Sedmdesátníkem / Zdeněk Hubálek septuagenarian - 23

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Prof. Dr. Erast Parmasto (1928–2012) / Erast Parmasto (1928–2012) - 25

Koukol O.: Zapomenutý přínos Bohumila Shimka (1861–1937) mykologii / Bohumil Shimek's (1861–1937) forgotten contribution to mycology - 27

Hlůza B.: Mykologické listy 111–120: obsah, rodový a druhový rejstřík / Mykologické listy 111–120: contents, index of genera and species - 33

back to content

Mykologické listy # 122, 2013      Abstracts       full issue   (1.09MB)

Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XXIX. Tomentella atrovirens – vatička tmavozelená / Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XXIX. Tomentella atrovirens - 1

Kříž M.: Zemnička žlutavá – Boubovia luteola – v Českém středohoří / Boubovia luteola in the České středohoří Mountains - 9

Hagara L.: Leptoporus mollis (Pers.) Quél. nájdený na Slovensku aj v nížine a pahorkatine / Leptoporus mollis (Pers.) Quél. in Slovakia also found at lower altitudes - 14

Hagara L.: Sarcoporia polyspora – prvý nález na Slovensku / Sarcoporia polyspora – first find in Slovakia - 16

Kokeš P.: Parazitické houby na kyhance sivolisté na Moravě / Parasitic fungi on Andromeda polifolia in Moravia - 17

Novotný D.: Recenze (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests) / Review (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests) - 21

Antonín V.: Recenze (Zlatko Ivec: Gobe 1.) / Review (Zlatko Ivec: Gobe 1.) - 24

Kabát V.: Ing. Anton Janitor, Ph.D. 75 – ročný / Anton Janitor 75 years old - 25

Antonín V.: Sedmdesát let Jiřího Moravce / Jiří Moravec septuagenarian - 28

Prášil K. et Pouzar Z.: K životnímu jubileu RNDr. Jaroslavy Markové, CSc. / To the anniversary of Jaroslava Marková - 29

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 38

: Zprávy o akcích (3. česko-slovenská vědecká mykologická konference; přednášky brněnské pobočky) / News about activities (3. Czech-Slovak Mycological Congress 2013; Lectures of the Brno branch) - 41

: Volby 2013 / 2013 Elections - 43

back to content

Mykologické listy # 123, 2013      Abstracts       full issue   (1.17MB)

Tejklová T et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový / Rare and interesting Cortinatius species in the Czech Republic. Cortinarius croceocaeruleus (Cortinariaceae, Phlegmacium) - 1-7

Kotlaba F.: Druhý nález velmi vzácné lupenaté houby Leucopaxillus rhodoleucus v Čechách / Second find of the very rare agaric Leucopaxillus rhodoleucus in Bohemia - 8-13

Zíbarová L: Šedesát let Anny Lepšové CSc. / Anna Lepšová sexagenarian - 14-17

Kout J.: Šedesát pět let mykologa docenta RNDr. Josefa Vlasáka, CSc. / Sixty five years of mycologist Josef Vlasák - 16-21

: Zprávy o akcích (Konference Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby) / News about activities (Congress Why and how to protect fungi) - 22-23

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 24-25

Nováková A. (ed.): Abstrakty příspěvků prezentované na workshopu MICROMYCO 2012 / Abstracts from the workshop MICROMYCO 2012 - 26-

back to content

Mykologické listy # 124, 2013      Abstracts       full issue   (1.06MB)

Egertová Z. et Sochor M.: Pholiotina aeruginosa: nový druh pro ČR / Pholiotina aeruginosa: a species new to the Czech Republic - 1-6

Čáp J.: Vybrané askomycety z nálezů v roce 2012 ze severního Horácka (Morava) / Finds of selected ascomycetes in northern Horácko (Moravia) in 2012 - 7-14

Glejdura S.: Nové nálezy bazídiových a vreckatých húb v Stolických vrchoch (Slovensko) / New records of Basidiomycota and Ascomycota in the Stolické vrchy Mts. (Slovakia) - 15-39

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Za mykologem Karlem Čížkem (1935–2013) /In memory of Czech mycologist Karel Čížek (1935–2013) - 40-43

Jančovičová S.: Jubilantka doc. RNDr. Erika Záhorovská, CSc. / To Erika Záhorovská’ 75th birthday - 44

: Zprávy o akcích (13. setkání mladých mykologů) / Events (13th Meeting of young mycologists) - 45

: Recenze (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari) / Review (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari) - 46

back to content

Mykologické listy # 125, 2013      Abstracts       full issue   (2.7MB)

: 3. Česko-slovenská vědecká mykologická konference - abstrakty příspěvků - 1-73

back to content

Mykologické listy # 126, 2014      Abstracts       full issue   (1.26MB)     Bibliografie Marie Váňové     Bibliografie Františka Soukupa

Tejklová T. et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR Cortinarius caesiocanescens – pavučinec modrošedý / Cortinarius caesiocanescens (Cortinariaceae, Phlegmacium) recorded in the Czech Republic - 1

Červenka J.: Mycena alphitophora – zaujímavá prilbička z orchideového substrátu / An interesting Mycena species from orchid substrate - 7

Egertová Z.: Paluška hasivková - Typhula quisquiliaris opět nalezena v České republice / Typhula quisquiliaris refound in the Czech Republic - 12

Kokeš P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na slovensku -5/ Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia - 5 - 20

Holec J. a Pešicová K.: Bibliografie mykologických prací ze Sborníku Národního muzea a výzva k tvorbě podobných soupisů pro další časopisy / Bibliography of mycological papers published in Acta Musei Nationalis Pragae, and an invitation to produce similar surveys for other Czech journals - 26

