CZ   |   EN

Mykologické listy:   Obsah   /   Content

156 [2024] 155 [2023]  154 [2023] 153 [2023] 152 [2022] 151 [2022] 150 [2022] 149 [2021] 148 [2021] 147 [2021] 146 [2020] 145 [2020] 144 [2020] 143 [2019] 142 [2019] 141 [2019] 140 [2018] 139 [2018] 138 [2018] 137 [2018] 136 [2017] 135 [2017] 134 [2016] 133 [2016]

  [ Volumes   001 - 132 ]

Indexy článků a jmen taxonů, abstrakty   /   Index of papers and taxa published, abstracts

Vols. 1-50 (1980-1993) – a special supplement in 1996 (není online)
ML 51-100 (1994-2007) ( Index rodových a druhových názvů hub / Index of Taxa )
ML 51-100 (1994-2007) ( Seznam článků podle autorů / List of papers according to authors )
ML 84-119 (2003-2011) ( Abstrakty článků / Abstracts )

Články   /   Articles

Chronological sorting / setřídění obsahu: newest on top   |   oldest on top 

Mykologické Listy # 156, 2024

full issue locked

ZEHNÁLEK P., KOCIÁN J., MLČOCH P.: Mladí mykologové po dvacáté druhé aneb opět spolu v plné síle   ..... 61-74
The 22nd Meeting of Young Mycologists – back together in full strength   Abstract  

HOLEC J., VAŠUTOVÁ M.: Dojmy z XIX. kongresu evropských mykologů v Perugii   ..... 59-60
Impressions from the XIX Congress of European Mycologists in Perugia

JINDŘICH O., VALDA S.: Kyjovenka plavá ‒ Trichoderma alutaceum a kyjovenka bělonohá – Trichoderma leucopus, dva vzácné a zaměňované druhy nalezeny v České republice, první znovu po 70 letech, druhý poprvé   ..... 45-58
Trichoderma alutaceum and T. leucopus, two rare and confused species found in the Czech Republic; the former again after 70 years, the latter for the first time.   Abstract  

ČAPOUN M., ČAPOUNOVÁ H.: Společný výskyt řasnatky uhlíkové (Plicaria carbonaria), ř. hladkoplodé (P. endocarpoides) a ř. drsnoplodé (P. trachycarpa) na jedné lokalitě na Táborsku   ..... 32-44
Co-­occurrence of Plicaria carbonaria, P. endocarpoides and P. trachycarpa at one location in the Tábor region   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Ztráty a nálezy IV.: Kornatec vřetenovýtrusý ‒ Merulicium fusisporum   ..... 22-31
Lost and found IV: Merulicium fusisporum   Abstract  

KOLÉNYOVÁ M., DVOŘÁK D., HROUDA P.: Hydnellum gracilipes: nový druh pro Českou republiku   ..... 14-21
Hydnellum gracilipes: species new to Czechia   Abstract  

VAMPOLA P., VLASÁK J., TOMŠOVSKÝ M.: Poznámky k některým druhům chorošů. VI. Komplex Skeletocutis nivea   ..... 1-13
Notes on some polypores. VI. Skeletocutis nivea complex   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 155, 2023

full issue locked

KUBÁTOVÁ A., ŠANDOVÁ M., JANEBA Z., KOUKOL O.: Curvularia cactivora – nebezpečný patogen sukulentů   ..... 60-72
Curvularia cactivora – a dangerous pathogen of succulent plants   Abstract  

VAMPOLA P., KŘÍŽ M.: České jmenosloví evropských druhů chorošů – 4. část (S–Z)   ..... 45-59
Czech nomenclature of European poroid fungi – Part IV (S–Z)   Abstract  

VLASÁK J., SOUČEK J., JIRSA A.: Kostrovka fialová (Skeletocutis lilacina) potvrzena v Česku   ..... 40-44
Skeletocutis lilacina confirmed in Czechia   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Tmavokalichovka černající ‒ Melanomphalia nigrescens poprvé zaznamenána v ČR   ..... 32-39
Melanomphalia nigrescens recorded in the Czech Republic for the first time   Abstract  

ČAPOUN M., ČAPOUNOVÁ H., ČAPOUNOVÁ M.: Vzácnější a málo známé askomycety národního parku Podyjí – nálezy z let 2017–2021. Část II. Pezizomycetes   ..... 7-31
Rare and less known Ascomycetes from Podyjí National Park – collections from 2017–2021. Part II. Pezizomycetes   Abstract  

HOLEC J.: Vzpomínky na pana doktora Zdeňka Pouzara   ..... 1-6
Memories of Zdeněk Pouzar

back to content

 

Mykologické Listy # 154, 2023

full issue locked

Zprávy z výboru ČVSM (Výročí členů ČVSM v roce 2023)   ....   73-74
Information from the Board of the Society (Anniversaries of ČVSM members in 2023)

VAMPOLA P., KŘÍŽ M.: České jmenosloví evropských druhů chorošů – 3. část (O–R)   ..... 45-72
Czech nomenclature of European poroid fungi – Part III (O–R)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Slzohlávka rezavá – Dacryonaema rufum a kropilečka jednovýtrusá ‒ Unilacryma unispora – dvě zajímavé kropilkotvaré houby   ..... 34-44
Dacryonaema rufum and Unilacryma unispora – two remarkable species of Dacrymycetales   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Nález vzácné destice okrouhlé – Gyromitra parma – v Moravském krasu a její rozšíření v České republice   ..... 24-33
Record of the rare Gyromitra parma in the Moravian Karst and its distribution in the Czech Republic   Abstract  

ČAPOUN M., ČAPOUNOVÁ H., ČAPOUNOVÁ M.: Vzácnější a málo známé askomycety Národního parku Podyjí – nálezy z let 2017–2021. Část I. Leotiomycetes a Sordariomycetes   ..... 1-23
Rare and less known ascomycetes from Podyjí National Park – collections from 2017–2021. Part I. Leotiomycetes a Sordariomycetes   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 153, 2023

full issue locked

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Konference MICROMYCO (abstrakty)   ..... 33-82
Congress MICROMYCO (abstracts)

ANTONÍN V.: Jiří Moravec osmdesátníkem   ..... 29-32
Jiří Moravec octogenarian

ŠANDOVÁ M.: Revize sběrů rodu Mollisia na číškách buku z herbáře Národního muzea v Praze   ..... 10-28
Revision of Mollisia specimens on beech fruits deposited in the PRM herbarium   Abstract  

BRZICA M., KOUT J., ZÍBAROVÁ L.: Pórnatka šedofialová (Ceriporia griseoviolascens) na území České republiky   ..... 1-9
Ceriporia griseoviolascens in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 152, 2022

full issue locked

NOVOTNÝ D.: Odešel profesor Václav Kůdela   ..... 73-75
Professor Václav Kůdela passed away

PALICOVÁ J., LEBEDA A., KŘÍŽKOVÁ I.: Vzpomínka na prof. Ing. Karla Veverku, DrSc. (1943‒2021)   ..... 70-72
In memory of Prof. Karel Veverka (1943‒2021)

KROFTOVÁ V.: Vzpomínka na doc. Ing. Dr. Jaroslava Benadu, CSc. (1928‒2022)   ..... 64-69
In remembrance of Jaroslav Benada (1928‒2022)

NOVOTNÝ D.: Příspěvek k poznání endofytické mykobioty kořenů jabloní   ..... 55-63
Contribution to the knowledge of endophytic mycobiota of apple roots   Abstract  

KUBÁTOVÁ A., KOUKOL O.: Vzácná hypokreální houba Fusariella atrovirens nalezena v České republice   ..... 42-54
Rare hypocrealean fungus Fusariella atrovirens found in the Czech Republic   Abstract  

VAMPOLA P., KŘÍŽ M.: České jmenosloví evropských druhů chorošů – 2. část (D–N)   ..... 27-41
Czech nomenclature of European poroid fungi – Part II (D–N)   Abstract  

HOLEC J.: Máme u nás sběry druhu Dentipellis coniferarum?   ..... 23-26
Do we have collections of Dentipellis coniferarum?   Abstract  

VAMPOLA P., VLASÁK J., KŘÍŽ M., LAZOR M.: Poznámky k některým druhům chorošů. V. Antrodiella foliaceodentata   ..... 16-22
Notes on some polypores. V. Antrodiella foliaceodentata   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H., LAZOR M.: Štítovka Reisnerova – Pluteus reisneri – poprvé nalezena a identifikována na Slovensku   ..... 8-15
Pluteus reisneri – found and identified for the first time in Slovakia   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Ztráty a nálezy III.: Helmovka mecháčkovitá Hemimycena subtilis   ..... 1-7
Lost and found III: Hemimycena subtilis   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 151, 2022

full issue locked

Zprávy z výboru ČVSM (Zápis z valné hromady České vědecké společnosti pro mykologii, konané 9. února 2022)   ....   84-96
Information from the Board of the Society (Information from the general assembly of the Society, February 9, 2022)

NEDĚLNÍK J.: Vzpomínka na pana doc. RNDr. Jana Špačka, CSc.   ..... 83-83
Remembrance of Dr. Jan Špaček

PIECKOVÁ E., OSTRÝ V.: Za MUDr. Zdenkou Jesenskou, DrSc. (*6. 3. 1931 Užhorod – †16. 1. 2022 Bratislava)   ..... 81-82
Zdenka Jesenská, M.D., D.Sc. deceased (*6. 3. 1931 Užhorod – †16. 1. 2022 Bratislava)

TEJKLOVÁ T. (ED.).: Mladí mykologové po dvacáté prvé   ..... 66-80
Young mycologists for the twenty­-first time

HROUDA P., DVOŘÁK D.: Metodika druhové ochrany hub ‒ proč a jak vznikla a co přináší?   ..... 57-65
Methodology of fungal species protection ‒ why and how was it compiled and what does it provide?

HALDA J.: Cryptodiscus foveolaris (Stictidaceae, Lecanoromycetes) z NPR Broumovské stěny   ..... 53-56
Cryptodiscus foveolaris (Stictidaceae, Lecanoromycetes) from Broumovské stěny National Nature Reserve   Abstract  

VAMPOLA P., KŘÍŽ M.: České jmenosloví evropských druhů chorošů – 1. část (A–C)   ..... 35-52
Czech nomenclature of European poroid fungi – Part I (A–C)   Abstract  

DVOŘÁK D.: Geastrum britannicum – nový druh české mykobioty   ..... 29-34
Geastrum britannicum – a new species of the Czech mycobiota   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Kukmák Reidův – Volvariella reidii v ČR   ..... 22-28
Volvariella reidii in the Czech Republic   Abstract  

KŘÍŽ M., BUREL J., MORAN P.: Lokality velmi vzácné šťavnatky Quéletovy – Hygrophorus queletii – v Čechách   ..... 13-21
Localities of the very rare species Hygrophorus queletii in Bohemia   Abstract  

ANTONÍN V., ŠEVČÍKOVÁ H.: Je špička dubomilná – Collybiopsis quercophila – přehlížená i po čtyřiceti letech od jejího popsání?   ..... 2-12
Is Collybiopsis quercophila overlooked even forty years after its description?   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 150, 2022

full issue

Zprávy z výboru ČVSM (Výročí členů ČVSM v roce 2022; Opustili nás M. Hejtmánek, K. Veverka a J. Špaček)   ....   87-88
Information from the Board of the Society (Anniversaries of ČVSM members in 2022; M. Hejtmánek, K. Veverka and J. Špaček deceased)

Recenze (Vlasák J.: Vampola P., Charvátová E. (2021) ‒ Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava)   ....   84-86
Review (Vlasák J.: Vampola P., Charvátová E. (2021) ‒ Poroid fungi (Polyporales s. l.) of Europe in the collections of Museum Vysočiny Jihlava)

NOVÁKOVÁ A.: Výskyt mikroskopických hub v ovzduší pražských kostelů   ..... 72-83
Occurrence of microscopic fungi in indoor air of churches in Prague   Abstract  

ŠANDOVÁ M.: Revize sběrů rodu Tympanis na listnáčích z území České republiky uložených v herbáři Národního muzea v Praze   ..... 56-71
Revision of Tympanis specimens on deciduous trees from the Czech Republic deposited in the PRM herbarium.   Abstract  

VAMPOLA P., VLASÁK J.: Poznámky k některým druhům chorošů. IV. Phellinus abietis   ..... 49-55
Notes on some polypores. IV. Phellinus abietis   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Pavučiník podobný – Botryobasidium simile nalezen i v Čechách   ..... 39-48
Botryobasidium simile ‒ first record in Bohemia   Abstract  

HOLEC J.: Houby čerstvě padlých jedlí – časově omezené společenstvo plné zajímavých a vzácných druhů   ..... 29-38
Fungi of freshly fallen firs – a time­-limited community full of interesting and rare species   Abstract  

KŘÍŽ M.: Nález albinotické lysohlávky z rodu Deconica   ..... 24-28
Record of an albinotic Deconica   Abstract  

ANTONÍN V., ĎURIŠKA O., ŠEVČÍKOVÁ H., TOMŠOVSKÝ M.: Tmavobělka stepní – Melanoleuca stepposa, málo známý druh s ekologicky vyhraněnými vazbami   ..... 14-23
Melanoleuca stepposa, a less known species with a delimited ecology   Abstract  

VALDA S.: Rhizopogon vinicolor, – kořenovec vínový, nově nalezený druh podzemní houby na území ČR   ..... 1-13
Rhizopogon vinicolor, a newly recorded hypogeous fungus species in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 149, 2021

full issue

7. česko­slovenská mykologická konference, 16.‒18. 9. 2021, Praha (abstrakty přednášek a posterů)   ....   32
7th Czech­Slovak Mycological Conference, September 16‒18, 2021, Prague (abstracts of lectures and posters)   English abstracts

KUBÁTOVÁ A., KOUKOL O.: Rozhovor s Ludmilou Marvanovou při příležitosti jejích 90. narozenin   ..... 25-31
Interview with Ludmila Marvanová at the oportunity of her 90th birthday

KOLÉNYOVÁ M.: Lignikolné huby NPR Žákova hora   ..... 12-24
Lignicolous fungi of Žákova hora National Nature Reserve   Abstract  

VAMPOLA P., VLASÁK J.: Poznámky k některým druhům chorošů. III. Aurantiporus pseudoplacentus   ..... 1-11
Notes on some polypore species. III. Aurantiporus pseudoplacentus   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 148, 2021

full issue

Zprávy z výboru ČVSM (Výročí členů ČVSM v roce 2020)   ....   83
Information from the Board of the Society (Anniversaries of ČVSM members in 2020)

Recenze (Kříž M.: Pavel Špinar (2020) ‒ Vzácné houby Táborska)   ....   79-82
Review (Kříž M.: Pavel Špinar (2020) ‒ Vzácné houby Táborska / Rare fungi of the Tábor region)

SEDLÁŘOVÁ M.: Jubilant Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.   ..... 69-78
Jubilarian Prof. Aleš Lebeda.   Bibliografie Aleše Lebedy

KŘÍŽ M.: Pýchavka ocasatá – Lycoperdon caudatum – v Českém středohoří   ..... 63-68
Lycoperdon caudatum in the České středohoří Mts.   Abstract  

DŘEVOJAN P., DVOŘÁK D., KŘÍŽ M.: Historické a současné rozšíření plešivky fialové (Calvatia fragilis) v České republice a poznámky k její ekologii   ..... 37-62
Historical and current distribution of Calvatia fragilis in the Czech Republic and notes on its ecology   Abstract  

ANTONÍN V., ZÍBAROVÁ L.: Vzácná či přehlížená? Špička kvítkovitá – Marasmiellus humillimus ‒ taxonomie, ekologie a rozšíření v České republice a v Evropě   ..... 28-36
Rare or overlooked? Marasmiellus humillimus ‒ taxonomy, ecology and distribution in the Czech Republic and Europe   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., HOLEC J.: Ztráty a nálezy II.: kornatec černošedý ‒ Scotomyces subviolaceus   ..... 19-27
Lost and found II.: Scotomyces subviolaceus   Abstract  

TOMŠOVSKÝ M., ČAPOUNOVÁ H., ČAPOUN M: Outkovečka libovonná (Metuloidea fragrans) poprvé nalezena   ..... 9-18
v České republice Metuloidea fragrans collected in the Czech Republic for the first time   Abstract  

VAMPOLA P., KUNCA V., VLASÁK J.: Poznámky k některým druhům chorošů. II. Pseudoinonotus tibeticus   ..... 3-8
Notes on some polypore species. II. Pseudoinonotus tibeticus   Abstract  

Volby do výboru naší společnosti už koncem roku 2021 (Výbor ČVSM)   ....   1-2
Elections to the Committee of our Society already at the end of 2021 (Board of the Society)

back to content

 

Mykologické Listy # 147, 2021

full issue

Tradiční československá mykologická konference v roce 2021 bude v Praze   ....   95
The traditional Czech-Slovak mycological conference in 2021 will be in Prague

HOLEC J.: Archiválie Františka Kotlaby jsou uloženy v mykologickém oddělení Národního muzea   ..... 93-94
František Kotlaba’s archives are stored in the Mycological Department of the National Museum)

Recenze (Kubatová A.: Miguel Ulloa et Elvira Aguirre-Acosta ‒ Illustrated Generic Names of Fungi. Etymology, Descriptions, Classifications, and References)   ....   91-92
Review (Kubatova A.: Miguel Ulloa et Elvira Aguirre-Acosta ‒ Illustrated Generic Names of Fungi. Etymology, Descriptions, Classifications, and References)

ANTONÍN V., DVOŘÁK D., MORAVEC J., ŠEVČÍKOVÁ H.: Za Aloisem Vágnerem (26. 6. 1939 ‒ 23. 8. 2020)   ..... 87-90
Alois Vagner passed away (26. June 1939 ‒ 23. August 2020)

NOVÁKOVÁ A.: Klasifikace řadu Eurotiales a přehled současného pojetí rodů Penicillium, Aspergillus a Talaromyces   ..... 68-86
Classification of the order Eurotiales and an overview of the current concept of the genera Penicillium, Aspergillus and Talaromyces   Abstract  

JANDA V., SOUČEK J., OPAT L.: Hřib satan – Rubroboletus satanas – v jižních Čechách   ..... 59-67
Rubroboletus satanas (Boletaceae) in southern Bohemia   Abstract  

KŘÍŽ M.: Nálezy dvou vzácných hnojníků rodu Coprinopsis z exkurze do Šáreckého údolí v Praze v roce 2013   ..... 52-58
Records of two rare species of the genus Coprinopsis from the Šarka valley, Prague 2013   Abstract  

ANTONÍN V., ĎURIŠKA O., JANČOVIČOVÁ S., TOMŠOVSKÝ M.: Neobyčejná variabilita běžné tmavobělky Friesovy ‒ Melanoleuca friesii   ..... 37-51
Unusual variability in the common Melanoleuca friesii   Abstract  

BERAN M., PRAVDA V.: Nový druh pro Českou republiku ‒ Cortinarius lustrabilis ‒ nalezen na Soběslavských blatech   ..... 28-36
A species new to the Czech Republic – Cortinarius lustrabilis – collected at Soběslavska blata peat bog   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Poznámky k růstu kalichovky půvabné – Haasiella venustissima – na Moravě   ..... 19-27
Notes on the growth of Haasiella venustissima in Moravia   Abstract  

KOUT J.: Ekologie a zeměpisné rozšíření lesklokorky Pfeifferovy (Ganoderma cupreolaccatum) v České republice   ..... 10-18
Ecology and geographical distribution of Ganoderma cupreolaccatum in the Czech Republic   Abstract  

VAMPOLA P., KUNCA V., VLASÁK J.: Poznámky k některým druhům chorošů. I. Pouzaroporia subrufa   ..... 3-9
Notes on some polypore species. I. Pouzaroporia subrufa   Abstract  

POUZAR Z.: Co bych vyzdvihnul na Františku Kotlabovi   ..... 1-2
What I would highlight in František Kotlaba’s work

back to content

 

Mykologické Listy # 146, 2020

full issue

Zprávy z výboru ČVSM (Jak naši společnost málem zrušil městský soud v Praze)   ....   63-64
Information from the Board of the Society (How our society was almost dissolved by the Municipal Court in Prague)

BERAN M.: Vladimir Pravda oslavil 70 let   ..... 59-62
Vladimir Pravda’s 70th birthday

HOLEC J.: Rozloučili jsme se s legendou české mykologie – RNDr. Františkem Kotlabou, CSc.   ..... 57-59
Taking leave of František Kotlaba, legend of Czech mycology

JANDA V., OPAT L., JINDŘICH O., HEJL L.: Hřib horský – Butyriboletus subappendiculatus – v Chráněné krajinné oblasti Brdy   ..... 48-56
Butyriboletus subappendiculatus (Boletaceae) in Brdy Protected Landscape Area   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Několik poznámek ke kornatce lilákové – Peniophora lilacea   ..... 39-47
Some notes on Peniophora lilacea   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Poznámky ke kornatcům z rodů Corticium a Marchandiomyces v České republice   ..... 23-38
Notes on Corticium and Marchandiomyces in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H., ANTONÍN V.: Nový nález kriticky ohrožené voskovky příjemné – Porpolomopsis calyptriformis   ..... 15-22
New record of critically endangered species Porpolomopsis calyptriformis   Abstract  

KŘÍŽ M.: Špička stepní – Marasmiellus carneopallidus – na nové lokalitě v Českém středohoří   ..... 9-14
Marasmiellus carneopallidus found at a new locality in the Česke středohoři Mts.   Abstract  

HOLEC J., KOUT J.: Pařezník tuhý ‒ Panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?   ..... 1-8
Panellus ringens – rare or overlooked fungus?   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 145, 2020

full issue

Zprávy z výboru ČVSM (Výročí členů ČVSM v roce 2020)   ....   72
Information from the Board of the Society (Anniversaries of ČVSM members in 2020)

HALASŮ V.: Bibliografie mykologických a lichenologických prací z periodika Studia Botanica Čechoslovaca   ..... 66-71
Bibliography of mycological and lichenological papers from the journal Studia Botanica Čechoslovaca   Abstract  

KOTLABA F., KUČERAK O.: Bibliografie mykologických prací Evžena Wichanského   ..... 62-65
Bibliography of mycological papers published by Evžen Wichansky   Bibliografie Evžena Wichanskeho

TEJKLOVÁ T., SAMKOVÁ V., KNAUEROVÁ M.: Za mykologem Josefem Slavíčkem (1945–2019)   ..... 56-61
Mycologist Josef Slavíček passed away (1945–2019)

DUMALASOVÁ V.: Pavel Bartoš devadesátníkem   ..... 51-56
Pavel Bartoš nonagenarian

HOLEC J.: Houby přírodní rezervace Vlhošť   ..... 40-50
Fungi of Vlhošť Nature Reserve   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Ztráty a nálezy I.: Větvovka svidova ‒ Vuilleminia macrospora   ..... 27-39
Lost and found I.: Vuilleminia macrospora   Abstract  

KŘÍŽ M.: Křehutka Gordonova – Psathyrella gordonii – z Českého středohoří s malými výtrusy   ..... 22-26
Smallspored collection of Psathyrella gordonii from Česke středohoři Mts.   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H., PAVLÍK J.: Pluteus leucoborealis ‒ štítovka severská ‒ podruhé na Slovensku   ..... 11-21
Second find of Pluteus leucoborealis in Slovakia   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J., BOROVIČKA J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius pseudoarcuatorum – pavučinec slzivkovitý   ..... 1-10
Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius pseudoarcuatorum (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 144, 2020

full issue

Zprávy z akcí (Holec J., Koukol O.: Dojmy z 18. kongresu evropských mykologů v Polsku; Koukol O.: Jarní Micromyco 2019; Novotný D.: Seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“)   ....   59-64
Information on mycological activities (Holec J., Koukol O.: Impressions from the 18th Congress of European Mycologists in Poland; Koukol O.: Spring Micromyco 2019; Novotný D.: Conference on The Presence and Prospects of the Use of Macroscopic Fungi)

Recenze (Tomšovský M.: Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela ‒ Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat. Profi Press, 2019)   ....   56-58
Review (Tomšovský M.: Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela ‒ Edible and medicinal fungi and how to grow them. Profi Press, 2019)

HOLEC J.: Boubínský prales a jeho houby v letech 2015‒2019   ..... 39-55
Boubínský virgin forest and its fungi in 2015–2019   Abstract  

KŘÍŽ M.: Nové nálezy vzácné čihovitky blatní – Ascocoryne turficola – v severních Čechách   ..... 32-38
New records of the rare Ascocoryne turficola in northern Bohemia   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice a na Slovensku   ..... 22-31
Amaurodon mustialaensis in the Czech Republic and Slovakia   Abstract  