Kubátová A.: Velký úspěch naší mykologie: Mikroskopická houba Ochroconis lascauxensis je uvedena na seznamu „Top 10 New Species 2013“ / A big succsess of our mycology: the microscopical fungus Ochroconis lascauxensis is mentioned in the “Top 10 New Species 2013” list - 33

Kubátová A.: Jubileum Marie Váňové – 70 let / To Marie Váňová’s 70th birthday - 34

Pešková V.: K pětašedesátinám lesnického fytopatologa RNDr. Františka Soukupa, CSc. / To 65th birthday of forestry phytopatologist Dr. František Soukup, CSc. - 37

Kolařík M.: Odešla doktorka Sylva Pažoutová / Dr. Sylva Pažoutová deceased - 40

: Zprávy o akcích / News about activities - 42

: Redakce / Editorial board - 43

back to content

Mykologické listy # 127, 2014      Abstracts       full issue   (1.24MB)     Bibliografie Petra Fragnera

Tejklová T. Jindřich O. et Kramoliš J.: Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách / Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) found in Bohemia (Czech Republic) - 1

Egertová Z.: Kosmatička hnědá – Sphaerosporella brunnea v České republice / Sphaerosporella brunnea in the Czech Republic - 9

Pouzar Z.: Rozdělme pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum – na dva samostatné druhy / An attempt to divide Stereum sanguinolentum into two separate species - 15

Klouda K., Kubátová H., Placáková H. et Weisheitelová M.: Odolnost vybraných exotických dřev vůči dřevomorce domácí (Serpula lacrymans) / Resistance of selected exotic woods to Serpula lacrymans - 18

Hajšmanová P. et Kout J.: Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic / Mycological inventory of Borek u Velhartic Nature Reserve - 30

Novotný D.: Recenze V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Houby jako lék / Review V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Fungi as drugs - 34

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Devadesát let mykologa RNDr. Petra Fragnera a jeho ženy Bedřišky / Mycologist Petr Fragner and his wife Bedřiška nonagenarians - 37

Antonín V.: 85 let prof. Ing. Aloise Čeraného, DrSc. /To the 85th birthday of Alois Černý - 39

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Zemřela RNDr. Jiřina Svrčková / Jiřina Svrčková deceased - 40

Müller J.: Zemřela Milada Součková / Milada Součková deceased - 41

Kotlaba F. et Pouzar Z.: 112 let od narození moravského mykologa Dr. Františka Šmardy (1902–1976) / 112 years since the birthday of Moravian mycologist František Šmarda (1902–1976) - 45

Antonín V.: Vzpomínáme nedožitých 85 let ing. Jana Kuthana / A remembrance of Jan Kuthan on the occasion of the 85th anniversary of his birthday - 46

: Informace z valné hromady ČVSM / Information from the general meeting of the Society - 47

back to content

Mykologické listy # 128, 2014      Abstracts       full issue   (1.7MB)

Tejklová T. et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný / Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius joguetii (Phlegmacium, Cortinariaceae) - 1

Kříž M.: Hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum – nalezena na Řípu a poznámky k jejímu rozšíření v ČR / Geastrum hungaricum – find on Říp hill and notes on its distribution in the Czech Republic - 10

Ševčíková H.: Štítovka klamná – Pluteus insidiosus – vzácná a méně známá štítovka / Pluteus insidiosus, a rare and less known Pluteus species - 16

Zíbarová L.: Hypomyces porphyreus, neobvyklý dvojník rodu housenice (Cordyceps s. l.) / Hypomyces porphyreus, an unusual double of the genus Cordyceps - 22

Kučera V., Lizoň P., Tomšovský M., Kučera J. et Gaisler J.: Dva podobné drobnojazýčky Microglossum viride a M. Griseoviride / Two similar green earth tongues, Microglossum viride and M. griseoviride - 29

Gaisler J. et Supek Š.: Wynnella silvicola v Krušných horách / Wynnella silvicola in the Krušné hory Mts. - 32

Holec J.: Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla / How to work with types in mycology. 1. Basic terms and principles - 36

Janda V. et Opat L.: Sedmdesáté narozeniny mykologa Josefa Šutary / Josef Šutara septuagenarian - 50

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Šedesátiny RNDr. Libuše Kotilové / Libuše Kotilová sexagenarian - 54

: Výročí členů ČVSM v roce 2014 / Anniversaries of Society members in 2014 - 56

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 57

back to content

Mykologické listy # 129, 2015      Abstracts       full issue   (1.1MB)

Kučera V., Lizoň P., Gaisler J. a Hustad V.P.: Geoglossum simile – jazýček podobný a jeho rozlišovanie / Earth-tongue Geoglossum simile and its distinction - 1

Kotlaba F.: Nálezy vzácné lupenaté houby strmělky kmenové – Clitocybe truncicola – v České republice a její ekologie / Finds of the rare agaric Clitocybe truncicola in the Czech Republic and its ecology - 4

Holec J.: Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů / How to work with types in mycology. 2. Registration of nomenclatural novelties, correct process of publishing names and designation of types - 9

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 15

: Workshop Micromyco 2014 – abstrakty / Micromyco Workshop 2014 – abstracts - 17

back to content

Mykologické listy # 130, 2015      Abstracts       full issue   (1.29MB)

Kříž M.: Hřib satan – Boletus satanas – roste i na Ústecku / Boletus satanas found in the vicinity of Ústí nad Labem - 1

Tejklová T. et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý / Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius velicopia (Phlegmacium) - 5

Ševčíková H.: Štítovka běloučká – Pluteus inquilinus – vzácný druh naší mykobioty / Pluteus inquilinus, a rare species of our mycobiota - 12