VAMPOLA P.: Pórnatka Bresadolova (Ceriporia bresadolae) – vzácný dvojník pórnatky purpurové (C. purpurea) – nový druh pro ČR   ..... 17-21
Ceriporia bresadolae – a rare double of Ceriporia purpurea – new to the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., ĎURIŠKA O., JANČOVIČOVÁ S., TOMŠOVSKÝ M.: Tmavobělka bledá ‒ Melanoleuca pallidicutis – málo známá houba vlhkých stanovišť   ..... 11-16
Melanoleuca pallidicutis – a less known fungus from humid habitats   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H., MIČKA M.: První nálezy voskovky narůžovělé ‒ Gliophorus reginae ‒ v České republice   ..... 1-10
First records of Gliophorus reginae in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 143, 2019

full issue

HALASŮ V.: Bibliografie textů s mykologickou a lichenologickou tematikou uveřejněných ve Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci   ..... 65-71
Bibliography of mycological and lichenological texts published in the journal Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci   Abstract  

ANTONÍN V.: Bibliografie mykologických prací z časopisu Moravského zemského muzea v letech 1901‒2018   ..... 59-64
Bibliography of mycological papers published in the journal Časopis Moravského zemského muzea (Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae) in the years 1901‒2018

Recenze   ....   55-58
Review (J. Kubásek; Michel Poulain, Marianne Meyer a Jean Bozonnet: Les Myxomycètes)

JABLONSKÝ I., NOVOTNÝ D., ANTONÍN V.: Odešel RNDr. Václav Šašek, CSc.   ..... 51-54
Václav Šašek deceased

HAGARA L.: In memoriam Ing. Anton Janitor, CSc. (29. 9. 1937 Malá Ida – 9. 7. 2019 Bratislava)   ..... 49-51
Anton Janitor in memoriam

PRÁŠIL K.: K životnímu jubileu RNDr. Aleny Kubátové, CSc.   ..... 44-49
Alena Kubátová’s birthday   Alena Kubátová – Seznam publikovaných prací / List of publications

ANTONÍN V.: Alois Vágner osmdesátiletý   ..... 43-44
Alois Vágner octogenarian   Abstract  

TEJKLOVÁ T. (ED.): Mladí mykologové se sešli již po devatenácté   ..... 31-42
Information from the 19th Meeting of Young Mycologists

ZÍBAROVÁ L.: Přehlížený druh Tremella exigua – rosolovka drobná v ČR /Tremella exigua, an overlooked jelly fungus species in the Czech Republic   .....
25-30   Abstract  

KŘÍŽ M.: Helmovka žlutozelená – Mycena chlorantha – v Českém středohoří   ..... 19-24
Mycena chlorantha in the České středohoří Mts.   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Nález vzácné penízovky nádherné – Marasmiellus luxurians – na Valašsku a poznámky k její variabilitě a rozšíření   ..... 10-18
Record of the rare Marasmiellus luxurians in the Wallachian region and notes on its variability   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., TEJKLOVÁ T.: Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – v České republice   ..... 1-9
Cheimonophyllum candidissimum in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 142, 2019

full issue

HLŮZA B.: Mykologické listy 131–140: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 39-74
Mykologické listy 131–140: contents, index of genera and species

Výročí členů ČVSM v roce 2019   ....   38
Anniversaries of ČVSM members in 2019

Zprávy z výboru ČVSM Mimořádná valná hromada ČVSM schválila doplnění stanov o bod týkající se ochrany hub; Časopis Czech Mycology začal používat systém DOI   ....   35-37
Information from the Board of the Society Extraordinary General Meeting approved the amendment of the Articles of the Society by a point on the protection of fungi; Journal Czech Mycology started to use the DOI system

KOTLABA F.: Neznámý dopis J. Bezděka a V. Luňáčka J. Velenovskému o jejich knize o houbách   ..... 32-34
Unknown letter by J. Bezděk and V. Luňáček to Prof. J. Velenovský about their book on fungi

Recenze   ....   29-31
Review (J. Kubásek)

KOTLABA F.: Doplňky k nekrologu za profesorem dr. A. J. Novackým, PhD.   ..... 27-28
Additions to the obituary of Prof. Dr. A.J. Novacký, PhD

KOKEŠ P.: Jiří Müller, jak jsem ho poznal   ..... 24-26
How I remember Jiří Müller

SEDLÁŘOVÁ M., LEBEDA A.: K devadesátým narozeninám prof. Bronislava Hlůzy   ..... 22-24
90th birthday of Bronislav Hlůza, professor emeritus at the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc

HOLEC J. (ED.): Seminář Novinky studia velkých hub 2019   ..... 18-21
Congress ‘Novelties in macromycete studies 2019

KŘÍŽ M.: Závojenka Jahnova – Entoloma jahnii – nalezena na lišce bledé – Cantharellus pallens   ..... 12-17
Entoloma jahnii found on Cantharellus pallens   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius subtortus – pavučinec olivově žlutý   ..... 1-11
Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius subtortus (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 141, 2019

full issue

Omluva redakce   ....   85
Erratum

KOTLABA F.: Za profesorem dr. A. J. Novackým, PhD.   ..... 81-84
Phytopathologist Professor A.J. Novacký (1933–2014) passed away

NOVÁKOVÁ A., ED.: Workshop MICROMYCO 2018 (abstrakty)   ..... 33-80
Workshop MICROMYCO 2018 (abstracts)

KUBÁTOVÁ A., HUBKA V.: Nález koprofilní houby Penicillium paradoxum na Křivoklátsku   ..... 24-32
Record of the coprophilic fungus Penicillium paradoxum in the Křivoklát region   Abstract  

HOLEC J., BERAN M., BROM M.: Durandiella gallica – vzácná nebo přehlížená houba čerstvě padlých jedlí?   ..... 13-23
Durandiella gallica – rare or overlooked species of freshly fallen fir trees?   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Ekologie a rozšíření hlívy číškovité – Tectella patellaris ‒ v České republice   ..... 1-12
Ecology and distribution of Tectella patellaris in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 140, 2018

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   71
Information from the Board of the Society

WEIGL E., KUNERT J., LENHART K.: Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc. se dožívá 90. Let   ..... 70
90th birthday of Milan Hejtmánek, professor in Medical Mycology at Palacký University, Olomouc

KOTLABA F.: Neobvyklá hostitelská dřevina choroše různopórky pleťové – Abortiporus biennis   ..... 66-69
Unusual woody plant host of the polypore Abortiporus biennis   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách VI: kmenovka bradavkatá – Dendrothele papillata, doplňky k dříve publikovaným druhům a klíč k určování druhů rodu Dendrothele zjištěných v Čechách   ..... 57-65
Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia VI: D. papillata, supplements to some formerly published species, and identification key to species of the genus Dendrothele known in Bohemia   Abstract  

VAMPOLA P., KUNCA V., VLASÁK J.: Příspěvek k poznání vzácné kornatcovité houby ostnatečku pralesního (Steccherinum gracile)   ..... 48-56
Contribution to the knowledge of the rare corticioid species Steccherinum gracile   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Příště šnorchl! – aneb – dva nové druhy pro mykobiotu ČR – Aphanobasidium rubi a Mycena tenuispinosa – nalezeny na území plánované vodní nádrže Šanov   ..... 37-47
Snorkel next time! or: Two new species for the mycobiota of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded at the site of planned Šanov reservoir   Abstract  

KŘÍŽ M.: Poznámky k ekologii kržatky šikmé – Flammulaster limulatus   ..... 32-36
Notes on the ecology of Flammulaster limulatus   Abstract  

ANTONÍN V.: Ekologie a rozšíření hlívičky Wilhelmovy ‒ Hohenbuehelia wilhelmii, vzácného druhu naší mykobioty   ..... 25-31
Ecology and distribution of Hohenbuehelia wilhelmii, a rare species in the Czech Republic   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J.: Společenstva hřibovitých hub České republiky I. Polabské společenstvo teplomilných hřibovitých hub   ..... 1-24
Communities of boletes in the Czech Republic. I. Community of thermophilous boletes in the Polabí region   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 139, 2018

full issue

Valná hromada ČVSM   ....   65-72
General assembly of the Czech Scientific Society for Mycology

KOVAČÍKOVÁ E., VEVERKA K.: K pětaosmdesátinám doc. ing. Dáši Veselého, DrSc.   ..... 60-64
85th birthday of Dáša Veselý   Abstract  

Recenze   ....   50-59
Review (V. Janda et M. Kříž)

TEJKLOVÁ T.: Z 18. setkání mladých mykologů   ..... 42-49
Information from the 18th meeting of young mycologists

ZÍBAROVÁ L.: Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus – znovu nalezena v ČR po 93 letech   ..... 36-41
Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years   Abstract  

VALDA S.: První nález lindtnerovky křídlatovýtrusé (Lindtneria pterospora) v České republice – a třetí v Evropě   ..... 25-35
First record of Lindtneria pterospora in the Czech Republic and third in Europe   Abstract  

KOTLABA F.: Pozoruhodná ekologie, rozšíření a šíření tmavobělky bradavčitonohé – Melanoleuca verrucipes (Agaricales) – v České republice   ..... 16-24
Remarkable ecology, distribution and spread of the agaric Melanoleuca verrucipes in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Gliophorus sciophanus ‒ voskovka cihlová – vzácný klenot našich pastvin   ..... 3-15
Gliophorus sciophanus, rare jewel of our pastures   Abstract  

HOLEC J.: Nový výbor České vědecké společnosti pro mykologii   ..... 1-2
New committee of the Czech Scientific Society for Mycology

back to content

 

Mykologické Listy # 138, 2018

full issue

HAGARA L.: 26. Stretnutie slovenských a českých mykológov   ..... 75
26th Meeting of Slovak and Czech mycologists

HROUDA P., HOLEC J., MATOUŠ J.: 5. Česko -slovenská mykologická konference v Brně   ..... 72-75
5th Czech -Slovak Mycological Congress in Brno

Výročí členů ČVSM v roce 2018   ....   71
Anniversaries of ČVSM members in 2018

NOVÁKOVÁ A.: Prof. Martha Christensen a prof. Walter Gams odešli   ..... 69-71
Prof. Martha Christensen and prof. Walter Gams passed away

KABÁT V.: Ing. Anton Janitor, PhD. 80ročný   ..... 67-69
Anton Janitor octogenarian

Recenze (D. Novotný)   ....   65-67
Review (D. Novotný)

NOVÁKOVÁ A., KOLAŘÍK M.: Historické a současné pojetí rodu Penicillium   ..... 41-64
Historical and current conception of the genus Penicillium   Abstract  

KŘÍŽ M., VALDA S.: Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem – lokalita s výskytem zajímavých druhů závojenek (Entoloma)   ..... 34-40
Vrchbělá near the town of Bělá pod Bezdězem – a locality of interesting Entoloma species   Abstract  

TOMŠOVSKÝ M.: Historické a současné trendy v taxonomii a biodiverzitě chorošů   ..... 24-33
Historical and current trends in the taxonomy and biodiversity of polypores   Abstract  

KŘÍŽ M.: Krásnopórka citronová – Albatrellus citrinus – v Javorníkách   ..... 20-23
Albatrellus citrinus in the Javorníky Mts.   Abstract  

VALDA S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – III. díl   ..... 1-19
Contribution to the knowledge of our hypogeous fungi – part III   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 137, 2018

full issue

Výročí členů ČVSM v roce 2017   ....   91
Anniversaries of ČVSM members in 2017

HLŮZA B.: Ing. Jiří Lazebníček (9. 6. 1934 – 6. 4. 2017)   ..... 88-90
Jiří Lazebníček (9 June 1934 – 6 April 2017)

JANKOVSKÝ L.: Vzpomínka na prof. Ing. Aloise Černého, DrSc.   ..... 85-88
A remembrance on Prof. Alois Černý

KOTLABA F., POUZAR Z.: In memoriam RNDr. Mirko Svrček, CSc.   ..... 81-85
In memoriam Mirko Svrček

Recenze (J. Marková)   ....   79-80
Review (J. Marková)

KOTLABA F., POUZAR Z.: Doplněk do Bibliografie J. Svrčkové   ..... 79
Supplement to the bibliography of J. Svrčková

HOLEC J.: Různé přístupy k určování velkých hub   ..... 75-78
Approaches to the identification of macrofungi   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Co se nám podařilo objevit v mykologii   ..... 69-74
What we managed to discover in mycology   Abstract  

KOTLABA F.: Šestý příspěvek k houbám Soběslavských blat   ..... 61-68
Sixth contribution on the fungi of Soběslavská blata peat -bogs   Abstract  

HAGARA L.: Opätovný nález Pseudolagarobasidium conspicuum (Hyphoradulum conspicuum) v Čechách   ..... 57-60
Pseudolagarobasidium conspicuum (Hyphoradulum conspicuum) re -collected in Bohemia, Czech Republic   Abstract  

MAŇÁK R.: První český nález palečky zrzavé – Tulostoma fulvellum   ..... 48-56
First find of Tulostoma fulvellum in the Czech Republic   Abstract  

JINDŘICH O.: Ramaria testaceoflava ‒ kuřátka rýhovaná. Několik poznámek k novému druhu pro mykobiotu České republiky   ..... 43-47
Ramaria testaceoflava – several notes on the first record in the Czech Republic   Abstract  

KŘÍŽ M., GRACA M., BALNER V., KOLAŘÍK M.: Pavučinec Laberové – Cortinarius laberiae – v České republice   ..... 34-42
Cortinarius laberiae in the Czech Republic   Abstract  

VAŠUTOVÁ M.: Galerina subclavata ‒ čepičatka alpinská, vzácnější druh čepičatky rostoucí na hranici lesa v Krkonoších   ..... 25-33
Galerina subclavata ‒ a rare species growing at the tree line in the Giant Mountains   Abstract  

KŘÍŽ M., KNEIFL J.: : Nové nálezy šťavnatky slizoprstenné – Hygrophorus gliocyclus – v Čechách   ..... 20-24
Hygrophorus gliocyclus – new localities in Bohemia   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Mycena crocata var. vogesiana, vzácná a málo známá varieta helmovky šafránové   ..... 11-19
Mycena crocata var. vogesiana, a rare and less known variety   Abstract  

KŘÍŽ M., ZÍBAROVÁ L.: Leucoagaricus subvolvatus a Leucoagaricus gauguei – dva zajímavé druhy bedel nalezené v severních Čechách   ..... 1-10
Leucoagaricus subvolvatus and Leucoagaricus gauguei – two interesting species found in northern Bohemia   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 136, 2017

full issue

SÁDLÍKOVÁ M., KOUT J.: Bibliografie mykologických a lichenologických prací publikovaných v časopise Erica   ..... 83
Bibliography of mycological and lichenological papers published in the Erica journal   Abstract  

HOLEC J., BERAN M., KŘÍŽ M.: Indikační druhy hub v metodikách pro hodnocení kvality typů přírodních stanovišť (habitatů)   ..... 75
Indicator fungi in methods for assessing the quality of natural habitats   Abstract  

KŘÍŽ M., ŠPINAR P., VALDA S.: Zajímavé druhy hub z lokality Slavnice u Pořežan v jižních Čechách   ..... 61
Interesting macromycetes from the locality of Slavnice near Pořežany, South Bohemia   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Doplněk k lokalitám ostnatečku Bourdotova – Steccherinum bourdotii ‒ v Čechách   ..... 57
Additional localities of Steccherinum bourdotii in Bohemia   Abstract  

KOTLABA F.: Třetí lokalita choroše outkovečky Niemelaovy – Antrodiella niemelaei – v ČR a zajímavosti s tímto druhem spojené   ..... 54
Third locality of the polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic and interesting facts connected with this species   Abstract  

HAGARA L.: Climacodon pulcherrimus na Slovensku   ..... 49
Climacodon pulcherrimus in Slovakia   Abstract  

HOLEC J., KUČERA T., KOLAŘÍK M.: Vzácný lošák Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) poprvé doložen z České republiky   ..... 41
The rare hydnoid fungus Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) documented from the Czech Republic for the first time   Abstract  

KŘÍŽ M.: Lošák oranžovonohý – Sarcodon martioflavus – v Česke republice   ..... 33
Sarcodon martioflavus in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Doplňující informace k nálezům špičky břečťanové, její další lokality a nové poznatky k jejímu rozšíření a ekologii v České republice   ..... 29
Additional information on collections of Marasmius epiphylloides, new localities of this species, and new information on its distribution and ecology in the Czech Republic   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., EGERTOVÁ Z., DVOŘÁK R.: K novým nálezům kalichovky namodralé – Chromosera cyanophylla v ČR   ..... 23
On new records of Chromosera cyanophylla in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Nepřehlédnutelná vzácná muchomůrka tlustopochvá – Amanita pachyvolvata   ..... 12
Amanita pachyvolvata, a conspicuous rare Amanita species   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý   ..... 1
Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius percomis (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 135, 2017

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   105
Information from the Board of the Society

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Workshop Micromyco 2016   ..... 64-104
Micromyco 2016 Workshop

ZAVADIL V., GREMLICA T.: Nález chřapáče bělonohého (Helvella spadicea) ve Zlínském kraji   ..... 57-63
Record of Helvella spadicea in the Zlín Region   Abstract  

JANDA V., OPAT L., PAVELKA T.: Neobvyklá lokalita hřibu satana – Rubroboletus satanas – v Praze na Strahově   ..... 52-56
Unusual locality of Rubroboleuts satanas at Strahov, Prague – 52-56   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M.: Evropské druhy hřibů rodu Butyriboletus   ..... 11-51
European representatives of the genus Butyriboletus   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: První nálezy špičky břečťanové – Marasmius epiphylloides – v Čechách a na Moravě   ..... 1-10
First collections of Marasmius epiphylloides in Bohemia and Moravia   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 134, 2016

full issue

HOLEC J.: Vzpomínka na Emila Dlouhého   ..... 84-85
Remembering Emil Dlouhý

KOTLABA F.: Jak jsem v průhonickém parku nenašel některé nápadné houby   ..... 81-83
How I have missed some conspicuous fungi in Průhonice Park near Prague

ŠEVČÍKOVÁ H.: Zajímavé nálezy makromycetů přírodní rezervace Jelení žlíbek   ..... 70-80
Interesting finds of macromycetes in Jelení žlíbek Nature Reserve   Abstract  

JINDŘICH O.: Ramaria ochracea ‒ kuřátka okrová, několik poznatků k tomuto druhu   ..... 64-69
Some remarks on Ramaria ochracea   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon – velmi vzácný choroš s ostnitým hymenoforem   ..... 55-63
Spongipellis pachyodon, a very rare polypore with hydnoid hymenophore   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M.: Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry   ..... 42-54
Focused on sedges – Epithele typhae and Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota   Abstract  

KŘÍŽ M.: Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus – v České republice a Itálii   ..... 34-41
Cortinarius ionochlorus in the Czech Republic and Italy   Abstract  

SLAVÍČEK J.: Vzácné a zajímavé makromycety z inventarizačních mykologických průzkumů v Jizerských a Orlických horách 1. Deconica moelleri (lysohlávka Møllerova) – nalezena v ČR po 71 letech   ..... 22-33
Rare and interesting macromycetes from mycological inventories in the Jizerské hory Mts. and Orlické hory Mts. 1. Deconica moelleri found in the Czech Republic after 71 years   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M., REJSEK J.: Zástupci rodu Xerocomus rostoucí v České republice a taxonomické novinky v této skupině hřibů   ..... 1-21
Representatives of the genus Xerocomus in the Czech Republic and taxonomical novelties in this group   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 133, 2016

full issue

NOVÁKOVÁ A.: Výročí členů ČVSM v roce 2016   ..... 60
Anniversaries of ČVSM members in 2016

KOTLABA F.: Dr. Slavomil Hejný a jeho vztah k mykologii   ..... 57-59
Dr. Slavomil Hejný and his interest in mycology

SÁDLÍKOVÁ M., KOUT J.: Významné druhy stopkovýtrusných hub z PR Dlouhý vrch v Českém lese   ..... 51-56
Significant Basidiomycota from Dlouhý vrch Nature Reserve, Bohemian Forest   Abstract  

MAŇÁK R.: Hypoxylon ticinense – zajímavý druh pyrenomycetu   ..... 44-50
Hypoxylon ticinense – an interesting pyrenomycetous species   Abstract  

DŘEVOJAN P., DVOŘÁK D., SALAŠ J.: Nové poznatky o rozšíření a ekologii zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě   ..... 37-43
New information on the occurrence and ecology of Irpicodon pendulus in Moravia (Czech Republic)   Abstract  

KOTLABA F., VAMPOLA P.: Druhá lokalita velmi vzácného rozlitého choroše Antrodiella niemelaei v ČR   ..... 31-36
Another locality of the very rare resupinate polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J., KUČERA T., HROUDA P., BUREL J.: Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice   ..... 19-30
Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) grows again in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka Hongova ‒ Pluteus hongoi ‒ první určené nálezy z České republiky a Slovenska   ..... 8-18
Pluteus hongoi ‒ the first identified collections from the Czech Republic and Slovakia   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M., GÜNTHER B.: První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice   ..... 1-7
The first record of Gloiocephala menieri in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 132, 2016

full issue

Informácia o mykologických akciach na Slovensku v roku 2016   ....   62-63
Information on mycological meetings in Slovakia in 2016

KUNCA V.: 4. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia vo Zvolene   ..... 61
4th Czech-Slovak scientific mycological congress in Zvolen (Slovakia)

HOLEC J.: Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence mykologického oddělení Národního muzea   ..... 59-60
Two congresses to the 50th anniversary of the independent existence of the Mycological Dept. of the National Museum

HOLEC J.: Ilustrace hub akademického malíře Bohumila Vančury darovány do sbírek Národního muzea   ..... 54-58
Illustrations of fungi by academic paintner Bohumil Vančura donated to the collections of the National Museum

ŠANDOVÁ M.: 90 let RNDr. Mirko Svrčka, CSc.   ..... 53
RNDr. Mirko Svrček, CSc. nonagenarian

KOTLABA F.: Používejme pro Lactarius deliciosus druhové jméno ryzec borový!   ..... 50-52
Let’s use the Czech name ‘ryzec borový’ for Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray!

JABLONSKÝ I., NOVOTNÝ D.: Podmínky v substrátu hlívy ústřičné ve vztahu k výskytu Trichoderma pleuroti   ..... 41-49
Conditions in Pleurotus ostreatus substrate in relationship to occurrence of Trichoderma pleuroti   Abstract  

VLASÁK J.: Taxonomické novinky ve skupině outkovek s hnědou hnilobou (Antrodia s. l., chorošovité, Polyporaceae)   ..... 33-40
Taxonomical novelties in Antrodia s.l. (Polyporaceae)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M.: Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné – Vuilleminia cystidiata se zvláštním zaměřením na severozápadní Čechy   ..... 22-32
Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata with special focus on NW Bohemia   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR – Cortinarius odorifer – pavučinec anýzový   ..... 13-21
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic – Cortinarius odorifer (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Přírodní park Baba – neočekávaně bohatá lokalita druhů čeledi Pluteaceae   ..... 4-12
Baba Nature Park – an unexpectedly rich locality of species of the Pluteaceae family   Abstract  

KŘÍŽ M.: Další nové lokality palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách a mapka jejího současného rozšíření   ..... 1-3
Tulostoma pulchellum – new localities in Bohemia and map of its current distribution   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 131, 2016

full issue

HLŮZA B.: Mykologické listy 121–130: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 46
Mykologické listy 121–130: contents, index of genera and species

MAŇÁK R.: 23. jarní setkání českých a slovenských mykologů   ..... 43-45
23rd Spring meeting of the Czech and Slovak mycologists

REDAKCE: Editor   ..... Deceased (Zdeněk Moravec)
Úmrtí (Zdeněk Moravec)

HOLEC J.: Vladimír Antonín šedesátiletý   ..... 39
Vladimír Antonín 60 years old

LIŠKA J.: Neznámý sběratel Celestýn Opitz   ..... 35-38
Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S.: Bibliografia mykologických prác publikovaných v časopise Acta Botanica Universitatis Comenianae   ..... 32-34
Bibliography of mycological papers published in journal Acta Botanica Universitatis Comenianae   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Poznámky k ekologii dvou druhů chorošů: ostropórky rozlité – Oxyporus obducens a ostropórky lužní – Oxyporus latemarginatus   ..... 26-31
To the ecology of two species of polypores: Oxyporus obducens and Oxyporus latemarginatus   Abstract  

KŘÍŽ M.: Šedesát let hvězdovky Pouzarovy – Geastrum pouzarii   ..... 10-25
Sixty years of Geastrum pouzarii   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Nové nálezy řasnatky modromléčné – Peziza saniosa v České republice   ..... 1-9
New finds of Peziza saniosa in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 130, 2015

full issue

Výročí členů ČVSM v roce 2015   ....   66
Anniversaries of ČVSM members in 2015

Zprávy z výboru ČVSM   ....   65
Information from the Board of the Society

Recenze [J. Holec a D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub]   ....   59
Review [J. Holec and D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub]

KOTLABA F.: Sto let od smrti mykologa J. Bezděka   ..... 57
100 years since the death of the mycologist J. Bezděk

ANTONÍN V.: Jiří Müller – 90 let   ..... 55
90th birthday of Jiří Müller

DVOŘÁK D., KŘÍŽ M., NOVOTNÝ D.: Přehled druhů nalezených během exkurzí při 11. setkání mladých mykologů v Arnolticích na Frýdlantsku a Jizerských horách   ..... 48
List of collections of fungi found during excursions of the 11th Meeting of young mycologists in Arnoltice, Frýdlant region and Jizerské hory Mts.