Pouzar Z. et Kotlaba F.: Ekologie, rozšíření a šíření ostnatečku bourdotova – Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s. l.) – v Čechách / Ecology, distribution and spread of Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s.l.) in Bohemia - 19

Deckerová H.: Kořenovec huňaťoučký – Rhizopogon villosulus – nový druh podzemky pro Českou republiku / Rhizopogon villosulus – a hypogeous species new to the Czech Republic - 25

Egertová Z.: Nález řasnatky drsnoplodé ‒ Plicaria trachycarpa v severních Čechách / A find of Plicaria trachycarpa (Curr.) Boud. in North Bohemia - 32

Kotlaba F. et Antonín V.: Doplněk k článku o strmělce kmenové – Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014) / Addition to a paper about Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014) - 38

Holec J.: Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky / How to work with types in mycology. 3. Designation of lectotypes, neotypes and epitypes, and concluding remarks - 39

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Jak jsme před mnoha lety mykologizovali na Slovensku / How we were collecting fungi in Slovakia many years ago - 43

Dvořák D., Kříž M. et Novotný D.: Přehled druhů nalezených během exkurzí při 11. setkání mladých mykologů v Arnolticích na Frýdlantsku a Jizerských horách / List of collections of fungi found during excursions of the 11th Meeting of young mycologists in Arnoltice, Frýdlant region and Jizerské hory Mts. - 48

Antonín V.: Jiří Müller – 90 let / 90th birthday of Jiří Müller - 55

Kotlaba F.: Sto let od smrti mykologa J. Bezděka / 100 years since the death of the mycologist J. Bezděk - 57

: Recenze [J. Holec a D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub] / Review [J. Holec and D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub] - 59

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 65

: Výročí členů ČVSM v roce 2015 / Anniversaries of ČVSM members in 2015 - 66

back to content

Mykologické listy # 131, 2016      Abstracts       full issue   (1.03MB)

Egertová Z.: Nové nálezy řasnatky modromléčné – Peziza saniosa v České republice / New finds of Peziza saniosa in the Czech Republic - 1-9

Kříž M.: Šedesát let hvězdovky Pouzarovy – Geastrum pouzarii / Sixty years of Geastrum pouzarii - 10-25

Jančovičová S.: Bibliografia mykologických prác publikovaných v časopise Acta Botanica Universitatis Comenianae / Bibliography of mycological papers published in journal Acta Botanica Universitatis Comenianae - 32-34

Liška J.: Neznámý sběratel Celestýn Opitz / Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century - 35-38

Holec J.: Vladimír Antonín šedesátiletý / Vladimír Antonín 60 years old - 39

Redakce / Editor: Úmrtí (Zdeněk Moravec) / Deceased (Zdeněk Moravec) - 39-42

Maňák R.: 23. jarní setkání českých a slovenských mykologů / 23rd Spring meeting of the Czech and Slovak mycologists - 43-45

Hlůza B.: Mykologické listy 121–130: obsah, rodový a druhový rejstřík / Mykologické listy 121–130: contents, index of genera and species - 46-

back to content

Mykologické listy # 132, 2016      Abstracts       full issue   (1.22MB)

Kříž M.: Další nové lokality palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách a mapka jejího současného rozšíření / Tulostoma pulchellum – new localities in Bohemia and map of its current distribution - 1-3

Ševčíková H.: Přírodní park Baba – neočekávaně bohatá lokalita druhů čeledi Pluteaceae / Baba Nature Park – an unexpectedly rich locality of species of the Pluteaceae family - 4-12

Tejklová T. et Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR – Cortinarius odorifer – pavučinec anýzový / Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic – Cortinarius odorifer (Cortinariaceae, Phlegmacium) - 13-21

Zíbarová L. et Kříž M.: Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné – Vuilleminia cystidiata se zvláštním zaměřením na severozápadní Čechy / Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata with special focus on NW Bohemia - 22-32

Vlasák J.: Taxonomické novinky ve skupině outkovek s hnědou hnilobou (Antrodia s. l., chorošovité, Polyporaceae) / Taxonomical novelties in Antrodia s.l. (Polyporaceae) - 33-40

Jablonský I. et Novotný D.: Podmínky v substrátu hlívy ústřičné ve vztahu k výskytu Trichoderma pleuroti / Conditions in Pleurotus ostreatus substrate in relationship to occurrence of Trichoderma pleuroti - 41-49

Kotlaba F.: Používejme pro Lactarius deliciosus druhové jméno ryzec borový! / Let’s use the Czech name ‘ryzec borový’ for Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray! - 50-52

Šandová M.: 90 let RNDr. Mirko Svrčka, CSc. / RNDr. Mirko Svrček, CSc. nonagenarian - 53

Holec J.: Ilustrace hub akademického malíře Bohumila Vančury darovány do sbírek Národního muzea / Illustrations of fungi by academic paintner Bohumil Vančura donated to the collections of the National Museum - 54-58

Holec J.: Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence mykologického oddělení Národního muzea / Two congresses to the 50th anniversary of the independent existence of the Mycological Dept. of the National Museum - 59-60

Kunca V.: 4. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia vo Zvolene / 4th Czech-Slovak scientific mycological congress in Zvolen (Slovakia) - 61

: Informácia o mykologických akciach na Slovensku v roku 2016 / Information on mycological meetings in Slovakia in 2016 - 62-63

back to content

Mykologické listy # 133, 2016      Abstracts       full issue   (1.63MB)

Zíbarová L., Kříž M. et Günther B.: První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice / The first record of Gloiocephala menieri in the Czech Republic - 1-7

Ševčíková H.: Štítovka Hongova ‒ Pluteus hongoi ‒ první určené nálezy z České republiky a Slovenska / Pluteus hongoi ‒ the first identified collections from the Czech Republic and Slovakia - 8-18