KOTLABA F., POUZAR Z.: Jak jsme před mnoha lety mykologizovali na Slovensku   ..... 43
How we were collecting fungi in Slovakia many years ago

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky   ..... 39
How to work with types in mycology. 3. Designation of lectotypes, neotypes and epitypes, and concluding remarks   Abstract  

KOTLABA F., ANTONÍN V.: Doplněk k článku o strmělce kmenové – Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014)   ..... 38
Addition to a paper about Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014)

EGERTOVÁ Z.: Nález řasnatky drsnoplodé ‒ Plicaria trachycarpa v severních Čechách   ..... 32
A find of Plicaria trachycarpa (Curr.) Boud. in North Bohemia   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Kořenovec huňaťoučký – Rhizopogon villosulus – nový druh podzemky pro Českou republiku   ..... 25
Rhizopogon villosulus – a hypogeous species new to the Czech Republic   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Ekologie, rozšíření a šíření ostnatečku bourdotova – Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s. l.) – v Čechách   ..... 19
Ecology, distribution and spread of Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s.l.) in Bohemia   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka běloučká – Pluteus inquilinus – vzácný druh naší mykobioty   ..... 12
Pluteus inquilinus, a rare species of our mycobiota   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý   ..... 5
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius velicopia (Phlegmacium)   Abstract  

KŘÍŽ M.: Hřib satan – Boletus satanas – roste i na Ústecku   ..... 1
Boletus satanas found in the vicinity of Ústí nad Labem   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 129, 2015

full issue

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Workshop Micromyco 2014 – abstrakty   ..... 17
Micromyco Workshop 2014 – abstracts

Zprávy z výboru ČVSM   ....   15
Information from the Board of the Society

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů   ..... 9
How to work with types in mycology. 2. Registration of nomenclatural novelties, correct process of publishing names and designation of types   Abstract  

KOTLABA F.: Nálezy vzácné lupenaté houby strmělky kmenové – Clitocybe truncicola – v České republice a její ekologie   ..... 4
Finds of the rare agaric Clitocybe truncicola in the Czech Republic and its ecology   Abstract  

KUČERA V., LIZOŇ P., GAISLER J., HUSTAD V.P.: Geoglossum simile – jazýček podobný a jeho rozlišovanie   ..... 1
Earth -tongue Geoglossum simile and its distinction   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 128, 2014

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   57
Information from the Board of the Society

Výročí členů ČVSM v roce 2014   ....   56
Anniversaries of Society members in 2014

KOTLABA F., POUZAR Z.: Šedesátiny RNDr. Libuše Kotilové   ..... 54
Libuše Kotilová sexagenarian

JANDA V., OPAT L.: Sedmdesáté narozeniny mykologa Josefa Šutary   ..... 50
Josef Šutara septuagenarian

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla   ..... 36
How to work with types in mycology. 1. Basic terms and principles   Abstract  

GAISLER J., SUPEK Š.: Wynnella silvicola v Krušných horách   ..... 32
Wynnella silvicola in the Krušné hory Mts.   Abstract  

KUČERA V., LIZOŇ P., TOMŠOVSKÝ M., KUČERA J., GAISLER J.: Dva podobné drobnojazýčky Microglossum viride a M. Griseoviride   ..... 29
Two similar green earth tongues, Microglossum viride and M. griseoviride   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Hypomyces porphyreus, neobvyklý dvojník rodu housenice (Cordyceps s. l.)   ..... 22
Hypomyces porphyreus, an unusual double of the genus Cordyceps   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka klamná – Pluteus insidiosus – vzácná a méně známá štítovka   ..... 16
Pluteus insidiosus, a rare and less known Pluteus species   Abstract  

KŘÍŽ M.: Hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum – nalezena na Řípu a poznámky k jejímu rozšíření v ČR   ..... 10
Geastrum hungaricum – find on Říp hill and notes on its distribution in the Czech Republic   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný   ..... 1
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius joguetii (Phlegmacium, Cortinariaceae)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 127, 2014

full issue

Informace z valné hromady ČVSM   ....   47
Information from the general meeting of the Society

ANTONÍN V.: Vzpomínáme nedožitých 85 let ing. Jana Kuthana   ..... 46
A remembrance of Jan Kuthan on the occasion of the 85th anniversary of his birthday

KOTLABA F., POUZAR Z.: 112 let od narození moravského mykologa Dr. Františka Šmardy (1902–1976)   ..... 45
112 years since the birthday of Moravian mycologist František Šmarda (1902–1976)

MÜLLER J.: Zemřela Milada Součková   ..... 41
Milada Součková deceased

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřela RNDr. Jiřina Svrčková   ..... 40
Jiřina Svrčková deceased

ANTONÍN V.: 85 let prof. Ing. Aloise Čeraného, DrSc. /To the 85th birthday of Alois Černý   .....
39

KOTLABA F., POUZAR Z.: Devadesát let mykologa RNDr. Petra Fragnera a jeho ženy Bedřišky   ..... 37
Mycologist Petr Fragner and his wife Bedřiška nonagenarians   Bibliografie RNDr. Petra Fragnera

NOVOTNÝ D.: Recenze V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Houby jako lék   ..... 34
Review V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Fungi as drugs

HAJŠMANOVÁ P., KOUT J.: Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic   ..... 30
Mycological inventory of Borek u Velhartic Nature Reserve   Abstract  

KLOUDA K., KUBÁTOVÁ H., PLACÁKOVÁ H., WEISHEITELOVÁ M.: Odolnost vybraných exotických dřev vůči dřevomorce domácí (Serpula lacrymans)   ..... 18
Resistance of selected exotic woods to Serpula lacrymans   Abstract  

POUZAR Z.: Rozdělme pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum – na dva samostatné druhy   ..... 15
An attempt to divide Stereum sanguinolentum into two separate species   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Kosmatička hnědá – Sphaerosporella brunnea v České republice   ..... 9
Sphaerosporella brunnea in the Czech Republic   Abstract  

TEJKLOVÁ T. JINDŘICH O., KRAMOLIŠ J.: Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách   ..... 1
Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) found in Bohemia (Czech Republic)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 126, 2014

full issue

Redakce   ....   43
Editorial board

Zprávy o akcích   ....   42
News about activities

KOLAŘÍK M.: Odešla doktorka Sylva Pažoutová   ..... 40
Dr. Sylva Pažoutová deceased

PEŠKOVÁ V.: K pětašedesátinám lesnického fytopatologa RNDr. Františka Soukupa, CSc.   ..... 37
To 65th birthday of forestry phytopatologist Dr. František Soukup, CSc.   Bibliografie Františka Soukupa

KUBÁTOVÁ A.: Jubileum Marie Váňové – 70 let   ..... 34
To Marie Váňová’s 70th birthday   Bibliografie prací M. Váňové   Abstract  

KUBÁTOVÁ A.: Velký úspěch naší mykologie: Mikroskopická houba Ochroconis lascauxensis je uvedena na seznamu „Top 10 New Species 2013“   ..... 33
A big succsess of our mycology: the microscopical fungus Ochroconis lascauxensis is mentioned in the “Top 10 New Species 2013” list

HOLEC J., PEŠICOVÁ K.: Bibliografie mykologických prací ze Sborníku Národního muzea a výzva k tvorbě podobných soupisů pro další časopisy   ..... 26
Bibliography of mycological papers published in Acta Musei Nationalis Pragae, and an invitation to produce similar surveys for other Czech journals   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na slovensku - 5   ..... 20
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia - 5   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Paluška hasivková - Typhula quisquiliaris opět nalezena v České republice   ..... 12
Typhula quisquiliaris refound in the Czech Republic   Abstract  

ČERVENKA J.: Mycena alphitophora – zaujímavá prilbička z orchideového substrátu   ..... 7
An interesting Mycena species from orchid substrate   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR Cortinarius caesiocanescens – pavučinec modrošedý   ..... 1
Cortinarius caesiocanescens (Cortinariaceae, Phlegmacium) recorded in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 125, 2013

full issue

3. Česko -slovenská vědecká mykologická konference - abstrakty příspěvků   ....   1-73

back to content

 

Mykologické Listy # 124, 2013

full issue

Recenze (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari)   ....   46
Review (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari)

Zprávy o akcích (13. setkání mladých mykologů)   ....   45
Events (13th Meeting of young mycologists)

JANČOVIČOVÁ S.: Jubilantka doc. RNDr. Erika Záhorovská, CSc.   ..... 44
To Erika Záhorovská’s 75th birthday

KOTLABA F., POUZAR Z.: Za mykologem Karlem Čížkem (1935–2013)   ..... 40-43
In memory of Czech mycologist Karel Čížek (1935–2013)   Abstract  

GLEJDURA S.: Nové nálezy bazídiových a vreckatých húb v Stolických vrchoch (Slovensko)   ..... 15-39
New records of Basidiomycota and Ascomycota in the Stolické vrchy Mts. (Slovakia)   Abstract  

ČÁP J.: Vybrané askomycety z nálezů v roce 2012 ze severního Horácka (Morava)   ..... 7-14
Finds of selected ascomycetes in northern Horácko (Moravia) in 2012   Abstract  

EGERTOVÁ Z., SOCHOR M.: Pholiotina aeruginosa: nový druh pro ČR   ..... 1-6
Pholiotina aeruginosa: a species new to the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 123, 2013

full issue

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Abstrakty příspěvků prezentované na workshopu MICROMYCO 2012   ..... 26
Abstracts from the workshop MICROMYCO 2012

Zprávy z výboru ČVSM   ....   24-25
Information from the Board of the Society

Zprávy o akcích (Konference Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby)   ....   22-23
News about activities (Congress Why and how to protect fungi)

KOUT J.: Šedesát pět let mykologa docenta RNDr. Josefa Vlasáka, CSc.   ..... 16-21
Sixty five years of mycologist Josef Vlasák   Abstract  

ZÍBAROVÁ L: Šedesát let Anny Lepšové CSc.   ..... 14-17
Anna Lepšová sexagenarian

KOTLABA F.: Druhý nález velmi vzácné lupenaté houby Leucopaxillus rhodoleucus v Čechách   ..... 8-13
Second find of the very rare agaric Leucopaxillus rhodoleucus in Bohemia   Abstract  

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový   ..... 1-7
Rare and interesting Cortinatius species in the Czech Republic. Cortinarius croceocaeruleus (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 122, 2013

full issue

Volby 2013   ....   43
2013 Elections

Zprávy o akcích (3. česko -slovenská vědecká mykologická konference; přednášky brněnské pobočky)   ....   41
News about activities (3. Czech -Slovak Mycological Congress 2013; Lectures of the Brno branch)

Zprávy z výboru ČVSM   ....   38
Information from the Board of the Society

PRÁŠIL K., POUZAR Z.: K životnímu jubileu RNDr. Jaroslavy Markové, CSc.   ..... 29
To the anniversary of Jaroslava Marková

ANTONÍN V.: Sedmdesát let Jiřího Moravce   ..... 28
Jiří Moravec septuagenarian

KABÁT V.: Ing. Anton Janitor, Ph.D. 75 – ročný   ..... 25
Anton Janitor 75 years old

ANTONÍN V.: Recenze (Zlatko Ivec: Gobe 1.)   ..... 24
Review (Zlatko Ivec: Gobe 1.)   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Recenze (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests)   ..... 21
Review (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests)

KOKEŠ P.: Parazitické houby na kyhance sivolisté na Moravě   ..... 17
Parasitic fungi on Andromeda polifolia in Moravia   Abstract  

HAGARA L.: Sarcoporia polyspora – prvý nález na Slovensku   ..... 16
Sarcoporia polyspora – first find in Slovakia   Abstract  

HAGARA L.: Leptoporus mollis (Pers.) Quél. nájdený na Slovensku aj v nížine a pahorkatine   ..... 14
Leptoporus mollis (Pers.) Quél. in Slovakia also found at lower altitudes   Abstract  

KŘÍŽ M.: Zemnička žlutavá – Boubovia luteola – v Českém středohoří   ..... 9
Boubovia luteola in the České středohoří Mountains   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XXIX. Tomentella atrovirens – vatička tmavozelená   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XXIX. Tomentella atrovirens   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 121, 2012

full issue

HLŮZA B.: Mykologické listy 111–120: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 33
Mykologické listy 111–120: contents, index of genera and species

KOUKOL O.: Zapomenutý přínos Bohumila Shimka (1861–1937) mykologii   ..... 27
Bohumil Shimek's (1861–1937) forgotten contribution to mycology   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Prof. Dr. Erast Parmasto (1928–2012)   ..... 25
Erast Parmasto (1928–2012)

KOLAŘÍK M.: Prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. Sedmdesátníkem   ..... 23
Zdeněk Hubálek septuagenarian

BARTOŠ P.: Recenze (Zdeněk Urban a Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky))   ..... 21
Review (Zdeněk Urban and Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky))

VIHONSKÁ Z., PACEKOVÁ J., OLEJNÍKOVÁ P.: Využitie vlastností a produkčných schopností húb z rodu Trichoderma   ..... 9
Application of characters and production capability of fungi of the genus Trichoderma   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách V: kornatec maličký – D. minutissima a kornatec mandlovýtrusý – D. amygdalispora   ..... 6
Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia V: D. minutissima and D. amygdalispora   Abstract  

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice   ..... 1
First record of Cortinarius solis -occasus (Cortinariaceae, Telamonia) in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 120, 2012

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35
Information from the Board of the Society

KOTLABA F., KUBÁTOVÁ A.: Za mykoložkou doc. RNDr. Olgou Fassatiovou, CSc.   ..... 32
Mycologist Olga Fassatiová passed away

LIZOŇ P.: Jubileum Laja Varnu   ..... 31
Lajo Varjú sexagenarian

ŠAŠEK V.: Sedmdesátiny ing. Ivana Jablonského, CSc.   ..... 29
Ing. Ivan Jablonský, PhD septuagenarian

ONDŘEJ M., ONDRÁČKOVÁ E.: Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám   ..... 24
Antagonistic and mycoparasitic efficacy of Clonostachys and Chaetomium strains against selected pathogenic fungi   Abstract  

STREIBLOVÁ E., GRYNDLEROVÁ H., GRYNDLER M.: Lanýže: mykologické téma v evropském kontextu   ..... 14
Truffles: a mycological topic in the European context   Abstract  

JINDŘICH O., KŘÍŽ M.: Nové nálezy plošnatky hlízovité – Tremellodendropsis tuberosa – v České republice   ..... 8
New finds of Tremellodendropsis tuberosa in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J.: Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy   ..... 1
Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – two very similar species   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 119, 2012

full issue

Cyklus mykologických přednášek, Praha 2012   ....   39

Zprávy z výboru ČVSM   ....   38

HOLEC J.: Česky se nové taxony nepopisují – co v knize Holubinky být nemělo a jak se taxonomické novinky správně zveřejňují   ..... 34

Redakce - Úmrtí (Vlastislav Jančařík)   ....   34

BERAN M.: Pavel Špinar oslavil šedesátiny   ..... 31

TONDL F.: Sedmdesát let Ing. Tomáše Papouška   ..... 29

KOTLABA F.: Osmdesátiny prom. biol. Zdeňka Pouzara, CSc., a naše společná cesta mykologií   ..... 24

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Zajímavé nálezy hub z okolí zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí   ..... 17
  Abstract  

KOTLABA F.: Nová bohatá lokalita velmi vzácné kůžičky bledohnědé – Cytidiella albomellea (Corticiaceae s. l.) – v Čechách   ..... 10
  Abstract  

BIEBEROVÁ Z.: Amanita umbrinolutea, Amanita battarrae – synonyma nebo dva druhy?   ..... 5
  Abstract  

VLASÁK J., VAMPOLA P., KOUT J.: Nový nález pórnatky vláknité – Anomoloma myceliosum – v České republice   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 118, 2011

full issue

ANTONÍN V.: Dva nové mykologické časopisy   ..... 43

ANTONÍN V., VÁGNER A.: Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2012   ..... 42

ANTONÍN V., TOMŠOVSKÝ M.: XVI. kongres evropských mykologů, Řecko 2011   ..... 41

KOTLABA F., POUZAR Z.: Šedesátiny mykologa Petra Vampoly   ..... 36

KLÁN J.: Šedesát let doc. RNDr. Pavla Cudlína, CSc.   ..... 28

STRNADOVÁ V., ČERNÝ K: Životní jubileum RNDr. Boženy Gregorové, CSc. – 70 let   ..... 26

KLÁN J.: Osmdesát let doc. RNDr. Josefa Chalupského   ..... 25

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách IV: kornatec vrbomilný –v D. salicicola a kornatec dvouvýtrusý – D. bisporigera   ..... 20
  Abstract  

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice   ..... 16
  Abstract  

DVOŘÁK D.: Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii   ..... 7
  Abstract  

HOLEC J.: Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 117, 2011

full issue

HOLEC J.: Mykologické oddělení Národního muzea se přestěhovalo do nových depozitářů v Praze - Horních Počernicích   ..... 42
  Abstract  

Zprávy z výboru ČVSM   ....   40

ANTONÍN V., HOLEC J.: Šedesát let ing. Jana W. Jongepiera   ..... 37

KOTLABA F., POUZAR Z.: Osmdesát let ing. Jiřího Valtra   ..... 36

KOTLABA F.: Osmdesát let mykologa Mgr. Zdeňka Moravce   ..... 33

MÜLLER J.: Poznámky a doplnění k článku H. Janďourkové: Houby energeticky významných bylin   ..... 31

JINDŘICH O.: Ouško pestré – Otidea mirabilis v České republice   ..... 27
  Abstract  

VALDA S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – II. část: Basidiomycota   ..... 10
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVIII. Tomentella caesiocinerea – vatička modrošedá   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 116, 2011

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   53

PIECKOVÁ E.: K významnému životnému jubileu MUDr. Zdenky Jesenskej, DrSc.   ..... 51

KLÁN J., ANTONÍN V.: Šedesátiny PhDr. Rostislava Fellnera, CSc   ..... 44

SEDLÁŘOVÁ M.: Životní jubileum prof. ing. Aleše Lebedy, DrSc. – 60 let   ..... 42

KOVAŘÍČKOVÁ A.: Endofytické houby v druhotně ztloustlých částech rostlin   ..... 33
  Abstract  

GÁPEROVÁ S., GÁPER J.: Výskyt trúdnika Fomes fomentarius v urbánnom prostredí Slovenska   ..... 25
  Abstract  

HAGARA L.: Prvé nálezy Sistotrema subtrigonospermum na Slovensku a v Českej republike   ..... 24
  Abstract  

VAMPOLA P.: Poznámky k evropským druhům rodu outkovečka – Antrodiella   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 115, 2011

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   43

Zprávy o akcích (Antonín V., Tomšovský M.: 19. setkání českých a slovenských mykologů)   ....   42

KOTLABA F., POUZAR Z.: Vzpomínka na polského mykologa prof. dr. W. Wojewodu (1932–2010)   ..... 41

DECKEROVÁ H.: Ing. Jiří Lederer v klubu šedesátníků   ..... 39

ZAVŘEL J.: Herbert Tichý – 75 let   ..... 38

KOTLABA F., POUZAR Z.: Osmdesát let mykoložky RNDr. Růženy Krejzové, CSc.   ..... 37

JULÁK J., PAZLAROVÁ J., SAVICKÁ D., SCHOLTZ V., SOUŠKOVÁ H.: Fungicidní vlastnosti korónového výboje   ..... 28
  Abstract  

JANĎOURKOVÁ H.: Houby energeticky významných bylin   ..... 22
  Abstract  

HAGARA L.: Identifikácia floristických lokalít Johanna Hrubyho v Považskom Inovci na západnom Slovensku   ..... 16

KŘÍŽ M.: Nové nálezy palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách   ..... 8
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách III: kornatec pórkový – D. alliacea a kornatec našedlý – D. griseocana   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 114, 2010

full issue

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Abstrakty příspěvků z workshopu MICROMYCO 2010, České Budějovice, 15.–16. září 2010   ..... 23

Zprávy z výboru ČVSM   ....   18

Zprávy o akcích (Korittová C. - 11. setkání mladých mykologů; přednášky brněnské pobočky ČVSM v r. 2011)   ....   16

POUZAR Z.: Mykolog Karel Kudrna (1861–1950)   ..... 14

ANTONÍN V., KOMÍNKOVÁ S.: Helmovka přeútlá (Mycena adscendens) – vzácná nebo přehlížená houba?   ..... 9
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVII. Pseudoto­mentella flavovirens – vatovka zelenavá   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 113, 2010

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35

Zprávy o akcích (Kubátová A. - Dojmy z workshopu „Micromyco 2010“)   ....   34

Recenze (K. Bacigálová: Mycota (Huby). Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes: Taphrinales (Grmanníkotvaré), čeľ. Protomycetaceae, čeľ. Taphrinaceae.) – J. Marková   ....   33

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ke 120. výročí narození prof. dr. Karla Kaviny (1890–1948)   ..... 30

CHLEBICKÁ M.: Významné životní jubileum RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – 85 let   ..... 27

PEŠICOVÁ K.: Endofytické houby ovocných dřevin   ..... 23
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z., KOUT J.: Lokality velmi vzácného choroše síťkovce trojbarvého – Daedaleopsis tricolor – v České republice   ..... 20
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách II: kornatec babykový – D. acerina a kornatec dubomilný – D. commixta   ..... 14
  Abstract  

HOLEC J., KŘÍŽ M.: Závojenka kulatovýtrusá – Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR   ..... 8
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVI. Tomentella ochraceo - olivacea – vatička naokrovělá   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 112, 2010

full issue

HLŮZA B.: Mykologické listy 101–110: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 26

Zprávy z výboru ČVSM   ....   18

BAREŠ I., VEVERKA K.: Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Osmdesátníkem   ..... 17

Recenze (J. Marková,Mahaffee et al., Compendium of hop diseases and pests.)   ....   16

TICHÝ H.: Klouzek tridentský na Džbánu a v širším okolí Loun   ..... 14
  Abstract  

HOLEC J., BOROVIČKA J.: Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou   ..... 8
  Abstract  

MÜLLER J.: Uromyces cristatus (Uredinales) se vyskytuje i v Čechách   ..... 4
  Abstract  

VAMPOLA P.: Poznámky k outkovce jednobarvé – Cerrena unicolor   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 111, 2010

full issue

KOTLABA F.: Mykofejeton: Dobře odměněná námaha aneb hledal jsem škrobnatec – našel jsem kornatec   ..... 34

Zprávy z výboru ČVSM   ....   32

Zprávy o akcích (2. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia 2011; 11. setkání mladých mykologů; 18. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov)   ....   30

ŠAŠEK V.: Uplynulo 110 let od narození prof. Karla Cejpa   ..... 27

Recenze (J. Marková)   ....   26

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 4   ..... 19
  Abstract  

KOUKOL O.: Co víme o druhu Acrodontium crateriforme?   ..... 12
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: ástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách I. Všeobecně o rodu a Dendrothele wojewodae   ..... 6
  Abstract  

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Čirůvečka oranžovějící – Dermoloma magicum v České republice   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 110, 2010

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35

Zprávy o akcích (Májek T.: 10. setkání mladých mykologů; Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2010)   ....   32

Výročí členů ČVSM   ....   32

NOVOTNÝ D.: Dvě výročí A. C. J. Cordy (1809–1849)   ..... 29

DVOŘÁK D., NOVOTNÝ D.: Přehled druhů nalezených během 9. setkání mladých mykologů v Uhřínově v Orlických horách   ..... 18

NOVOTNÝ D.: Srovnání rychlosti růstu Colletotrichum acutatum na bramborovo - dextrózového agaru od různých výrobců   ..... 13
  Abstract  

JINDŘICH O.: Neolecta vitellina v České republice   ..... 10
  Abstract  

KOTLABA F.: Bohatý výskyt škrobnatce terčovitého – Aleurodiscus disciformis (Corticiaceae) na javoru mléči   ..... 7
  Abstract  

ANTONÍN V., TOMŠOVSKÝ M.: Klíč k určování našich druhů václavek (Armillaria) s poznámkami k jednotlivým druhům   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 109, 2009

full issue

Logo České vědecké společnosti pro mykologii   ....   40

HOLEC S., CHOCHOLOUŠKOVÁ Z., KUČERA T.Č., ZELENÝ L.: Ohlédnutí za historií mykologie na Západočeské univerzitě v Plzni, doplněné o seznam diplomových a bakalářských prací obhájených na KBI ZČU v Plzni v letech 1998–2009   ..... 35

Zprávy o akcích(L. Edrová a M. Tomšovský: 1. česko-slovenská vědecká mykologická konference)   ....   34

Recenze (D. Novotný)   ....   33

ANTONÍN V..: Alois Vágner sedmdesátníkem   ..... 31

KUBÁTOVÁ A.: Významné životní jubileum doc. Olgy Fassatiové 85 let   ..... 30

TICHÝ H.: Chráněné a ohrožené druhy hub (makromycetů) v širším okolí Loun   ..... 25
  Abstract  