Holec J., Kučera T., Hrouda P. et Burel J.: Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice / Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) grows again in the Czech Republic - 19-30

Kotlaba F. et Vampola P.: Druhá lokalita velmi vzácného rozlitého choroše Antrodiella niemelaei v ČR / Another locality of the very rare resupinate polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic - 31-36

Dřevojan P., Dvořák D. et Salaš J.: Nové poznatky o rozšíření a ekologii zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě / New information on the occurrence and ecology of Irpicodon pendulus in Moravia (Czech Republic) - 37-43

Maňák R.: Hypoxylon ticinense – zajímavý druh pyrenomycetu / Hypoxylon ticinense – an interesting pyrenomycetous species - 44-50

Sádlíková M. et Kout J.: Významné druhy stopkovýtrusných hub z PR Dlouhý vrch v Českém lese / Significant Basidiomycota from Dlouhý vrch Nature Reserve, Bohemian Forest - 51-56

Kotlaba F.: Dr. Slavomil Hejný a jeho vztah k mykologii / Dr. Slavomil Hejný and his interest in mycology - 57-59

Nováková A.: Výročí členů ČVSM v roce 2016 / Anniversaries of ČVSM members in 2016 - 60

back to content

Mykologické listy # 134, 2016      Abstracts       full issue   (3.82MB)

Janda V., Kříž M., Graca M. et Rejsek J.: Zástupci rodu Xerocomus rostoucí v České republice a taxonomické novinky v této skupině hřibů / Representatives of the genus Xerocomus in the Czech Republic and taxonomical novelties in this group - 1-21

Slavíček J.: Vzácné a zajímavé makromycety z inventarizačních mykologických průzkumů v Jizerských a Orlických horách 1. Deconica moelleri (lysohlávka Møllerova) – nalezena v ČR po 71 letech / Rare and interesting macromycetes from mycological inventories in the Jizerské hory Mts. and Orlické hory Mts. 1. Deconica moelleri found in the Czech Republic after 71 years - 22-33

Kříž M.: Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus – v České republice a Itálii / Cortinarius ionochlorus in the Czech Republic and Italy - 34-41

Zíbarová L. et Kříž M.: Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry / Focused on sedges – Epithele typhae and Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota - 42-54

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon – velmi vzácný choroš s ostnitým hymenoforem / Spongipellis pachyodon, a very rare polypore with hydnoid hymenophore - 55-63

Jindřich O.: Ramaria ochracea ‒ kuřátka okrová, několik poznatků k tomuto druhu / Some remarks on Ramaria ochracea - 64-69

Ševčíková H.: Zajímavé nálezy makromycetů přírodní rezervace Jelení žlíbek / Interesting finds of macromycetes in Jelení žlíbek Nature Reserve - 70-80

Kotlaba F.: Jak jsem v průhonickém parku nenašel některé nápadné houby / How I have missed some conspicuous fungi in Průhonice Park near Prague - 81-83

Holec J.: Vzpomínka na Emila Dlouhého / Remembering Emil Dlouhý - 84-85

back to content

Mykologické listy # 135, 2017      Abstracts       full issue   (3.45MB)

Ševčíková H.: První nálezy špičky břečťanové – Marasmius epiphylloides – v Čechách a na Moravě / First collections of Marasmius epiphylloides in Bohemia and Moravia - 1-10

Janda V. et Kříž M.: Evropské druhy hřibů rodu Butyriboletus / European representatives of the genus Butyriboletus - 11-51

Janda V., Opat L. et Pavelka T.: Neobvyklá lokalita hřibu satana – Rubroboletus satanas – v Praze na Strahově / Unusual locality of Rubroboleuts satanas at Strahov, Prague – 52-56 - 52-56

Zavadil V. et Gremlica T.: Nález chřapáče bělonohého (Helvella spadicea) ve Zlínském kraji / Record of Helvella spadicea in the Zlín Region - 57-63

Nováková A. (ed.): Workshop Micromyco 2016 / Micromyco 2016 Workshop - 64-104

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 105

back to content

Mykologické listy # 136, 2017      Abstracts       full issue   (3.43MB)

Tejklová T., Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý / Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius percomis (Cortinariaceae, Phlegmacium) - 1

Ševčíková H.: Nepřehlédnutelná vzácná muchomůrka tlustopochvá – Amanita pachyvolvata / Amanita pachyvolvata, a conspicuous rare Amanita species - 12

Zíbarová L., Egertová Z., Dvořák R.: K novým nálezům kalichovky namodralé – Chromosera cyanophylla v ČR / On new records of Chromosera cyanophylla in the Czech Republic - 23

Ševčíková H.: Doplňující informace k nálezům špičky břečťanové, její další lokality a nové poznatky k jejímu rozšíření a ekologii v České republice / Additional information on collections of Marasmius epiphylloides, new localities of this species, and new information on its distribution and ecology in the Czech Republic - 29

Kříž M.: Lošák oranžovonohý – Sarcodon martioflavus – v Česke republice / Sarcodon martioflavus in the Czech Republic - 33

Holec J., Kučera T., Kolařík M.: .: Vzácný lošák Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) poprvé doložen z České republiky / The rare hydnoid fungus Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) documented from the Czech Republic for the first time - 41

Hagara L.: Climacodon pulcherrimus na Slovensku / Climacodon pulcherrimus in Slovakia - 49

Kotlaba F.: Třetí lokalita choroše outkovečky Niemelaovy –Antrodiella niemelaei – v ČR a zajímavosti s tímto druhem spojené / Third locality of the polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic and interesting facts connected with this species - 54