KUBÁTOVÁ A., KOLAŘÍK M., JABLONSKÝ I.: Trichoderma aggressivum - první nález v České republice   ..... 18
  Abstract  

TONDL F.: Entoloma incarnatofuscescens – vzácný nebo přehlížený druh naší mykoflóry?   ..... 16
  Abstract  

KOTLABA Z., POUZAR Z.: Ekologie choroše lesklokorky tmavé – Ganoderma adspersum – v Čechách   ..... 11
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXV. Tomentella atroarenicolor – vatička šídlonosná   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 108, 2009

full issue

Zprávy o akcích (M. Beran a L. Edrová: Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách; V. Antonín a M. Roháčová: Výstava „Houby zblízka“; V. Antonín: Výstava „Darwin“ v Moravském zemském muzeu)   ....   44

Recenze (J. Holec, A. Kubátová)   ....   39

KOTLABA F.: Dvě výročí profesora Josefa Velenovského (22. 4. 1858 – 7. 5. 1949)   ..... 38

KOTLABA F., POUZAR Z.: Mykolog MUDr. Josef Herink – 10 let od jeho smrti   ..... 36

DECKEROVÁ H., VAŠUTOVÁ M.: K osmdesátým narozeninám Bronislava Hlůzy   ..... 33

KOUT J., VLASÁK J.: Vzácné choroše České republiky, zejména z jižních Čech   ..... 22
  Abstract  

DECKEROVÁ H.: Mykoflóra Štramberka a jeho okolí   ..... 18
  Abstract  

VAMPOLA P.: Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé (Junghuhnia luteoalba)   ..... 14

VALDA S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – I. část: Ascomycota   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 107, 2009

full issue

Volby 2010   ....   43

Zprávy z výboru ČVSM   ....   42

Zprávy o akcích (A. Kubátová: Život v půdě X; 10. setkání mladých mykologů; Omezení provozu mykologického herbáře Národního muzea (PRM))   ....   38

DECKEROVÁ H., HLŮZA B.: K nedožitým osmdesátým narozeninám ing. Jana Kuthana (1929–1997)   ..... 35

HUBKA V.: Nedermatofytické vláknité houby izolované při suspektní onychomykóze   ..... 23
  Abstract  

ANTONÍN V.: První nález zvonečkovky modrošedé – Campanella caesia (Basidiomycota, Marasmiaceae) v České republice   ..... 19
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ekologie lesklokorky pryskyřičnaté - Ganoderma resinaceum– a její šíření v Čechách   ..... 14
  Abstract  

VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání vzácného choroše plstnatce jižního (Spongipellis litschaueri)   ..... 9
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIV. Tomentella griseo­umbrina – vatička drobnovýtrusá   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 106, 2009

full issue

Redakční sdělení   ....   43

Zprávy z výboru ČVSM   ....   41

Zprávy o akcích (T. Würtherlová: Setkání mladých mykologů; přednášky ČVSM)   ....   40

Recenze (K. Černý, D. Novotný)   ....   37

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 4   ..... 33

KOTLABA F., POUZAR Z.: Na památku anglického mykologa J. T. Palmera   ..... 30

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Průzkum mykoflóry Bredovské zahrady v roce 2008   ..... 24
  Abstract  

MÜLLER J., SUTORÝ K.: Nová lokalita vzácné rzi Puccinia australis na Slovensku   ..... 20
  Abstract  

HÝSEK J., VACH M.: Sledování výskytu původců houbových chorob obilnin v posledních letech   ..... 12
  Abstract  

TICHÝ H.: Další nález klouzku žíhaného – Suillus collinitus – pod listnáči   ..... 10
  Abstract  

HOLEC J., ANTONÍN V.: Bedla se žlutými lupeny – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla   ..... 5
  Abstract  

KOTLABA F.: Čirůvka osiková – Tricholoma frondosae, dvojník čirůvky zelánky   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 105, 2008

full issue

Různé (J. Holec: MycoBank – databáze shromažďující novinky v nomenklatuře hub; redakce)   ....   34

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 3   ..... 30

SALAVA J., NOVOTNÝ D.: Identifikace Neofabraea alba pomocí polymerázové řetězové reakce   ..... 23
  Abstract  

HLŮZA B.: Současné znalosti o rozšíření muchomůrky slámožluté – Amanita gemmata (Fr.) Gillet v České republice   ..... 20
  Abstract  

JINDŘICH O., KRAMOLIŠ J., TMEJ L.: Clavaria zollingeri (Basidiomycetes,Clavariaceae) po více než 20 letech opět nalezena v České republice   ..... 15
  Abstract  

VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana)   ..... 10
  Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIII. Amaurodon viridis – vatička zelená   ..... 1
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 104, 2008

full issue

Výroční konference ČVSM, České Budějovice, 16. února 2008, abstrakty   ....   36

Zprávy z výboru ČVSM   ....   34

VLASÁK J.: Choroše v národních parcích na severozápadě USA   ..... 30

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie   ..... 27

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřela chorvatská mykoložka dr. Milica Tortić (1920–2008)   ..... 26

VAMPOLA P.: Dřevokazné houby v budovách   ..... 21
Wood-destroying fungi in buildings   Abstract  

HOLEC J., ADAMČÍK S.: Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007   ..... 13
Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007   Abstract  

HOLEC J: Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007   ..... 5
Mycological inventory of the Voděradské bučiny National Nature Reserve in 2007   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dva velmi vzácné druhy větvovek - Vuilleminia megalospora a Vuilleminia cystidiata (Corticiaceae) – v České republice   ..... 1
Two very rare Vuilleminia species – Vuilleminia megalospora and Vuilleminia cystidiata (Corticiaceae) – in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 103, 2008

full issue

HLŮZA B.: Mykologické listy 92–100: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 52

Zprávy z výboru ČVSM   ....   50

Bibliografie dr. Václava Šaška, CSc. (Prášil K.)   ....   39

Recenze(Marková J.)   ....   37

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 1   ..... 32

DECKEROVÁ H.: Vzpomínka na ing. Jana Kuthana   ..... 30

Výročí členů ČVSM v roce 2008   ....   30

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 3   ..... 24
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia – 3   Abstract  

HOLEC J., DVOŘÁK D., ANTONÍN V.: Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky   ..... 16
Interesting and rare grasslands fungi found during ´The week of mycological excursions in the Orlické hory Mts.´ (2007) at Přední Ochoz and in Hořečky Nature Reserve   Abstract  

HLŮZA B.: Mapování jedovatých druhů hub v České republice   ..... 11
Über die Kartierung der giftigen Pilzarten in der Tschechischen Republik   Abstract  

JINDŘICH O.: Otidea tuomikoskii – nový druh pro naši mykofloru   ..... 8
Otidea tuomikoskii – a species new to the Czech mycoflora   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXII. Tomentella subci - nerascens – vatička sivá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XXII. Tomentella subcinerascens   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 102, 2007

full issue

Oprava (Novotný D.– abstrakt z konference ČVSM)   ....   48

Informace o akcích (Antonín V., Hýsek J. a Tomšovský M.; Nováková A. ; Hájek J. a Samková V. )   ....   40

Recenze(Novotný D., Kubátová A.)   ....   38

PRÁŠIL K.: Rozhovor s letošním sedmdesátníkem RNDr. Václavem Šaškem, CSc.   ..... 30

HOLEC J.: Dr. František Kotlaba osmdesátníkem   ..... 23

VALTER J.: Mé nálezy hlízenky sasankové - Dumontinia tuberosa z jižních Čech   ..... 21
Meine Funde von Dumontinia tuberosa in Südböhmen   Abstract  

KOTLABA F.: Nové lokality vzácné kornatcovité houby škrobnatce terčovitého - Aleurodiscus disciformis - v Čechách   ..... 17
New finds of the rare corticioid fungus Aleurodiscus disciformis in Bohemia   Abstract  

HAGARA L.: Nové nálezy Botryobasidium medium   ..... 15
New finds of Botryobasidium medium   Abstract  

VAMPOLA P., VÁGNER A.: Příspěvek k poznání vzácné chorošovité houby pórnatky narymské (Perenniporia narymica)   ..... 8
Contribution to the knowledge of the rare polypore Perenniporia narymica   Abstract  

KOUKOL O.: Chlór, špička žíněná a krystaly na myceliu   ..... 4
Chlorine, horsehair fungus and crystals on the mycelium   Abstract  

KŘÍŽ M.: Nová lokalita kalichovky půvabné – Haasiella venustissima – v České republice   ..... 1
New locality of Haasiella venustissima in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 101, 2007

full issue

Konference „Houby v antropogenním prostředí“, Praha, 14. dubna 2007. Abstrakty   ....   34

Zprávy z výboru ČVSM   ....   30

Různé (J. Valter: Fotografování makromycetů v ateliéru bez stínů)   ....   29

Informace o akcích (M. Kolařík a O. Koukol; V. Antonín)   ....   24

Recenze (M. Otčenášek, A. Kubátová)   ....   21

PEŠKOVÁ V: Životní jubileum ing. Vlastislava Jančaříka, CSc.   ..... 19

KOTLABA F.: Pátý příspěvek k houbám Soběslavských blat   ..... 13
Fifth contribution to the fungi of the Soběslavská blata peatbogs (South Bohemia, Czech Republic)   Abstract  

BUŠEK B.: Inocybe asterospora Quél. f. velata Bon et Carteret – zajímavý nález v rámci mezinárodního mykologického setkání Tmejč 2006   ..... 9
Inocybe asterospora Quél. f. velata Bon et Carteret – an interesting find during the international mycological meeting TMEJČ 2006   Abstract  

JINDŘICH O.: Clavaria rosea – kyjanka růžová, vzácný druh evropské přírody, nalezena u Brna   ..... 7
Clavaria rosea, a rare fungus found near the city of Brno   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska 21. Tomentellopsis echinospora – vatovečka ostnovýtrusá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XXI. Tomentellopsis echinospora   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 100, 2007

full issue

Seznam autorů příspěvků   ....   54

Seznam členů české vědecké společnosti pro mykologii, o.s. (ČVSM, o.s.)   ....   50

NOVOTNÝ D.: Mykologie a internet   ..... 48
Mycology on the internet in the Czech Republic by the beginning of 2007   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., NOVOTNÝ D.: Mykologické konference, semináře, exkurze a přednáškové cykly   ..... 46
Mycological conferences, seminars, excursions and lectures   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., KUBÁTOVÁ A., NOVOTNÝD.: Mykologické časopisy a jiné mykologické publikace   ..... 44
Mycological journals and other publications   Abstract  

BERAN M.: Postavení a význam amatérů v současné mykologii v České republice   ..... 40
Role of amateur mycologists in mycological research in the Czech Republic   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Společnosti a organizace sdružující mykology   ..... 39
Mycologists and mycological organisations in the Czech Republic   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Sbírky kultur hub v České republice   ..... 37
Fungal culture collections in the Czech Republic by the beginning of 2007   Abstract  

HOLEC J., ANTONÍN V.: Herbářové sbírky hub   ..... 34
Mycological herbaria   Abstract  

BERAN M.: Ochrana hub (makromycetů) v České republice – současný stav   ..... 31
Recent state of the conservation of fungi (macromycetes) in the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., PRÁŠIL K.: Mykofloristický výzkum   ..... 28
Mycological field research   Abstract  

JABLONSKÝ I.: Pěstování a využití hub v České republice   ..... 26
Application of fungi in the Czech Republic   Abstract  

TOMŠOVSKÝ M., JANKOVSKÝ L.: Lesnická mykologie   ..... 24
Mycology in Forestry   Abstract  

NOVOTNÝ D., SEDLÁŘOVÁ M.: Fytopatologická mykologie   ..... 21
Phytopathological mycology in the Czech Republic   Abstract  

OSTRÝ V.: Mykologie potravin   ..... 19
Food Mycology   Abstract  

KLÁN J.: Lékařská mykologie a mykotoxikologie   ..... 17
Medical mycology and mycotoxicology   Abstract  

HALDA J. P.: Lichenologie v České republice   ..... 15
Lichenology in the Czech Republic   Abstract  

KOLAŘÍK M.: Molekulární biologie a mykologie   ..... 13
Molecular biology and mycology   Abstract  

ŠAŠEK V., KUNERT J.: Studium fyziologie a biochemie hub   ..... 10
Study of the physiology and biochemistry of fungi   Abstract  

GRYNDLER M.: Současnost studia mykorizní symbiózy v České republice   ..... 8
Recent state of the study of mycorrhizal symbiosis in the Czech Republic   Abstract  

KOUKOL O., NOVOTNÝ D.: Ekologie hub   ..... 6
Fungal ecology   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., KUBÁTOVÁ A., MARVANOVÁ L.: Taxonomie hub   ..... 4
Taxonomy of fungi   Abstract  