Kotlaba F., Pouzar Z.: Doplněk k lokalitám ostnatečku Bourdotova – Steccherinum bourdotii ‒ v Čechách / Additional localities of Steccherinum bourdotii in Bohemia - 57

Kříž M., Špinar P., Valda S.: Zajímavé druhy hub z lokality Slavnice u Pořežan v jižních Čechách / Interesting macromycetes from the locality of Slavnice near Pořežany, South Bohemia - 61

Holec J., Beran M., Kříž M.: Indikační druhy hub v metodikách pro hodnocení kvality typů přírodních stanovišť (habitatů) / Indicator fungi in methods for assessing the quality of natural habitats - 75

Sádlíková M., Kout J.: Bibliografie mykologických a lichenologických prací publikovaných v časopise Erica / Bibliography of mycological and lichenological papers published in the Erica journal - 83

back to content

Mykologické listy # 137, 2018      Abstracts       full issue   (2.24MB)

Kříž M., Zíbarová L.: Leucoagaricus subvolvatus a Leucoagaricus gauguei – dva zajímavé druhy bedel nalezené v severních Čechách / Leucoagaricus subvolvatus and Leucoagaricus gauguei – two interesting species found in northern Bohemia - 1-10

Ševčíková H.: Mycena crocata var. vogesiana, vzácná a málo známá varieta helmovky šafránové / Mycena crocata var. vogesiana, a rare and less known variety - 11-19

Kříž M., Kneifl J.: : Nové nálezy šťavnatky slizoprstenné – Hygrophorus gliocyclus – v Čechách / Hygrophorus gliocyclus – new localities in Bohemia - 20-24

Vašutová M.: Galerina subclavata ‒ čepičatka alpinská, vzácnější druh čepičatky rostoucí na hranici lesa v Krkonoších / Galerina subclavata ‒ a rare species growing at the tree line in the Giant Mountains - 25-33

Kříž M., Graca M., Balner V., Kolařík M.: Pavučinec Laberové – Cortinarius laberiae – v České republice / Cortinarius laberiae in the Czech Republic - 34-42

Jindřich O.: Ramaria testaceoflava ‒ kuřátka rýhovaná. Několik poznámek k novému druhu pro mykobiotu České republiky / Ramaria testaceoflava – several notes on the first record in the Czech Republic - 43-47

Maňák R.: První český nález palečky zrzavé – Tulostoma fulvellum / First find of Tulostoma fulvellum in the Czech Republic - 48-56

Hagara L.: Opätovný nález Pseudolagarobasidium conspicuum (Hyphoradulum conspicuum) v Čechách / Pseudolagarobasidium conspicuum (Hyphoradulum conspicuum) re-collected in Bohemia, Czech Republic - 57-60

Kotlaba F.: Šestý příspěvek k houbám Soběslavských blat / Sixth contribution on the fungi of Soběslavská blata peat-bogs - 61-68

Kotlaba F., Pouzar Z.: Co se nám podařilo objevit v mykologii / What we managed to discover in mycology - 69-74

Holec J.: Různé přístupy k určování velkých hub / Approaches to the identification of macrofungi - 75-78

Kotlaba F., Pouzar Z.: Doplněk do Bibliografie J. Svrčkové / Supplement to the bibliography of J. Svrčková - 79

Recenze (J. Marková) / Review (J. Marková) - 79-80

Kotlaba F., Pouzar Z.: In memoriam RNDr. Mirko Svrček, CSc. / In memoriam Mirko Svrček - 81-85

Jankovský L.: Vzpomínka na prof. Ing. Aloise Černého, DrSc. / A remembrance on Prof. Alois Černý - 85-88

Hlůza B.: Ing. Jiří Lazebníček (9. 6. 1934 – 6. 4. 2017) / Jiří Lazebníček (9 June 1934 – 6 April 2017) - 88-90

Výročí členů ČVSM v roce 2017 / Anniversaries of ČVSM members in 2017 - 91

back to content

Mykologické listy # 138, 2018      Abstracts       full issue   (1.66MB)

Valda S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – III. díl / Contribution to the knowledge of our hypogeous fungi – part III - 1-19

Kříž M.: Krásnopórka citronová – Albatrellus citrinus – v Javorníkách / Albatrellus citrinus in the Javorníky Mts. - 20-23

Tomšovský M.: Historické a současné trendy v taxonomii a biodiverzitě chorošů / Historical and current trends in the taxonomy and biodiversity of polypores - 24-33

Kříž M., Valda S.: Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem – lokalita s výskytem zajímavých druhů závojenek (Entoloma) / Vrchbělá near the town of Bělá pod Bezdězem – a locality of interesting Entoloma species - 34-40

Nováková A., Kolařík M.: Historické a současné pojetí rodu Penicillium / Historical and current conception of the genus Penicillium - 41-64

: Recenze (D. Novotný) / Review (D. Novotný) - 65--67

Kabát V.: Ing. Anton Janitor, PhD. 80ročný / Anton Janitor octogenarian - 67-69

Nováková A.: Prof. Martha Christensen a prof. Walter Gams odešli / Prof. Martha Christensen and prof. Walter Gams passed away - 69-71

: Výročí členů ČVSM v roce 2018 / Anniversaries of ČVSM members in 2018 - 71

Hrouda P., Holec J., Matouš J.: 5. Česko-slovenská mykologická konference v Brně / 5th Czech-Slovak Mycological Congress in Brno - 72-75

Hagara L.: 26. Stretnutie slovenských a českých mykológov / 26th Meeting of Slovak and Czech mycologists - 75

back to content

Mykologické listy # 139, 2018      Abstracts       full issue   (1.35MB)

Holec J.: Nový výbor České vědecké společnosti pro mykologii / New committee of the Czech Scientific Society for Mycology - 1-2

Ševčíková H.: Gliophorus sciophanus ‒ voskovka cihlová – vzácný klenot našich pastvin / Gliophorus sciophanus, rare jewel of our pastures - 3-15

Kotlaba F.: Pozoruhodná ekologie, rozšíření a šíření tmavobělky bradavčitonohé – Melanoleuca verrucipes (Agaricales) – v České republice / Remarkable ecology, distribution and spread of the agaric Melanoleuca verrucipes in the Czech Republic - 16-24

Valda S.: První nález lindtnerovky křídlatovýtrusé (Lindtneria pterospora) v České republice – a třetí v Evropě / First record of Lindtneria pterospora in the Czech Republic and third in Europe - 25-35

Zíbarová L.: Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus – znovu nalezena v ČR po 93 letech / acrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years - 36-41

Tejklová T.: Z 18. setkání mladých mykologů / Information from the 18th meeting of young mycologists - 42-49

: Recenze / Review (V. Janda et M. Kříž) - 50-59

Kovačíková E. et Veverka K.: K pětaosmdesátinám doc. ing. Dáši Veselého, DrSc. / 85th birthday of Dáša Veselý - 60-64

: Valná hromada ČVSM / General assembly of the Czech Scientific Society for Mycology - 65-72

back to content

Mykologické listy # 140, 2018      Abstracts       full issue   (2.38MB)

Janda V., Kříž M., Rejsek J.: Společenstva hřibovitých hub České republiky I. Polabské společenstvo teplomilných hřibovitých hub / Communities of boletes in the Czech Republic. I. Community of thermophilous boletes in the Polabí region - 1-24

Antonín V.: Ekologie a rozšíření hlívičky Wilhelmovy ‒ Hohenbuehelia wilhelmii, vzácného druhu naší mykobioty / Ecology and distribution of Hohenbuehelia wilhelmii, a rare species in the Czech Republic - 25-31

Kříž M.: Poznámky k ekologii kržatky šikmé – Flammulaster limulatus / Notes on the ecology of Flammulaster limulatus - 32-36

Zíbarová L.: Příště šnorchl! – aneb – dva nové druhy pro mykobiotu ČR – Aphanobasidium rubi a Mycena tenuispinosa – nalezeny na území plánované vodní nádrže Šanov / Snorkel next time! or: Two new species for the mycobiota of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded at the site of planned Šanov reservoir - 37-47

Vampola P., Kunca V., Vlasák J.: Příspěvek k poznání vzácné kornatcovité houby ostnatečku pralesního (Steccherinum gracile) / Contribution to the knowledge of the rare corticioid species Steccherinum gracile - 48-56

Pouzar Z., Kotlaba F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách VI: kmenovka bradavkatá – Dendrothele papillata, doplňky k dříve publikovaným druhům a klíč k určování druhů rodu Dendrothele zjištěných v Čechách / Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia VI: D. papillata, supplements to some formerly published species, and identification key to species of the genus Dendrothele known in Bohemia - 57-65

Kotlaba F.: Neobvyklá hostitelská dřevina choroše různopórky pleťové – Abortiporus biennis / Unusual woody plant host of the polypore Abortiporus biennis - 66-69

Weigl E., Kunert J., Lenhart K.: Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc. se dožívá 90. Let / 90th birthday of Milan Hejtmánek, professor in Medical Mycology at Palacký University, Olomouc - 70

: Zprávy z výboru ČVSM / Information from the Board of the Society - 71

back to content

Mykologické listy # 141, 2019      Abstracts

Ševčíková H.: Ekologie a rozšíření hlívy číškovité – Tectella patellaris ‒ v České republice / Ecology and distribution of Tectella patellaris in the Czech Republic - 1-12

Holec J., Beran M., Brom M.: Durandiella gallica – vzácná nebo přehlížená houba čerstvě padlých jedlí? / Durandiella gallica – rare or overlooked species of freshly fallen fir trees? - 13-23

Kubátová A., Hubka V.: Nález koprofilní houby Penicillium paradoxum na Křivoklátsku / Record of the coprophilic fungus Penicillium paradoxum in the Křivoklát region - 24-32

Nováková A., ed.: Workshop MICROMYCO 2018 (abstrakty) / Workshop MICROMYCO 2018 (abstracts) - 33-80

Kotlaba F.: Za profesorem dr. A. J. Novackým, PhD. / Phytopathologist Professor A.J. Novacký (1933–2014) passed away - 81-84

Redakce: Omluva redakce / Erratum - 85

back to content

Mykologické listy # 142, 2019      Abstracts          

Tejklová T., Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius subtortus – pavučinec olivově žlutý / Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius subtortus (Cortinariaceae, Phlegmacium) - 1-11

Kříž M.: Závojenka Jahnova – Entoloma jahnii – nalezena na lišce bledé – Cantharellus pallens / Entoloma jahnii found on Cantharellus pallens - 12-17

Holec J. (ed.): Seminář Novinky studia velkých hub 2019 / Congress ‘Novelties in macromycete studies 2019 - 18-21

Sedlářová M., Lebeda A.: K devadesátým narozeninám prof. Bronislava Hlůzy / 90th birthday of Bronislav Hlůza, professor emeritus at the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc - 22-24

Kokeš P.: Jiří Müller, jak jsem ho poznal / How I remember Jiří Müller - 24-26

Kotlaba F.: Doplňky k nekrologu za profesorem dr. A. J. Novackým, PhD. / Additions to the obituary of Prof. Dr. A.J. Novacký, PhD - 27-28

: Recenze / Review (J. Kubásek) - 29-31

Kotlaba F.: Neznámý dopis J. Bezděka a V. Luňáčka J. Velenovskému o jejich knize o houbách / Unknown letter by J. Bezděk and V. Luňáček to Prof. J. Velenovský about their book on fungi - 32-34