KUBÁTOVÁ A., PRÁŠIL K.: Výuka mykologie   ..... 1
Teaching mycology in the Czech Republic   Abstract  

NOVOTNÝ D.: 100. číslo Mykologických listů – úvod   ..... 1

back to content

 

Mykologické Listy # 99, 2007

full issue

Zprávy z výboru ČVSM   ....   43

Různé (D. Novotný: Webové stránky ČVSM, jejich stav ke konci roku 2006 a kam s nimi dále)   ....   41

DVOŘÁK D., KOUKOL O., HOLEC J.: 7. setkání mladých mykologů 2005   ..... 34

KOTLABA F.: Pětaosmdesátiny akademického malíře Bohumila Vančury   ..... 32

KOLAŘÍK M.: Dr. Jaroslav Weiser – mykologem proti své vůli?   ..... 28

Výročí členů ČVSM v roce 2007   ....   28

NOVOTNÝ D.: Sbírky kultur hub   ..... 18
Fungal culture collections   Abstract  

PŘIKRYL Z.: Některé zajímavější druhy hub v arboretu Kostelec n. Černými lesy   ..... 15
Some interesting fungi in the Arboretum of Kostelec nad Černými lesy (Czech Republic)   Abstract  

KOUT J.: Velmi vzácný druh pevníkovka žloutková – Stereopsis vitellina – na jihu Čech   ..... 13
The very rare Stereopsis vitellina in south Bohemia   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ohnivec jurský - Sarcoscypha jurana (Ascomycota) v České republice   ..... 10
Sarcoscypha jurana (Ascomycota) in the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., VÁGNER A.: První nález fajodky spáleništní – Fayodia anthracobia – v České republice   ..... 8
First record of Fayodia anthraco­bia in the Czech Republic   Abstract  

VLASÁK J: Poznámky k ekologii vzácného choroše pórnatky nahořklé (Amyloporia sitchensis)   ..... 4
Comments on the ecology of the rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Výskyt větvovky obecné – Vuilleminia comedens – na neobvyklých dřevinách a nové lokality větvovky lískové – Vuilleminia coryli – v České republice   ..... 1
Uncommon hosts of Vuille­minia comedens and new localities of Vuilleminia coryli in the Czech Republic   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 98, 2006

full issue

Různé   ....   33

Informace o akcích (V. Antonín; P. Lizoň; M. Beran a L. Edrová)   ....   29

Recenze (V. Ostrý)   ....   27

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku II   ..... 19
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia – 2   Abstract  

KŘÍŽ M., SKÁLA E.: Vzácné vřeckovýtrusé houby čeledi Geoglossaceae v severozápadních Čechách   ..... 15
Sehr seltene Schlauchpilze der Familie Geoglossaceae in NW Böhmen   Abstract  

JÁN S.: Rosolovec červený - Tremiscus helvelloides v západní části Šumavy   ..... 12
Tremiscus helvelloides in the western part of Šumava Mts. (Bohemian Forest)   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Problematika určování druhů rodu Geoglossum   ..... 8
Identification problems in the genus Geoglossum   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Tři druhy skupiny choroše kořenovníku vrstevnatého   ..... 7

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XX. Tomentella cinereoumbrina– vatička šedohnědá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XX. Tomentella cinereoumbrina   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 97, 2006

full issue

Zprávy z výboru ČVSM – volby 2007   ....   48

Seminář „Houby a dřeviny“, Praha, 8. dubna 2006. Abstrakty   ....   31

FELLNER R.: Fragmenta ioannea collecta – výzva k publikování v novém periodiku   ..... 30

KOTLABA F.: Autoři zpracování druhů hub v Červené knize 4   ..... 28

KOTLABA F., POUZAR Z.: Vzpomínka na Svatopluka Šebka (1926–1996)   ..... 27

MÜLLER J.: Další lokality rzi Frommeëlla mexicana var. indicae na Moravě   ..... 24
Weitere Lokalitäten des Rostpilzes Frommeëlla mexicana var. indicae in Mähren   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Pleurotus calyptratus a Gyromitra fastigiata – dva překvapivé nálezy hub na ostravské haldě Lučina   ..... 22
Pleurotus calyptratus and Gyromitra fastigiata – two remarkable finds of fungi at Lučina coalmine dump in Ostrava (northern Moravia)   Abstract  

KOUT J.: Chorošovité houby přírodní památky V Houlištích a dvě nové lokality Pycnoporellus fulgens pro ČR   ..... 17
Polyporaceous fungi of V Houlištích Nature Monument and two new localities of Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic   Abstract  

VAMPOLA P., POUZAR Z.: Příspěvek k poznání vzácného bělochoroše poříčního – Tyromyces fumidiceps   ..... 14
Contribution to the knowledge of a rare polypore Tyromyces fumidiceps   Abstract  

JINDŘICH O.: Nové lokality kuřátek horských (Ramaria largentii) v Čechách a na Moravě   ..... 12
New records of Ramaria largentii in Bohemia and Moravia (Czech Republic)   Abstract  

ANTONÍN V.: Znáte čechratku podvinutou?   ..... 6
Do you know Paxillus involutus ?   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Větvovka olšová – Vuilleminia alni (Corticiaceae) – v Čechách   ..... 1
Vuilleminia alni (Corticiaceae ) in Bohemia   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 96, 2006

full issue

Přehled článků uveřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 57 (2005)   ....   35

Novinky v knihovně ČVSM   ....   33

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   32

Informace o akcích (R. Fellner, K. Prášil, P. Lizoň)   ....   29

Výročí členů ČVSM   ....   28

HLŮZA B.: Vzpomínka na profesora Jaromíra Dienera 100 let od jeho narození (1906-1984)   ..... 23

KOUT J.: Nálezy dvou zajímavých a vzácných druhů hub ze skupiny Aphyllophorales v Čechách - Hericium erinaceus a Aleurodiscus disciformis   ..... 20
Collections of two interesting and rare species of fungi of the group Aphyllophorales in Bohemia (Czech Republic) – Hericium erinaceus and Aleurodiscus disciformis   Abstract  

RIPKOVÁ S., KUČERA V.: Drobnojazýček zelený (Microglossum viride) a dutinovka otrubnatá (Encoelia furfuracea) – prehliadané druhy slovenskej mykoflóry?   ..... 14
Microglossum viride and Encoelia furfuracea – overlooked species of the Slovak mycoflora?   Abstract  

KOTLABA F.: Neobvyklá lokalita prášivky polní – Bovista graveolens – v Čechách   ..... 12
An unusual locality of Bovista graveolens in Bohemia   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Evropské druhy rodu Biscogniauxia   ..... 6
European species of the genus Biscogniauxia   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIX. Tomentellopsis zygodesmoides – vatovečka hnědavá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XIX. Tomentellopsis zygodesmoides   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 95, 2006

full issue

Úmrtí (J. Z. Cvrček)   ....   33

Informace o akcích (Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, III. ročník; 9. mykologické dni na Slovensku)   ....   29

PRÁŠIL K., SUKOVÁ M.: K osmdesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, CSc.   ..... 25

HERINK J., RYCHLÍK I., POUZAR Z.: Škodlivé působení čirůvky zelánky na lidský organizmus   ..... 20

REMEŠOVÁ J.: Druhové spektrum mikromycetů na transgenní a netransgenní kukuřici   ..... 11
Spectrum of micromycete species on transgenic and non-transgenic maize hybrids   Abstract  

KOTLABA F.: Několik sběrů dřevních makromycetů z ostrova Ischia, Itálie   ..... 6
Some wood-inhabiting macromycetes collected on the island of Ischia, S Italy   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XVIII. Pseudotomentella atrofusca – vatovka černohnědá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XVIII. Pseudotomentella atrofusca   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 94, 2005

full issue

Seminář "Mykologický průzkum v chráněných územích ČR", Praha, 23. dubna 2005 – Abstrakty   ....   32

Různé (Mycologia balcanica)   ....   31

Informace o akcích (XVII. mezinárodní botanický kongres)   ....   27

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   26

KOTLABA F., POUZAR Z.: Odešla prom. biol. Ľudovíta Vítková, M.S. (1943-2005)   ..... 25

NOVOTNÝ D.: Metody studia vnitřní mykobioty rostlin se zřetelem na endofy -tické houby   ..... 22
Internal mycobiota of woody plants with respect to endophytic fungi. Study methods.   Abstract  

SKÁLA E.: Nová lokalita mecháčku pozemního – Arrhenia acerosa – v jižních Čechách   ..... 20
Neue Lokalität des Grauen Zwerkseitlings - Arrhenia acerosa – in Südböhmen   Abstract  

HOLEC J.: Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v plzeňském kraji   ..... 11
Interesting finds of macromycetes in the Chynínské buky and Jelení vrch Nature Reserves in the Plzeňský kraj region, Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V.: Komentovaný klíč ke středoevropským druhům helmovek z rodu Hemimycena   ..... 3
A commented key to Central-European species of the genus Hemimycena   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dvacet pět let Mykologických listů   ..... 1

back to content

 

Mykologické Listy # 93, 2005

full issue

Přehled článků uvěřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 56 (2004)   ....   35

Informace o akcích (seminář Mykologický průzkum v chráněných územích ČR )   ....   35

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   34

ANTONÍN V.: Mykologie makromycetů v Korejské republice   ..... 32

HOLEC J.: Dilema profesionálního mykologa   ..... 31

Recenze: M. Gryndler a kolektiv - Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin (M. Tomšovský)   ....   30

Úmrtí   ....   29

KOTLABA F.: K devadesátým narozeninám MUDr. Jana Z. Cvrčka   ..... 28

ŠILHÁNOVÁ M.: Nové poznatky o některých chorobách révy vinné (Vitis vinifera L.)   ..... 20
New knowledge on some diseases of Vitis vinifera L.   Abstract  

POUZAR Z., VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání vzácné parazitické rosolovky chorošové – Tremella polyporina   ..... 17
Contribution to the knowledge of the rare parasite Tremella polyporina Reid.   Abstract  

ZÍTA V.: Nová lokalita vzácné břichatky Geastrum berkeleyi v České republice   ..... 16
New locality of the rare gasteromycete Geastrum berkeleyi in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J.: Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům   ..... 10
A key to the identification of Gymnopilus species known from the Czech Republic   Abstract  

POUZAR Z.: Klíč k určování našich trepkovitek (Crepidotus) a poznámky k nim   ..... 1
A key to our species of the genus Crepidotus and notes to them   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 92, 2004

full issue

HLŮZA B.: Index a rodový a druhový rejstřík Mykologických listů 81-91   ..... 34

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   32

ANTONÍN V., HOLEC J.: Evropská mykologická společnost   ..... 28

Informace o akcích (konference Mykoflóra Západných Karpát, přednášky ČVSM v Praze)   ....   27

Recenze: V. Hrdina, R. Hrdina, L. Jahodář, Z. Martinec a V. Měrka - Přírodní toxiny a jedy (J. Chalupský)   ....   26

JANITOR A.: Šestdesiatiny PhDr. Ladislava Hagaru, PhD.   ..... 21

KOTLABA F.: Devadesát let ing. Augustina Funfálka   ..... 19

NOVOTNÝ D.: Mykobiota dubů a tzv. tracheomykózní onemocnění dubů   ..... 11
Mycobiota of oaks and oak decline   Abstract  

ANTONÍN V.: Hledejte nový druh lošáku   ..... 10
Look for a new hydnaceous fungus!   Abstract  

RIPKOVÁ S., ZALIBEROVÁ M., KUČERA V.: Nález čiapočky močiarnej (Mitrula paludosa) na Záhorskej nížine a poznámky k jej výskytu na Slovensku   ..... 6
The record of Mitrula paludosa in Záhorská nížina Lowland and notes on its occurrence in Slovakia   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XVII. Tomentella bresadolae – vatička velkovýtrusá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XVII. Tomentella bresadolae   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 90, 2004

full issue

Různé (Holec J., Švecová A.)   ....   52

Zprávy z výboru ČVSM (Kubátová A.)   ....   51

Zprávy o akcích (Borovička J., Piecková E., Antonín V.)   ....   48

Informace o akcích ( Cyklus přednášek brněnské pobočky ČVSM)   ....   47

Recenze: Gáper J. a Pišút I., Mykológia (A. Janitor)   ....   45

ANTONÍN V.: Marasmius wynnei nebo M. wynneae   ..... 45

HOLEC J.: Rukověť k poznání mykologů   ..... 44

SVRČEK M.: Fiktivní rozhovor s Albertem Pilátem (1903-1974)   ..... 39

NOVOTNÝ D.: Ophiostomatální houby   ..... 27
Ophiostomatoid fungi   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku. 1   ..... 24
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia.   Abstract