: Zprávy z výboru ČVSM Mimořádná valná hromada ČVSM schválila doplnění stanov o bod týkající se ochrany hub; Časopis Czech Mycology začal používat systém DOI / Information from the Board of the Society Extraordinary General Meeting approved the amendment of the Articles of the Society by a point on the protection of fungi; Journal Czech Mycology started to use the DOI system - 35-37

: Výročí členů ČVSM v roce 2019 / Anniversaries of ČVSM members in 2019 - 38

Hlůza B.: Mykologické listy 131–140: obsah, rodový a druhový rejstřík / Mykologické listy 131–140: contents, index of genera and species - 39-74

back to content

Mykologické listy # 143, 2019      Abstracts           Electronic supplement

Zíbarová L., Tejklová T.: Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – v České republice / Cheimonophyllum candidissimum in the Czech Republic - 1-9

Ševčíková H.: Nález vzácné penízovky nádherné – Marasmiellus luxurians – na Valašsku a poznámky k její variabilitě a rozšíření / Record of the rare Marasmiellus luxurians in the Wallachian region and notes on its variability - 10-18

Kříž M.: Helmovka žlutozelená – Mycena chlorantha – v Českém středohoří / Mycena chlorantha in the České středohoří Mts. - 19-24

Zíbarová L.: Přehlížený druh Tremella exigua – rosolovka drobná v ČR /Tremella exigua, an overlooked jelly fungus species in the Czech Republic - 25-30

Tejklová T. (ed.): Mladí mykologové se sešli již po devatenácté / Information from the 19th Meeting of Young Mycologists - 31-42

Antonín V.: Alois Vágner osmdesátiletý / Alois Vágner octogenarian - 43-44

Prášil K.: K životnímu jubileu RNDr. Aleny Kubátové, CSc. / Alena Kubátová’s birthday - 44-49

Hagara L.: In memoriam Ing. Anton Janitor, CSc. (29. 9. 1937 Malá Ida – 9. 7. 2019 Bratislava) / Anton Janitor in memoriam - 49-51

Jablonský I., Novotný D., Antonín V.: Odešel RNDr. Václav Šašek, CSc. / Václav Šašek deceased - 51-54

: Recenze / Review (J. Kubásek; Michel Poulain, Marianne Meyer a Jean Bozonnet: Les Myxomycètes) - 55-58

Antonín V.: Bibliografie mykologických prací z časopisu Moravského zemského muzea v letech 1901‒2018 / Bibliography of mycological papers published in the journal Časopis Moravského zemského muzea (Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae) in the years 1901‒2018 - 59-64

Halasů V.: Bibliografie textů s mykologickou a lichenologickou tematikou uveřejněných ve Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci / Bibliography of mycological and lichenological texts published in the journal Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - 65-71

back to content

Mykologické listy # 144, 2020      Abstracts  

Ševčíková H., Mička M.: První nálezy voskovky narůžovělé ‒ Gliophorus reginae ‒ v České republice / First records of Gliophorus reginae in the Czech Republic - 1-10

Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S., Tomšovský M.: Tmavobělka bledá ‒ Melanoleuca pallidicutis – málo známá houba vlhkých stanovišť / Melanoleuca pallidicutis – a less known fungus from humid habitats - 11-16

Vampola P.: Pórnatka Bresadolova (Ceriporia bresadolae) – vzácný dvojník pórnatky purpurové (C. purpurea) – nový druh pro ČR / Ceriporia bresadolae – a rare double of Ceriporia purpurea – new to the Czech Republic - 17-21

Zíbarová L., Tejklová T.: Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice a na Slovensku / Amaurodon mustialaensis in the Czech Republic and Slovakia - 22-31

Kříž M.: Nové nálezy vzácné čihovitky blatní – Ascocoryne turficola – v severních Čechách / New records of the rare Ascocoryne turficola in northern Bohemia - 32-38

Holec J.: Boubínský prales a jeho houby v letech 2015‒2019 / Boubínský virgin forest and its fungi in 2015–2019 - 39-55

: Recenze (Tomšovský M.: Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela ‒ Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat. Profi Press, 2019)/ Review (Tomšovský M.: Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela ‒ Edible and medicinal fungi and how to grow them. Profi Press, 2019) - 56-58

: Zprávy z akcí (Holec J., Koukol O.: Dojmy z 18. kongresu evropských mykologů v Polsku; Koukol O.: Jarní Micromyco 2019; Novotný D.: Seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“)/ Information on mycological activities (Holec J., Koukol O.: Impressions from the 18th Congress of European Mycologists in Poland; Koukol O.: Spring Micromyco 2019; Novotný D.: Conference on The Presence and Prospects of the Use of Macroscopic Fungi) - 59-64

back to content

Mykologické listy # 145, 2020      Abstracts           Electronic supplement

Tejklová T., Kramoliš J., Borovička J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius pseudoarcuatorum – pavučinec slzivkovitý / Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius pseudoarcuatorum (Cortinariaceae, Phlegmacium) - 1-10

Ševčíková H., Pavlík J.: Pluteus leucoborealis ‒ štítovka severská ‒ podruhé na Slovensku / Second find of Pluteus leucoborealis in Slovakia - 11-21

Kříž M.: Křehutka Gordonova – Psathyrella gordonii – z Českého středohoří s malými výtrusy / Smallspored collection of Psathyrella gordonii from Česke středohoři Mts. - 22-26

Zíbarová L., Tejklová T.: Ztráty a nálezy I.: Větvovka svidova ‒ Vuilleminia macrospora / Lost and found I.: Vuilleminia macrospora - 27-39

Holec J.: Houby přírodní rezervace Vlhošť / Fungi of Vlhošť Nature Reserve - 40-50

Dumalasová V.: Pavel Bartoš devadesátníkem / Pavel Bartoš nonagenarian - 51-56

Tejklová T., Samková V., Knauerová M.: Za mykologem Josefem Slavíčkem (1945–2019) / Mycologist Josef Slavíček passed away (1945–2019) - 56-61

Kotlaba F., Kučerak O.: Bibliografie mykologických prací Evžena Wichanskeho / Bibliography of mycological papers published by Evžen Wichansky - 62-65

Halasů V.: Bibliografie mykologických a lichenologických prací / z periodika Studia Botanica Čechoslovaca / Bibliography of mycological and lichenological papers from the journal Studia Botanica Čechoslovaca - 66-71

: Zprávy z výboru ČVSM (Výročí členů ČVSM v roce 2020) / Information from the Board of the Society (Anniversaries of ČVSM members in 2020) - 72

back to content

Mykologické listy # 146, 2020      Abstracts    

Holec J., Kout J.: Pařezník tuhý ‒ Panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba? / Panellus ringens – rare or overlooked fungus? - 1-8

Kříž M.: Špička stepní – Marasmiellus carneopallidus – na nové lokalitě v Českém středohoří / Marasmiellus carneopallidus found at a new locality in the Česke středohoři Mts. - 9-14

Ševčíková H., Antonín V.: Nový nález kriticky ohrožené voskovky příjemné – Porpolomopsis calyptriformis / New record of critically endangered species Porpolomopsis calyptriformis - 15-22

Zíbarová L., Tejklová T.: Poznámky ke kornatcům z rodů Corticium a Marchandiomyces v České republice / Notes on Corticium and Marchandiomyces in the Czech Republic - 23-38

Zíbarová L., Tejklová T.: Několik poznámek ke kornatce lilákové – Peniophora lilacea / Some notes on Peniophora lilacea - 39-47

Janda V., Opat L., Jindřich O., Hejl L.: Hřib horský – Butyriboletus subappendiculatus – v Chráněné krajinné oblasti Brdy / Butyriboletus subappendiculatus (Boletaceae) in Brdy Protected Landscape Area - 48-56

Holec J.: Rozloučili jsme se s legendou české mykologie – RNDr. Františkem Kotlabou, CSc. / Taking leave of František Kotlaba, legend of Czech mycology - 57-59

Beran M.: Vladimir Pravda oslavil 70 let / Vladimir Pravda’s 70th birthday - 59-62

: Zprávy z výboru ČVSM (Jak naši společnost málem zrušil městský soud v Praze) / Information from the Board of the Society (How our society was almost dissolved by the Municipal Court in Prague) - 63-64

back to content

Mykologické listy # 147, 2021      Abstracts    

Pouzar Z.: Co bych vyzdvihnul na Františku Kotlabovi / What I would highlight in František Kotlaba’s work - 1-2

Vampola P., Kunca V., Vlasák J.: Poznámky k některým druhům chorošů. I. Pouzaroporia subrufa / Notes on some polypore species. I. Pouzaroporia subrufa - 3-9

Kout J.: Ekologie a zeměpisné rozšíření lesklokorky Pfeifferovy (Ganoderma cupreolaccatum) v České republice / Ecology and geographical distribution of Ganoderma cupreolaccatum in the Czech Republic - 10-18

Ševčíková H.: Poznámky k růstu kalichovky půvabné – Haasiella venustissima – na Moravě / Notes on the growth of Haasiella venustissima in Moravia - 19-27

Beran M., Pravda V.: Nový druh pro Českou republiku ‒ Cortinarius lustrabilis ‒ nalezen na Soběslavských blatech / A species new to the Czech Republic – Cortinarius lustrabilis – collected at Soběslavska blata peat bog - 28-36

Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S., Tomšovský M.: Neobyčejná variabilita běžné tmavobělky Friesovy ‒ Melanoleuca friesii / Unusual variability in the common Melanoleuca friesii - 37-51

Kříž M.: Nálezy dvou vzácných hnojníků rodu Coprinopsis z exkurze do Šáreckého údolí v Praze v roce 2013 / Records of two rare species of the genus Coprinopsis from the Šarka valley, Prague 2013 - 52-58

Janda V., Souček J., Opat L.: Hřib satan – Rubroboletus satanas – v jižních Čechách / Rubroboletus satanas (Boletaceae) in southern Bohemia - 59-67

Nováková A.: Klasifikace řadu Eurotiales a přehled současného pojetí rodů Penicillium, Aspergillus a Talaromyces / Classification of the order Eurotiales and an overview of the current concept of the genera Penicillium, Aspergillus and Talaromyces - 68-86

Antonín V., Dvořák D., Moravec J., Ševčíková H.: Za Aloisem Vágnerem (26. 6. 1939 ‒ 23. 8. 2020) / Alois Vagner passed away (26. June 1939 ‒ 23. August 2020) - 87-90

: Recenze (Kubatová A.: Miguel Ulloa et Elvira Aguirre-Acosta ‒ Illustrated Generic Names of Fungi. Etymology, Descriptions, Classifications, and References) / Review (Kubatova A.: Miguel Ulloa et Elvira Aguirre-Acosta ‒ Illustrated Generic Names of Fungi. Etymology, Descriptions, Classifications, and References) - 91-92

Holec J.: Archiválie Františka Kotlaby jsou uloženy v mykologickém oddělení Národního muzea / František Kotlaba’s archives are stored in the Mycological Department of the National Museum) - 93-84

: Tradiční československá mykologická konference v roce 2021 bude v Praze / The traditional CzechSlovak mycological conference in 2021 will be in Prague - 95

back to content

architekt
© 2021   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home